Ansökan till bildkonstskolan

Ansökan till Esbo bildkonstskola

Ansökningsperioden för nya studenter till nästa läsåret 2024-25 var öppen 9-30.4.2024, och antagningarna bekräftas i maj. Det är möjligt att söka till undervisningsgrupperna även mitt under läsåret fram till 7.2.2025, om det finns plats i grupperna. Den preliminära tidtabellen för läsåret 2024-25 finns på denna sida.

Ansökningen till Esbo bildkonstskola sker med en elektronisk ansökningsblankett i Eepos-tjänsten.

Vänligen bekanta dig med instruktionerna på sidan Elevguide innan du ansöker till bildkonstskolan. Här hittar du information om skolans regler, arbetet under lektionerna och andra praktiska frågor.

Ansökan kan endast fyllas i av elevens vårdnadshavare eller av en elev över 18 år. Ansökan är bindande.

• Ansökningstiden för nya elever börjar i april. Elever som redan studerar i skolan väljer sina grupper först. Även en begäran om byte av grupp från en elev som redan studerar vid skolan behandlas före nya ansökningar.
• Därefter antas nya elever till grupperna i ansökningsordning. Den nya sökandens ansökan förblir i kön om det inte finns lediga platser i gruppen. Om du väljer flera grupper i ansökan är det mer sannolikt att du får en plats.
• Du får ett automatiskt svar i din e-post från Eepos efter att du har skickat in ansökan.
• Du får en bekräftelse i ett separat meddelande ifall en ledig plats öppnas i gruppen du söker till.

Det är möjligt att söka till skolan även mitt under läsåret. Då fylls de eventuella lediga platserna i undervisningsgrupperna. Efter den 10 februari kommer inga nya elever att antas för innevarande läsår.

En elev kan inte anmälas till en grupp för elever äldre än hen själv, men med en bra orsak kan hen tas med i en grupp för yngre elever. Ange orsaken i tilläggsuppgifterna i Eepos-blanketten.

Om du tidigare har haft en elevplats (du har till exempel tagit en paus under föregående termin) ska du ansöka om en plats som ny elev. Vid behov kan du begära ett nytt Eepos-lösenord från kansliet.

Elevplatsen beviljas för hela läsåret. Efter höstterminen fortsätter studierna automatiskt under vårterminen, såvida vårdnadshavaren eller en elev över 18 år inte gör en skriftlig anmälan om avslutande av studier till skolans kansli.

En elev som antagits till skolan fortsätter sina studier från ett läsår till ett annat genom att under våren anmäla sig till fortsatta studier för nästa studieår. Varje begäran om byte av grupp skickas till skolans kansli.

Ansökningar till kurser och klubbar vid bildkonstskolan görs i enlighet med kursernas och klubbarnas egna tidsscheman.

Läs också de vanliga frågor om bildkonstskolan.

Kontaktuppgifter för Esbo bildkonstskolas kansli: tis.–fre. kl. 10–15, tfn 044 291 4996, e-post: toimisto@espoonkuvis.fi