Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus

Tarjoamme kuvataiteen ja muotoilun perusopetusta 5–20 -vuotiaille espoolaisille lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetus on tärkeä polku monelle – opinnot tukevat luovaa ajattelua, oman identiteetin rakentumista sekä kulttuurisen ja medialukutaidon kehittymistä. Vahvistat myös luovaa ja kokeilevaa teknologista osaamistasi!

Kuvataide

Kuvataiteen perusopetuksessa piirretään, maalataan, muovaillaan, rakennetaan ja tehdään kuvia erilaisilla taiteen ja median tekniikoilla.

Muotoilu

Muotoilun perusopetuksessa opetellaan hyödyntämään uutta teknologiaa sekä erilaisia tekniikoita ja materiaaleja.