Vanliga frågor

Välkommen till Esbo bildkonstskola! På denna sida hittar du svar på vanliga frågor.

Ansökan till bildkonstskolan

Hur och när söker man till bildkonstskolan?

Ansökningstiden för nya elever till Esbo bildkonstskola är i april. Nya elever tas till undervisningsgrupperna också under läsåret, fram till början av februari, om det finns rum. Rekommendationen är att man inleder studierna vid läsårets början. Exaktare information om situationen i olika undervisningsgrupper fås genom att kontakta bildkonstskolans kontor: toimisto@espoonkuvis.fi

Kursernas (t.ex. färgbad och sommarkurser) anmälningstid beror på när kurserna ordnas; den mest aktuella informationen finns på sidan Kurser och klubbar (på finska) samt i skolans meddelanden och sociala medier.

Anmälning till samtliga undervisningsgrupper sker via Eepos, bildkonstskolans elevadministrationssystem.

I vilken ålder kan man börja grundläggande studier i konst?

– Bildkonstskolan ordnar grundläggande undervisning i konst för 5–20-åringar, på ett lämpligt sätt för elever i olika åldrar. Man kan börja studera i vilken ålder som helst, men om man vill göra bildkonstskolans slutprov, krävs minst tre års verkstadsstudier.

Eleverna indelas i undervisningsgrupper på basis av åldern: de yngsta arbetar i förskolor för bildkonst och formgivning, 7–13-åringarna i grund- och periodgrupper, och elever över 14 år i workshoppar. Läs mer om studiernas struktur.

Esbo bildkonstskola ordnar också bildkonstklubbar (på finska) på skolor för barn i lågstadieåldern. Dessa ingår inte i den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning.

Vad kostar det att studera på bildkonstskolan?

– Bildkonstskolans terminsavgifter hittar du här.

Har skolan syskonrabatt eller andra rabatter?

– Syskonrabatt används endast på hela familjens kurs Perhekuvis, där syskon får 10 % i rabatt på kurspriset. Understödsföreningens medlemmar får 10 % i rabatt på korta kurser.

Rektorn beviljar varje termin lättnad med terminsavgifter för elever inom grundläggande undervisning i bildkonst och hantverk – läs mer om betalningslättnad (på finska). Du kan också skriva ut formuläret från skolans webbplats.

Var hittar jag aktuell information om undervisningsgrupper och deras tidtabeller?

– Den nyaste läsordningen finns här. Du kan se undervisningsgruppernas antal platser och mötestider enklast i elevadministrationssystemet Eepos.

Var finns bildkonstskolans undervisningslokaler?

– Du hittar en karta över undervisningspunkterna samt adresser och ankomstanvisningar här.

Kan jag anmäla mig till vilken undervisningsgrupp som helst?

– En elev kan anmälas till vilken undervisningsgrupp som helst, så länge som eleven är i rätt ålder för gruppen. Undantagen är bland annat grupperna för svenskspråkiga elever, annars kan du välja den grupp som passar bäst. Eleverna antas till grupperna i den ordning de anmäler sig, men för att kunna säkerställa kontinuitet i studierna prioriteras elever som redan studerar vid bildkonstskolan.

När börjar och slutar läsåret?

– Aktuell information om läsårets start och slut samt lov- och semesterdagar finns här.

Innehållet i studierna

Vad är skillnaden mellan grundläggande konstundervisning och bildkonstklubbarna?

– Den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning är konstundervisning som grundar sig på undervisningsministeriets läroplan och syftar till att hjälpa eleven utvecklas från nivå till nivå på lång sikt. Läs mer om grundläggande konstundervisning och grundläggande handarbets (formgivnings) undervisning.

– Bildkonstklubbarna som ordnas på Esbo grundskolor för bildkonsthobbyn närmare lågstadiebarnens skoldag. De hör inte till den grundläggande konstundervisningen och är mer kortvariga än den grundläggande undervisningen, som har långsiktig utveckling som mål. Lärarna och arbetsredskapen är delvis desamma som i bildkonstskolans grundundervisningsgrupper. Läs mer om bildkonstklubbarna.

Hur skiljer sig bildkonstens och handarbetets/formgivningens grundundervisningslinjer från varandra?

– Läs mer om den grundläggande undervisningen i bildkonst och handarbete/formgivning här.

Vad har formgivning och handarbete gemensamt?

– Esbo bildkonstskola erbjuder undervisning enligt den fördjupade lärokursen i grundläggande handarbetsundervisning. Undervisningen på skolan förverkligas som undervisning i formgivning. I formgivning får eleverna lära sig och öva traditionella och moderna arbetssätt inom handarbete, och ny teknologi, design och tänkande om formgivning betonas i undervisningen. Läs mer om formgivningsundervisningen.

Elevärenden

Jag har inte fått min faktura, vad ska jag göra?

– Fakturan skickas till den primära vårdnadshavaren eller till en myndig elev per e-post. Fakturans avsändare är Eepos-post (billing@eepos.fi). Om du inte hittar fakturan i din brevlåda eller i skräppostmappen, kontakta bildkonstskolans kontor: toimisto@espoonkuvis.fi

Hur kan jag avsluta mina studier eller annullera min anmälan?

– Du kan avsluta, avbryta eller annullera dina studier genom att meddela bildkonstskolans kontor skriftligen: toimisto@espoonkuvis.fi. Observera att man alltid måste göra en skriftlig anmälan om man vill avbryta sina studier eller annullera sin anmälan. Det räcker inte med att inte dyka upp eftersom en studieplats som inte annullerats anses vara antagen och leder till fakturering och betalningsskyldighet. Läs mer om att avbryta eller annullera studierna i elevguiden.

Vad ska jag göra om jag är sjuk eller annars hindrad från att delta i undervisningen?

– Meddela om frånvaro till gruppens lärare. Läs mer om frånvaro.

Jag vill byta undervisningsgrupp, vad ska jag göra?

– Kontakta bildkonstskolans kundtjänst och ange i meddelandet elevens namn samt gruppen som hen vill byta till: toimisto@espoonkuvis.fi. Du kan se undervisningsgruppernas antal platser och mötestider enklast i elevadministrationssystemet Eepos.

Jag vill fortsätta mina studier men glömde anmäla mig till det nya läsåret. Vad ska jag göra?

– Kontakta Esbo bildkonstskolas kundtjänst (toimisto@espoonkuvis.fi).