Lopputyö

Lopputyö on yhden lukuvuoden mittainen itsenäinen työ, jonka aiheen ja toteutustavan oppilas valitsee itse. Sen tekeminen edellyttää kuudentoista vuoden ikää ja vähintään kolmen vuoden työpajaopintoja.

Lopputyö on oppilaan oman ideansa pohjalta itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus. Se muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Työssä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Lopputyötä varten oppilaan on: 
 

  • Tehtävä lopputyösuunnitelma, joka palautetaan lopputyökoordinaattorille määräaikaan mennessä
  • Osallistuttava taiteentuntemusluennoille ja lopputyöinfoihin
  • Dokumentoitava etenemistään ja arvioitava omaa työtään
  • Osallistuttava lopputyönäyttelyyn ja esiteltävä oma teoksensa arvioitsijoille

Lopputyön tekijät ilmoittautuvat taiteentuntemuksen kurssille, joka on valittavissa vuosittain sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssi täydentää syventäviä opintoja ja se suoritetaan varsinaisten viikkotuntien ulkopuolella. Ohjelma uusiutuu vuosittain, mutta suosituimmat opintokerrat pidetään useamman kerran. Suoritettu kurssi edellyttää osallistumista neljään opintokertaan, ja suoritukset kirjataan oppilasrekisteriin.

Taiteentuntemuksen kurssille saavat osallistua myös ne työpajavaiheen oppilaat, jotka eivät tee lopputyötä.

Lisätietoa lopputyön suorittamisesta saat omalta opettajaltasi sekä lopputyökoordinaattorilta: lopputyot@espoonkuvis.fi

Lopputyöaikataulu 2022–2023

Päivitetty 2.11.2022

la 3.9.2022
Taiteentuntemus 1 klo 15.15–16.15, vieraana valokuvaaja Nora Sayyad
Lopputyöinfo 1 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

su 2.10.2022
Lopputyösuunnitelman palautus

la 8.10.2022
Taiteentuntemus 2 klo 15.15–16.15, vieraana sarjakuvataiteilija Suvi Ermilä
Lopputyöinfo 2 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

la 26.11.2022
Taiteentuntemus 3 klo 15.15-16.15, vieraana lastenkirjailija Julia Savtchenko                 Lopputyöinfo 3 klo 16.15-17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

la 21.1.2023
Taiteentuntemus 4 klo 15.15–16.15
Lopputyöinfo 4 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

la 4.3.2023
Taiteentuntemus 5 klo 15.15–16.15
Lopputyöinfo 5 klo 16.15–17.15
Paikka: WeeGee, Google Meet

maaliskuu 2023
InDesign-workshop  
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn.
Paikka: WeeGee
Toteutuu, jos tarpeeksi ilmoittautuneita!

pe 17.3.2023
Esittelytekstin ja kuvien (teoksesta ja työskentelystä) palautus

maaliskuu 2023
InDesign-workshop  
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn.
Paikka: WeeGee
Toteutuu, jos tarpeeksi ilmoittautuneita!

pe 31.3.2023
Valmiin teoksen sekä prosessikuvauksen (työkirjan) palautus

ke 5.4 klo 19.00
Lopputyönäyttelyn avajaiset

to 6.4.2023 – su 14.5.2023
Lopputyönäyttely auki

pe–su 21.–23.4.2023
Lopputyöseminaari näyttelytilassa

Kursiivilla olevat ovat vielä epävarmoja päivämääriä.

Muutokset mahdollisia!