Kuvataide

Kuvataiteen perusopetuksessa perehdytään monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoihin, työvälineisiin ja historiaan. Samalla tuodaan omia ajatuksia, tunteita ja havaintoja näkyvään muotoon.

Sivuvalikkoa selaamalla voi tutustua kuvataiteen perusopintojen rakenteeseen ja opetussisältöihin.