Lopputyö

Lopputyö on yhden lukuvuoden mittainen itsenäinen työ, jonka aiheen ja toteutustavan oppilas valitsee itse.
lopputyönäyttely kauppakeskus ainoassa. Keramiikkatöitä jalustoilla.

Lopputyö on oppilaan oman ideansa pohjalta itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus. Se muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Työssä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Oppilas voi aloittaa lopputyön suunnittelun ja toteutuksen syyslukukaudella, jos hän on täyttänyt tai täyttää 16 vuotta samana vuonna. Lisäksi oppilaalla tulee olla suoritettuna vähintään kaksi vuotta työpajaopintoja, joista vähintään yksi vuosi siinä työpajassa, jossa hän tekee lopputyönsä.

Lopputyötä varten oppilaan on: 

  • tehtävä lopputyösuunnitelma, joka palautetaan lopputyökoordinaattorille määräaikaan mennessä
  • osallistuttava taiteentuntemusluennoille ja lopputyöinfoihin 3 kertaa
  • dokumentoitava etenemistään ja arvioitava omaa työtään
  • osallistuttava lopputyönäyttelyyn ja esiteltävä oma teoksensa arvioitsijoille.

Lopputyön tekijät osallistuvat taiteentuntemuksen kurssille, joka pidetään vuosittain syys- ja kevätlukukauden ajan. Kurssi täydentää syventäviä opintoja ja se suoritetaan varsinaisten viikkotuntien ulkopuolella. Ohjelma uusiutuu vuosittain, ja portfoliotyöpajat pidetään useamman kerran. Suoritettu kurssi edellyttää osallistumista kolmeen opintokertaan, ja suoritukset kirjataan oppilasrekisteriin. Tilaisuuksia järjestetään lukuvuoden aikana yhteensä viisi kertaa.

Taiteentuntemuksen kurssille voivat osallistua myös ne työpajavaiheen oppilaat, jotka eivät tee lopputyötä. Nämä kerrat otetaan huomioon siinä vaiheessa, kun oppilas aloittaa lopputyönsä.

Lisätietoa lopputyön suorittamisesta saat omalta opettajaltasi sekä lopputyökoordinaattorilta: lopputyot@espoonkuvis.fi

Lopputyöaikataulu 2023–2024

Päivitetty 15.4.2024

la 9.9.2023
Taiteentuntemus 1 klo 15.15–16.15, vieraana valokuvaaja Kimmo Metsäranta
Lopputyöinfo 1 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

su 1.10.2023
Lopputyösuunnitelman palautus

la 7.10.2023
Taiteentuntemus 2 klo 15.15–16.15, vieraana kuvataiteilija Eero Yrjölä
Lopputyöinfo 2 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

la 25.11.2023
Taiteentuntemus 3 klo 15.15-16.15, vieraana arkkitehti Eva Geitel
Lopputyöinfo 3 klo 16.15-17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

la 20.1.2024
Taiteentuntemus 4 klo 15.15–16.15, vieraana kuvataiteilija Emma Luukkala
Lopputyöinfo 4 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

la 2.3.2024
Taiteentuntemus 5 klo 15.15–16.15, vieraana taidegraafikko Sari Bremer
Lopputyöinfo 5 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

pe 15.3.2024
Esittelytekstin ja kuvien (teoksesta ja työskentelystä) palautus
Kerro myös laite- & tarvikelista teoksesi ripustusta varten.

su 17.3.2024 klo 12–16
Portfolio-workshop
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn.
Paikka: WeeGee, Signe/Ellen
Toteutuu, jos tarpeeksi ilmoittautuneita!

su 24.3.2024 klo 12–16
Portfolio-workshop
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn.
Paikka: WeeGee, Signe/Ellen
Toteutuu, jos tarpeeksi ilmoittautuneita!

to 28.3.2024
Valmiin teoksen sekä prosessikuvauksen (työkirjan) palautus
Palauta myös teoksen ripustussuunnitelma.

to 11.4.2024 klo 18.00
Lopputyönäyttelyn avajaiset

12.4.–12.5.2024
Lopputyönäyttely avoinna kauppakeskus AINOAssa

Lopputyöseminaarien aikataulut:
pe 19.4.2024 klo 18.00–19.30
la 20.4. 2024 klo 11.30–18.30
su 21.4.2024 klo 11.00–18.00

pe 26.4.2024 klo 17.30–19.30
la 27.4.2024 10.30–18.30

Seminaarit pidetään näyttelytiloissa.

Muutokset mahdollisia!