Mikä Näkymätön luonto?

Näkymätön luonto on Espoon kuvataidekoulussa vuosina 2019–2021 toteutettu hanke, jossa kehitettiin ympäristökasvatuksen näkökulmaa osana kuvataidekoulun pedagogiikka. Blogikirjoitusten sarja esittelee hankkeen tuloksia.

Miten kuvataide voi käsitellä jotakin, mikä on näkymätöntä? Minkä parissa tässä oikein työskennellään?

Kuvataiteen kannalta paradoksaalinen nimi “Näkymätön luonto” on kiehtovan syvällinen – ihmissilmän näkymättömissä on nimittäin valtavan tärkeitä ulottuvuuksia luontosuhteesta. Apuvälineiden, ajattelun ja mielikuvittelun avulla avautuu näkymiä mikroskooppisen pienestä maailmankaikkeuden käsittämättömän suureen mittakaavaan niin ajassa kuin avaruudessakin. Teema johdattaa kuvataidekoululaisia sukeltamaan luonnon prosesseihin joihin itsekin osallistumme.

Lasten kanssa huomio tarkennetaan vaikkapa kevään heräämiseen, elämän kehittymiseen, pieniin elollisiin kuten hyönteisiin tai vaikka siihen miten keittiöstä löytyvät väriaineet reagoivat toisiinsa. Mytologioiden kautta pohditaan myös ihmisluontoa lajien joukossa. Avainasemassa on ihmettely ja uteliaisuus, joka lähtee pienestä.

Kuva: Minttu Hyytiäinen – mustikalla, sitruunalla ja soodavedellä maalattu oppilastyö

Näkymätön luonto -hanke (2019–2021) jatkoi ympäristökasvatuksen näkökulman kehittämistä osana Espoon kuvataidekoulun pedagogiikkaa. Espoon kuvataidekoulun opetussuunnitelma (2018) ja kestävyysohjelma (2016–2018) linjaavat opetuksen yhdeksi painopisteeksi ekologisen ja esteettisen ympäristökasvatuksen. Hankkeessa tärkeitä lähestymistapoja kuvataideopetukseen toivat taiteiden- ja tieteidenvälisyys sekä kokonaisvaltainen ja tutkiva oppiminen. Hanke on saanut valtionavustuksen Opetushallitukselta.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa oppilaiden luontosuhdetta, sekä tukea heidän arvomaailmansa kehittymistä esteettisiä, eettisiä ja ekologisia periaatteita huomioonottavaksi.  Tavoitteena oli myös tukea opettajia taideperustaisen ympäristökasvatuksen kehittämisessä omassa opetuksessaan. Opettajat toteuttivat tätä yhteisen suunnittelun, hyviksi havaittujen opetuksen käytäntöjen jakamisen sekä dokumentoinnin avulla. Opettajat saivat myös koulutusta vierailevien luennoitsijoiden sekä kuvataidekoulun kestävyystiimin voimin.

Kuva: Mari von Boehm – Leppäkerttu tutustuu oppilaiden ötököille rakentamaan taidenäyttelyyn


Koronatilanne vaikutti hankkeen lopulliseen toteutustapaan, sillä osa teeman opetuksesta muuttuikin etäopetukseksi, eikä kaikkia suunniteltuja retkiä ja vierailuja voitu toteuttaa. Suunniteltuja pariopettajuuskokeiluja toteutui muutama. Etätehtävien yhteinen kehittäminen toisaalta toi opettajille mahdollisuuden pedagogiseen yhteistyöhön. Hankkeen satoa ehti olla esillä kahdessa näyttelyssä: Villa Elfvikin luontotalossa maaliskuussa 2020, sekä kauppakeskus Ison Omenan näyttelytilassa syyskuussa 2020. Pedagogista kehittämistyötä koottiin kaikille avoimeksi tehtäväpankiksi kuvataidekoulun nettisivuille ja sitä esitellään myös teemaan liityvissä opetuksesta kertovissa blogijulkaisuissa.

Näkymätön luonto -blogijulkaisut

Mitä luonnolla on meille kerrottavana?

Uskomaton evoluutio

Tarinoita maan alta

Hetken taidetta

Retki tuntemattomaan

Kevättä rinnassa

Saaristomeri

Lisättyä luontoa

Maataidetta

"Luonto antaa mulle turvaa" – lasten suhde luontoon

Kuva: Adelina Skarp – “Koronaa karkuun” – oppilastyö etäkuviksesta

Teksti: Mari von Boehm

Julkaistu
17.6.2021