Ansökan till bildkonstskolan

Ansökan till Esbo bildkonstskola

Nya elevers ansökan för nästa läsår 2023–24 har inletts 11.4.2023 och studieplatserna bekräftades i maj. Det är möjligt att söka till undervisningsgrupperna även mitt under läsåret fram till 9.2.2024, om det finns plats i grupperna.  

Man anmäler sig till grupperna via Eepos. Undervisningsgrupperna i den preliminära läsordningen för hösten 2023 och deras fyllnadsgrad visas också på anmälningsblanketterna i Eepos. Läs omsorgsfullt anmälningsanvisningar för elever innan du anmäler dig till undervisningsgrupperna. Läs också de vanliga frågor om bildkonstskolan.

Nya sökande kan ansöka till skolan genom att fylla i anmälningsblanketten i Eepos. Elever som fortsätter sina studier i bildkonstskolan anmäler sig till grupper genom att logga in på Eepos med de koder som de fick i början av sina studier.

OBS! Anmäl dig till skolan som ny elev även om du tidigare har fått en elevplats (du har till exempel tagit uppehåll för föregående termin eller längre). Vid behov, begär ett nytt lösenord från kansli (toimisto@espoonkuvis.fi).

Eleverna antas till grupperna i den ordning de anmäler sig, men för att kunna säkerställa kontinuitet i studierna prioriteras elever som redan studerar vid bildkonstskolan. Elevplatserna bekräftas i början av maj. De som blir kvar i kön informeras också om resultatet av ansökan. Observera att bekräftelsemeddelandet för lyckad anmälan ännu inte är en bekräftelse på garanterad elevplats.

Vi rekommenderar att sökande söker till flera undervisningsgrupper (men högst tre), så att de så sannolikt som möjligt får en elevplats. Om en sökande får en plats i en grupp som han eller hon har markerat som ett andra eller tredje alternativ, ska han eller hon stanna kvar i kön till den första gruppen som han eller hon har nämnt, eftersom en plats där kan bli ledig vid ett senare tillfälle. Även då kommer de som redan studerar i skolan att ha företräde.

En undervisningsgrupp inrättas endast om det finns tillräckligt många sökande till den. Undervisningsgrupper med alltför få elever kan ställas in eller upphöra.

Om du vill dra tillbaka din ansökan eller avsluta dina studier i mitten av läsåret, vänligen kontakta bildkonstskolans kansli: toimisto@espoonkuvis.fi. Lämna även in eventuella gruppändringsförfrågningar eller mellanårsansökningar till kansliet.

Ansökningar till kurser och klubbar vid bildkonstskolan görs i enlighet med kursernas och klubbarnas egna tidsscheman.