Lopputyö

Lopputyö on yhden lukuvuoden mittainen itsenäinen työ, jonka aiheen ja toteutustavan oppilas valitsee itse. Sen tekeminen edellyttää kuudentoista vuoden ikää ja vähintään kahden vuoden työpajaopintoja.

Lopputyö on oppilaan oman ideansa pohjalta itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus. Se muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Työssä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Lopputyötä varten oppilaan on: 
 

  • Tehtävä lopputyösuunnitelma, joka palautetaan lopputyökoordinaattorille määräaikaan mennessä
  • Osallistuttava taiteentuntemusluennoille ja lopputyöinfoihin
  • Dokumentoitava etenemistään ja arvioitava omaa työtään
  • Osallistuttava lopputyönäyttelyyn ja esiteltävä oma teoksensa arvioitsijoille

Lopputyön tekijät ilmoittautuvat taiteentuntemuksen kurssille, joka on valittavissa vuosittain sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssi täydentää syventäviä opintoja ja se suoritetaan varsinaisten viikkotuntien ulkopuolella. Ohjelma uusiutuu vuosittain, mutta suosituimmat opintokerrat pidetään useamman kerran. Suoritettu kurssi edellyttää osallistumista neljään opintokertaan, ja suoritukset kirjataan oppilasrekisteriin.

Taiteentuntemuksen kurssille saavat osallistua myös ne työpajavaiheen oppilaat, jotka eivät tee lopputyötä.

Lisätietoa lopputyön suorittamisesta saat omalta opettajaltasi sekä lopputyökoordinaattorilta: lopputyot@espoonkuvis.fi

Lopputyöaikataulu 2023–2024

Päivitetty 21.8.2023

la 9.9.2023
Taiteentuntemus 1 klo 15.15–16.15, vieraana valokuvaaja Kimmo Metsäranta
Lopputyöinfo 1 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

su 1.10.2023
Lopputyösuunnitelman palautus

la 7.10.2023
Taiteentuntemus 2 klo 15.15–16.15, vieras vahvistetaan myöhemmin
Lopputyöinfo 2 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

la 25.11.2023
Taiteentuntemus 3 klo 15.15-16.15, vieras vahvistetaan myöhemmin                 Lopputyöinfo 3 klo 16.15-17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

la 20.1.2024
Taiteentuntemus 4 klo 15.15–16.15, vieras vahvistetaan myöhemmin
Lopputyöinfo 4 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

la 2.3.2024
Taiteentuntemus 5 klo 15.15–16.15, vieras vahvistetaan myöhemmin
Lopputyöinfo 5 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

pe 15.3.2024
Esittelytekstin ja kuvien (teoksesta ja työskentelystä) palautus
Kerro myös laite- & tarvikelista teoksesi ripustusta varten.

su 17.3.2024 klo 12–16
Portfolio-workshop
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn.
Paikka: WeeGee, Signe/Ellen
Toteutuu, jos tarpeeksi ilmoittautuneita!

su 24.3.2024 klo 12–16
Portfolio-workshop
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn.
Paikka: WeeGee, Signe/Ellen
Toteutuu, jos tarpeeksi ilmoittautuneita!

to 28.3.2024
Valmiin teoksen sekä prosessikuvauksen (työkirjan) palautus
Palauta myös teoksen ripustussuunnitelma.

Huhtikuu
Lopputyönäyttelyn avajaiset

Huhtikuu
Lopputyönäyttely auki

pe–su 19.–21.4.2024
Lopputyöseminaari näyttelytilassa

Kursiivilla olevat ovat vielä epävarmoja päivämääriä.

Muutokset mahdollisia!