Lopputyö

Lopputyö on yhden lukuvuoden mittainen itsenäinen työ, jonka aiheen ja toteutustavan oppilas valitsee itse. Sen tekeminen edellyttää kuudentoista vuoden ikää ja vähintään kolmen vuoden työpajaopintoja.

Lopputyö on oppilaan oman ideansa pohjalta itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus. Se muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Työssä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Lopputyötä varten oppilaan on: 
 

  • Tehtävä lopputyösuunnitelma, joka palautetaan lopputyökoordinaattorille määräaikaan mennessä
  • Osallistuttava taiteentuntemusluennoille ja lopputyöinfoihin
  • Dokumentoitava etenemistään ja arvioitava omaa työtään
  • Osallistuttava lopputyönäyttelyyn ja esiteltävä oma teoksensa arvioitsijoille

Lopputyön tekijät ilmoittautuvat taiteentuntemuksen kurssille, joka on valittavissa vuosittain sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssi täydentää syventäviä opintoja ja se suoritetaan varsinaisten viikkotuntien ulkopuolella. Ohjelma uusiutuu vuosittain, mutta suosituimmat opintokerrat pidetään useamman kerran. Suoritettu kurssi edellyttää osallistumista neljään opintokertaan, ja suoritukset kirjataan oppilasrekisteriin.

Taiteentuntemuksen kurssille saavat osallistua myös ne työpajavaiheen oppilaat, jotka eivät tee lopputyötä.

Lisätietoa lopputyön suorittamisesta saat omalta opettajaltasi sekä lopputyökoordinaattorilta: lopputyot@espoonkuvis.fi

Lopputyöaikataulu 2021–2022

Päivitetty 10.9.2021

Pe 10.9.2021
Taiteentuntemus 1 klo 18–19, vieraana kuvittaja ja graafinen suunnittelija Ilona Partanen
Lopputyöinfo 1 klo 19–20
Paikka: Ainoan näyttelytila, Google Meet

Ma 27.9.2021
Ohjaavan opettajan kanssa tarkastetun työskentelyaikataulun palautus sähköisesti lopputyökoordinaattorille.

Pe 8.10.2021
Taiteentuntemus 2 klo 18-19, vieraana sarjakuvataiteilija Viivi Rintanen
Lopputyöinfo 2 klo 19-20
Paikka: Ainoan näyttelytila, Google Meet

Pe 19.11.2021
Taiteentuntemus 3 klo 18–19, vieraana kuvataiteilija Maisa Majakka
Lopputyöinfo 3 klo 19–20
Paikka: tarkennetaan

Pe 21.1.2022
Taiteentuntemus 4 klo 18–19
Lopputyöinfo 4 klo 19-20
Paikka: tarkennetaan

Pe 4.3.2022
Taiteentuntemus 5 klo 18–19
Lopputyöinfo 5 klo 19–20
Paikka: tarkennetaan

Su 6.3.2022
InDesign-workshop klo 11–16
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn klo 11–16
Paikka: WeeGee

Su 20.3.2022
InDesign-workshop klo 11–16
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn klo 11–16
Paikka: WeeGee

To 31.3.2022
Valmiin työkirjan/portfolion palautus
Valmiin teoksen palautus

La–su 22.–23.4.2022
Lopputyöseminaari

Muutokset mahdollisia!