Kuvataide

Kuvataiteen perusopetuksessa perehdytään monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoihin, työvälineisiin ja historiaan. Samalla opettelemme tuomaan omia ajatuksiamme, tunteitamme ja havaintojamme näkyvään muotoon.

Kuvataide on ajatusten, tunteiden, havaintojen, toiveiden, muistojen ja tietojen saattamista näkyvään muotoon. Muoto annetaan erilaisten materiaalien ja tekniikoiden avulla: maalaamalla, piirtämällä, muovailemalla, kuvaamalla, veistämällä, animoimalla, rakentamalla. Kuvallisen ilmaisun taidot kehittyvät vähitellen katsomalla, keskustelemalla ja teoksia työstämällä. Oppilaat perehtyvät myös visuaaliseen kulttuuriin taidehistorian, nykytaiteen ja median kuvien avulla. Näyttelykäynnit ja taiteiluretket kuuluvat opetukseen. 

Opetusryhmissä kokeillaan ja harjoitellaan erilaisia taiteellisia työskentelytapoja ikätasolle sopivalla tavalla. Tekniikat, materiaalit ja tekemisen tavat tulevat nuorimmille oppilaille tutuiksi leikin ja hauskojen oivallusten kautta. Opetus kehittää myös ryhmässä toimimisen taitoja ja kommunikaatiokykyä.

Teini-ikäiset oppilaat opiskelevat itsenäistä työskentelyä korostavissa työpajoissa, joissa oppilaat keskittyvät itseään eniten kiinnostavaan kuvataiteen alaan asiantuntevan opettajan opastamina. Oman jutun voi valita kymmenistä eri työpajavaihtoehdoista, jotka vaihtelevat keramiikasta pelisuunnitteluun ja taidegrafiikasta valokuvaukseen.  

Sekä klassisia että nykyaikaisia tekniikoita sisältävien kuvisopintojen tavoitteena on asteittainen totuttautuminen pitkäjänteiseen ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä oman visuaalisen ilmaisun kehittyminen.

Lue lisää kuvataiteen esikoulusta (5–6-vuotiaat), perus- ja jaksoryhmistä (7–13-vuotiaat) sekä työpajoista (14–20-vuotiaat).