Välkommen till Esbo bildkonstskola!

Esbo bildkonstskola är Finlands största bildkonstskola för barn och ungdomar och anordnar grundläggande undervisning i bildkonst och hantverk för barn och ungdomar mellan 5 och 20 år på undervisningsställena runt om i Esbo.

Den grundläggande undervisningen i bildkonst som tillämpas vid bildkonstskolan är en lagstadgad konstundervisning som grundar sig på en läroplan som godkänts av Utbildningsstyrelsen och som äger rum utanför grundskolan, deltagandet är frivilligt. Undervisningen utvecklar elevernas självuttryck, konstnärliga och tekniska färdigheter och deras förmåga att förstå visuell kultur.

Skolans 1 500 elever studerar i undervisningsgrupper indelade efter åldersgrupp, som samlas en gång i veckan på eftermiddagarna eller kvällarna. Undervisningen sker huvudsakligen på finska, men det finns även undervisningsgrupper på svenska och engelska.

Ansökningstiden för nya elever är i april, men du kan också vid andra tidpunkter fråga om lediga platser. Barn 5 till 20 år gamla kan inleda sina studier vid vilken ålder som helst. Du kan söka till skolan via elevhanteringssystemet Eepos.

Bildkonstskolan leds av en rektor och biträdande rektor tillsammans med styrelsen för Esbo bildkonstskolas understödsförening. Lärarna är utbildade bildkonstlärare och andra yrkespersoner inom konst. Skolans verksamhet finansieras med hjälp av statsbidrag och bidrag från Esbo stad samt med terminsavgifter. Läs mer om terminsavgifter här.

Utöver den grundläggande undervisningen ordnar Esbo bildkonstskola även fotoklubbar för skolbarn, konstverkstäder och konstkurser för barn och familjer.

Grundläggande studier i bildkonst och design

I grundundervisningsgrupperna inom bildkonst och hantverk studeras konst på ett åldersanpassat sätt. Studierna fortskrider från nivå till nivå. Målet är elevens personliga utveckling.

Skolans elever i 5–6 års ålder studerar i småbarnspedagogiska grupper, dvs. i en förskola med bildkonst eller design. Studierna i småbarnsåldern lär barnen om konstnärligt arbete genom lek, utforskning och observationsövningar.

7–13-åringarna studerar i grund- och periodiska grupper. I dem bekantar eleverna sig med olika delområden inom bildkonst eller design och övar sig på både självuttryck och grundläggande tekniker.  

Elever över 14 år studerar i verkstäder efter eget val som är specialiserade inom ett visst område av bildkonst eller design. Eleverna studerar sin valda teknik med en sakkunnig lärare under hela läsåret.

Fördjupande verkstadsstudier följer på de grundläggande verkstadsstudierna. I samband med de fördjupande studierna kan eleven göra sitt slutarbete i en valfri verkstad.

Konstkurser och klubbar

Esbo bildkonstskola anordnar också konstkurser och klubbar som inte ingår i de grundläggande konststudierna.

I de bildkonstklubbar som ordnas i lågstadierna i Esbo gör man mångsidiga och roliga bildkonstverk under ledning av professionella lärare vid bildkonstskolan. Klubbarna riktar sig till barn i lågstadieåldern.

På sommaren anordnar Esbo bildkonstskola konstkurser på en vecka eller kortare. Kurser för barn och ungdomar anordnas på skolans egna undervisningsställen.

Skolan ordnar även färgbad för spädbarn och småbarn samt familjekurser där vuxna och barn får lära känna konstvärlden tillsammans.

Aktuella kurser och klubbar, samt deras anmälningsblanketter, finns i Eepos.

Läs mer

Ansök till bildkonstskolan

Aktuellt

Kontakta oss