Usein kysyttyä

Tervetuloa Espoon kuvikseen! Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kuvataidekouluun hakeminen


Miten ja milloin kuvataidekouluun haetaan?

– Espoon kuvataidekoulun uusien oppilaiden hakuaika on huhtikuussa. Opetusryhmiin otetaan uusia oppilaita myös kesken lukuvuoden helmikuun alkuun asti, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Suosituksena on, että opinnot aloitetaan lukukauden alussa. Tarkempaa tietoa tiettyjen opetusryhmien tilanteesta saat ottamalla yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon: toimisto@espoonkuvis.fi

Kurssien (esim. värikylvyt ja kesäkurssit) ilmoittautumisaika riippuu kurssien järjestämisajankohdasta; tuoreimman tiedon tulevista kursseista saat Kurssit ja kerhot -sivulta sekä koulun tiedotteita ja sosiaalisen median kanavia seuraamalla.

Kaikkiin opetusryhmiin ilmoittaudutaan Eepoksessa, kuvataidekoulun oppilashallintojärjestelmässä.

Minkä ikäisenä taiteen perusopinnot voi aloittaa?

– Kuvataidekoulu järjestää taiteen perusopetusta 5–20-vuotiaille kullekin ikätasolle sopivalla tavalla. Opinnot voi aloittaa missä iässä tahansa, tosin kuvataidekoulun lopputyön tekemisen edellytyksenä on vähintään kolmen vuoden työpajaopinnot (lue lisää lopputyöstä).

Oppilaat jakautuvat opetusryhmiin iän perusteella: nuorimmat oppilaat työskentelevät kuvataiteen ja muotoilun esikouluissa, 7–13-vuotiaat perus- ja jaksoryhmissä ja yli 14-vuotiaat työpajoissa. Lue lisää opintojen etenemisestä.

Alakouluikäisille Espoon kuvis järjestää myös kouluilla toimivia kuviskerhoja, jotka eivät sisälly laajan oppimäärän mukaiseen taiteen perusopetukseen.

Mitä kuvataidekoulussa opiskelu maksaa?

– Kuvataidekoulun lukukausimaksut löydät täältä.

Onko koululla käytössä sisarusalennuksia tai muita alennuksia?

– Sisarusalennus on käytössä ainoastaan koko perheen Perhekuvis-kurssilla, jossa alennus sisarukselle on -10 % kurssin hinnasta. Kannatusyhdistyksen jäsenet saavat lyhytkursseista -10 % alennuksen.

Lisäksi rehtori myöntää lukukausittain maksuhuojennuksia taloudellisista syistä kuvataiteen ja käsityön perusopetusryhmien oppilaille – lue lisää maksuhuojennuksista.

Mistä löydän tietoa ajankohtaisista opetusryhmistä ja niiden aikatauluista?

– Uusimman lukujärjestyksen löydät täältä. Voit selata opetusryhmien paikkatilanteita ja kokoontumisaikoja kätevimmin oppilashallintojärjestelmä Eepoksessa.

Missä kuvataidekoulun opetuspaikat sijaitsevat?

– Opetuspisteiden kartan sekä osoitteet ja saapumisohjeet löydät Toimipisteet-sivulta.

Voinko ilmoittautua mihin tahansa opetusryhmään?

– Oppilas voidaan ilmoittaa mihin tahansa opetusryhmään, johon hän sopii ikänsä puolesta. Poikkeuksena ovat esim. ruotsinkielisille rajatut ryhmät, muuten voit valita opetusryhmistä sopivimman. Opetusryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta opintojen jatkuvuuden takaamiseksi koulussa jo opiskelevat oppilaat ovat aina etusijalla uusiin hakijoihin nähden.

Milloin lukuvuosi alkaa ja päättyy?

– Ajankohtaiset tiedot lukuvuoden alkamis- ja päättymisajoista sekä lomista löydät täältä.

Opintojen sisältö

Mitä eroa on taiteen perusopetuksella ja kuviskerhoilla?

– Taiteen laajan oppimäärän mukainen perusopetus on opetusministeriön vahvistamaan opetussuunnitelmaan perustuvaa pitkän tähtäimen taideopetusta, jonka tavoitteena on oppilaan pitkäjänteinen kehitys tasolta tasolle. Lue lisää kuvataiteen perusopetuksesta ja käsityön (muotoilun) perusopetuksesta.

– Espoolaisissa peruskouluissa järjestettävät kuviskerhot tuovat kuvisharrastuksen lähelle alakouluikäisen lapsen koulupäivää. Ne eivät kuulu taiteen perusopetuksen piiriin, ja ovat tavoitteiltaan pitkän tähtäimen kehitykseen perustuvaa perusopetusta hetkellisempiä. Opettajat ja työskentelyvälineet ovat osittain samoja kuin kuvataidekoulun perusopetusryhmissä. Lue kuviskerhoista lisää.

Miten kuvataiteen ja käsityön (muotoilun) perusopetuslinjat eroavat toisistaan?

– Lue lisää kuvataiteen ja käsityön/muotoilun perusopetuksesta täältä.

Mitä yhteistä on muotoilulla ja käsityöllä?

– Espoon kuvis tarjoaa käsityön laajan oppimäärän mukaista perusopetusta, joka toteutetaan koulussa muotoiluopetuksena. Muotoilussa opitaan ja harjoitellaan perinteisiä ja nykyaikaisia käsityön työskentelytapoja, ja opetuksessa painottuvat uusi teknologia, design sekä muotoiluajattelu. Lue lisää muotoilun opetuksesta.


Oppilasasiat


En ole vastaanottanut laskuani, mitä teen?

– Lasku lähetetään ensisijaiselle huoltajalle tai täysi-ikäiselle oppilaalle sähköpostitse. Laskun lähettäjä on Eepos-postitus (billing@eepos.fi). Jos et löydä laskua sähköpostilaatikostasi tai sen roskapostikansiosta, ota yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon: toimisto@espoonkuvis.fi

Miten päätän opintoni tai perun ilmoittautumiseni?

– Voit päättää, keskeyttää tai perua opintosi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kuvataidekoulun toimistoon: toimisto@espoonkuvis.fi. Huomaathan, että opintojen keskeyttämisestä ja ilmoittautumisen perumisesta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Pelkkä paikalle tulematta jättäminen ei riitä, sillä peruuttamaton paikka katsotaan täytetyksi ja se johtaa laskutukseen ja maksuvelvollisuuteen. Lue lisää opintojen keskeyttämisestä tai perumisesta opiskelijan oppaasta.

Miten toimin, jos olen sairas tai muuten estynyt osallistumaan opetukseen?

– Ilmoitathan poissaoloista ryhmän opettajalle. Lue lisää poissaoloista.

Haluan vaihtaa opetusryhmää, mitä teen?

– Ota yhteyttä kuvataidekoulun asiakaspalveluun, ja ilmoita viestissä oppilaan nimi sekä ryhmä, johon hän haluaisi siirtyä: toimisto@espoonkuvis.fi. Voit selata opetusryhmien paikkatilanteita ja kokoontumisaikoja kätevimmin oppilashallintojärjestelmä Eepoksessa.

Haluan jatkaa opintoja, mutta unohdin jatkoilmoittautua uudelle lukuvuodelle. Mitä teen?

– Ota yhteyttä Espoon kuvataidekoulun asiakaspalveluun (toimisto@espoonkuvis.fi).