Lopputyö

Lopputyö on yhden lukuvuoden mittainen itsenäinen työ, jonka aiheen ja toteutustavan oppilas valitsee itse. Sen tekeminen edellyttää kuudentoista vuoden ikää ja vähintään kolmen vuoden työpajaopintoja.

Lopputyö on oppilaan oman ideansa pohjalta itsenäisesti suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus. Se muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään. Työssä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin.

Lopputyötä varten oppilaan on: 
 

  • Tehtävä lopputyösuunnitelma, joka palautetaan lopputyökoordinaattorille määräaikaan mennessä
  • Osallistuttava taiteentuntemusluennoille ja lopputyöinfoihin
  • Dokumentoitava etenemistään ja arvioitava omaa työtään
  • Osallistuttava lopputyönäyttelyyn ja esiteltävä oma teoksensa arvioitsijoille

Lopputyön tekijät ilmoittautuvat taiteentuntemuksen kurssille, joka on valittavissa vuosittain sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssi täydentää syventäviä opintoja ja se suoritetaan varsinaisten viikkotuntien ulkopuolella. Ohjelma uusiutuu vuosittain, mutta suosituimmat opintokerrat pidetään useamman kerran. Suoritettu kurssi edellyttää osallistumista neljään opintokertaan, ja suoritukset kirjataan oppilasrekisteriin.

Taiteentuntemuksen kurssille saavat osallistua myös ne työpajavaiheen oppilaat, jotka eivät tee lopputyötä.

Lisätietoa lopputyön suorittamisesta saat omalta opettajaltasi sekä lopputyökoordinaattorilta: paattotyot@espoonkuvataidekoulu.fi

Lopputyöaikataulu 2020–2021Pe 4.9.2020
Taiteentuntemus 1 klo 18–19, lopputyöinfo 1 klo 19–20
Paikka: Ison Omenan näyttelytila (2. kerros, Palvelutorin yläpuolella)

Ma 21.9.2020
Ohjaavan opettajan kanssa tarkastetun työskentelyaikataulun palautus sähköisesti lopputyökoordinaattorille.

Pe 2.10.2020
Taiteentuntemus 2 klo 18–19, lopputyöinfo 2 klo 19–20
Paikka: Ison Omenan näyttelytila (2. kerros, Palvelutorin yläpuolella)

Pe 6.11.2020
Taiteentuntemus 3 klo 18–19, lopputyöinfo 3 klo 19–20
Paikka: etätapahtuma

Pe 22.1.2021
Taiteentuntemus 4 klo 18–19, lopputyöinfo 4 klo 19–20
Paikka: etätapahtuma

Pe 5.3.2021
Taiteentuntemus 5 klo 18–19, lopputyöinfo 5 klo 19–20
Paikka: tarkennetaan

Su 7.3.2021
InDesign-workshop (Signe) klo 11–16
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn klo 11–16
Paikka: WeeGee

Su 21.3.2021
InDesign-workshop (Signe) klo 11–16
Mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn klo 11–16
Paikka: WeeGee

Ke 31.3.2021
Valmiin työkirjan/portfolion palautus sähköisesti (ja mahdollisesti myös fyysisenä kappaleena) lopputyökoordinaattorille 

Ke 31.3.2021
Valmiin teoksen palautus 

La-su 17.–18.4.2021

Lopputyöseminaari

Huom! Aikataulu- ja paikkamuutokset mahdollisia!