Taiteen perusopetus

Espoon kuvataidekoulu tarjoaa lapsille ja nuorille lakisääteistä kuvataiteen ja käsityön (muotoilun) perusopetusta, jossa noudatetaan Opetushallituksen määrittämiin perusteisiin pohjautuvaan opetussuunnitelmaa.

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolisissa oppilaitoksissa järjestettävää, tasolta tasolle etenevää eri taiteenlajien opetusta, joka noudattaa Opetushallituksen päättämiin perusteisiin pohjautuvaa opetussuunnitelmaa.

Espoon kuvataidekoulussa järjestetään sekä kuvataiteen että käsityön (eli muotoilun) perusopetusta, joiden tavoitteena on tukea oppilaiden teknistä ja taiteellista kehitystä sekä itseilmaisua. Taiteen perusopinnot antavat erinomaiset edellytykset tuleville korkeakouluopinnoille sekä urapoluille visuaalisen kulttuurin ja kädentaitojen parissa. Opinnoista voi olla hyötyä esimerkiksi kuvataiteen, graafisen suunnittelun, muotoilun, elokuvan ja television, median sekä peliteollisuuden kentillä.

Kuvataiteen perusopetuksessa perehdytään monipuolisesti visuaalisen ilmaisun eri muotoihin. Opetuksessa perehdytään kuvataiteen ja median tekniikoihin, materiaaleihin ja teemoihin. Tavoitteena on oppilaan henkilökohtainen kasvu sekä itseilmaisun, tulkinnan ja kulttuurisen osaamisen kehittyminen.

Käsityön perusopetuksessa korostuvat muotoilu, design ja teknologia. Käsityön laajan oppimäärän perusopinnot toteutetaan Espoon kuviksessa muotoiluna. Opetuksessa tehdään erilaisia suunnittelu- ja rakentelutehtäviä, havainnointiharjoituksia sekä materiaalikokeiluja, jotka kehittävät luovaa ongelmanratkaisukykyä. Oivallusten ja tekemisen kautta hakeudutaan kohti tavoitteellisia ja ilmaisuvoimaisia lopputuloksia.

Tutustu koulun opetussuunnitelmiin.
Lue oppilaaksi hakemisesta täältä.