Varhaisiän taidekasvatus


Kuvataiteen esikoulu eli opintokokonaisuus 0, 5—6-vuotiaat

Valmentavat opinnot luovat pohjaa myöhemmille taideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Opetuksessa edetään leikinomaisen ja kokeilevan kuvallisen ilmaisun harjoittelun kautta kohti tavoitteellisempaa opiskelua. Opetusta on kaksi tuntia viikossa kahden vuoden ajan. Valmentavat opinnot eivät sisälly kuvataiteen laajaan oppimäärään.