Lopputyö

Lopputyö on yhden lukuvuoden mittainen itsenäinen työ, jonka aiheen ja toteutustavan oppilas valitsee itse. Sen tekeminen edellyttää kuudentoista vuoden ikää ja vähintään kolmen vuoden työpajaopintoja.

Lopputyö on oppilaan oman ideansa pohjalta itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus. Se muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Työssä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Lopputyötä varten oppilaan on: 
 

  • Tehtävä lopputyösuunnitelma, joka palautetaan lopputyökoordinaattorille määräaikaan mennessä
  • Osallistuttava taiteentuntemusluennoille ja lopputyöinfoihin
  • Dokumentoitava etenemistään ja arvioitava omaa työtään
  • Osallistuttava lopputyönäyttelyyn ja esiteltävä oma teoksensa arvioitsijoille

Lopputyön tekijät ilmoittautuvat taiteentuntemuksen kurssille, joka on valittavissa vuosittain sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssi täydentää syventäviä opintoja ja se suoritetaan varsinaisten viikkotuntien ulkopuolella. Ohjelma uusiutuu vuosittain, mutta suosituimmat opintokerrat pidetään useamman kerran. Suoritettu kurssi edellyttää osallistumista neljään opintokertaan, ja suoritukset kirjataan oppilasrekisteriin.

Taiteentuntemuksen kurssille saavat osallistua myös ne työpajavaiheen oppilaat, jotka eivät tee lopputyötä.

Lisätietoa lopputyön suorittamisesta saat omalta opettajaltasi sekä lopputyökoordinaattorilta: lopputyot@espoonkuvis.fi

Lopputyöaikataulu 2020–2021

Päivitetty 22.1.2021

Pe 4.9.2020
Taiteentuntemus 1 klo 18–19, lopputyöinfo 1 klo 19–20
Paikka: Ison Omenan näyttelytila (2. kerros, Palvelutorin yläpuolella)

Ma 21.9.2020
Ohjaavan opettajan kanssa tarkastetun työskentelyaikataulun palautus sähköisesti lopputyökoordinaattorille.

Pe 2.10.2020
Taiteentuntemus 2 klo 18–19, lopputyöinfo 2 klo 19–20
Paikka: Ison Omenan näyttelytila (2. kerros, Palvelutorin yläpuolella)

Pe 6.11.2020
Taiteentuntemus 3 klo 18–19, lopputyöinfo 3 klo 19–20
Paikka: Google Meet -etätapahtuma

Pe 22.1.2021
Taiteentuntemus 4 klo 18–19, lopputyöinfo 4 klo 19–20
Paikka: Google Meet -etätapahtuma

Pe 5.3.2021
Taiteentuntemus 5 klo 18–19, lopputyöinfo 5 klo 19–20
Paikka: Google Meet -etätapahtuma

Su 7.3.2021
InDesign-workshop klo 11–16
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn klo 11–16
Paikka: WeeGee (jos lähiopetus on mahdollista) tai Google Meet

Su 21.3.2021
InDesign-workshop klo 11–16
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn klo 11–16
Paikka: WeeGee (jos lähiopetus on mahdollista) tai Google Meet

Ma 19.4.2021
Valmiin työkirjan/portfolion palautus sähköisesti (ja mahdollisesti myös fyysisenä kappaleena) lopputyökoordinaattorille 

Ma 19.4.2021
Valmiin teoksen palautus 

Ke 28.4.2021
Lopputyönäyttelyn avajaiset

La-su 15.–16.5.2021

Lopputyöseminaari

Huom! Aikataulu- ja paikkamuutokset mahdollisia!