Usein kysyttyä

Tervetuloa Espoon kuvikseen! Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kuvataidekouluun hakeminen


Miten ja milloin kuvataidekouluun haetaan?

– Espoon kuvataidekoulun uusien oppilaiden hakuaika on huhtikuussa. Opetusryhmiin otetaan uusia oppilaita myös kesken lukuvuoden helmikuun alkuun asti, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Suosituksena on, että opinnot aloitetaan lukukauden alussa. Tarkempaa tietoa tiettyjen opetusryhmien tilanteesta saat ottamalla yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon: toimisto@espoonkuvis.fi

Kurssien (esim. värikylvyt ja kesäkurssit) ilmoittautumisaika riippuu kurssien järjestämisajankohdasta; tuoreimman tiedon tulevista kursseista löydät kurssit- ja kerhot -sivulta sekä koulun tiedotteita ja sosiaalisen median kanavia seuraamalla.

Kaikkiin opetusryhmiin ilmoittaudutaan Eepoksessa, kuvataidekoulun oppilashallintojärjestelmässä.


Minkä ikäisenä taiteen perusopinnot voi aloittaa?

– Kuvataidekoulu järjestää taiteen perusopetusta 5–20-vuotiaille kullekin ikätasolle sopivalla tavalla. Opinnot voi aloittaa missä iässä tahansa, tosin kuvataidekoulun lopputyön tekemisen edellytyksenä on vähintään kolmen vuoden työpajaopinnot (lue lisää lopputöistä).

Oppilaat jakautuvat opetusryhmiin iän perusteella: nuorimmat oppilaat työskentelevät kuvataiteen ja muotoilun esikouluissa, 7–13-vuotiaat perus- ja jaksoryhmissä ja yli 14-vuotiaat työpajoissa. Lue lisää opintojen etenemisestä.

Alakouluikäisille Espoon kuvis järjestää myös kuviskerhoja, jotka eivät sisälly laajan oppimäärän mukaiseen taiteen perusopetukseen.


Mitä kuvataidekoulussa opiskelu maksaa?

– Kuvataidekoulun lukukausimaksut löydät täältä.


Onko koululla käytössä sisarusalennuksia tai muita alennuksia?

– Sisarusalennus on käytössä ainoastaan koko perheen Perhekuvis-kurssilla, jossa alennus sisarukselle on -10 % kurssin hinnasta. Kannatusyhdistyksen jäsenet saavat lyhytkursseista -10 % alennuksen. Rehtori myöntää lukukausittain määrätyn määrän maksuhuojennuksia myös taloudellisista syistä huojennusta hakeneille kuvataiteen ja käsityön perusopetusryhmien oppilaille – lue lisää maksuhuojennuksista.


Mistä löydän tietoa ajankohtaisista opetusryhmistä ja niiden aikatauluista?

– Uusimman lukujärjestyksen löydät täältä. Voit selata ajankohtaisia opetusryhmiä ja niiden kokoontumisaikoja myös oppilashallintojärjestelmä Eepoksessa.


Voinko ilmoittautua mihin tahansa opetusryhmään?

– Oppilas voidaan ilmoittaa mihin tahansa opetusryhmään, johon hän sopii ikänsä puolesta. Poikkeuksena ovat ainoastaan esim. ruotsinkielisille ja pojille rajatut erityisryhmät. Muuten voit valita opetusryhmistä itsellesi mieluisimman. Opetusryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta opintojen jatkuvuuden takaamiseksi koulussa jo opiskelevat oppilaat ovat aina etusijalla uusiin hakijoihin nähden.


Koska lukuvuosi alkaa ja koska se päättyy?

– Ajankohtaiset tiedot lukuvuoden alkamis- ja päättymisajoista sekä lomasta löydät täältä.

Opintojen sisältö


Mitä eroa on taiteen perusopetuksella ja kuviskerhoilla?

– Taiteen laajan oppimäärän mukainen perusopetus on Opetusministeriön vahvistamaan opetussuunnitelmaan perustuvaa pitkän tähtäimen taideopetusta, jonka tavoitteena on oppilaan pitkäjänteinen tasolta-tasolle kehitys. Lue lisää kuvataiteen perusopetuksesta ja käsityön perusopetuksesta.

Espoolaisissa peruskouluissa järjestettävät kuviskerhot tuovat kuvisharrastuksen lähelle alakouluikäisen lapsen kotia ja koulupäivää. Ne eivät kuulu taiteen perusopetuksen piiriin ja ovat tavoitteiltaan siksi pitkän tähtäimen kehitykseen perustuvaa perusopetusta hetkellisempiä, mutta opettajat ja työskentelyvälineet ovat osittain samoja kuin kuvataidekoulun perusopetusryhmissä. Lue kuviskerhoista lisää.


Miten kuvataiteen ja käsityön perusopetuslinjat eroavat toisistaan?

– Lue lisää kuvataiteen ja käsityön perusopetuksesta täältä.


Mitä yhteistä on muotoilulla ja käsityöllä?

– Espoon kuvis tarjoaa käsityön laajan oppimäärän mukaista perusopetusta, joka toteutetaan koulussa muotoiluopetuksena. Muotoilussa opitaan ja harjoitellaan perinteisiä ja nykyaikaisia käsityön työskentelytapoja, ja opetuksessa painottuvat uusi teknologia, design sekä muotoiluajattelu. Lue lisää muotoilun opetuksesta.


Oppilasasiat


En ole vastaanottanut laskuani, mitä teen?

– Lasku lähetetään ensisijaiselle huoltajalle tai täysi-ikäiselle oppilaalle sähköpostitse. Laskun lähettäjä on Eepos-postitus. Jos et löydä laskua sähköpostilaatikostasi tai sen roskapostikansiosta, ota yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon: toimisto@espoonkuvis.fi


Miten päätän opintoni tai perun ilmoittautumiseni?

– Voit päättää, keskeyttää tai perua opintosi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kuvataidekoulun toimistoon: toimisto@espoonkuvis.fi. Huomaathan, että opintojen keskeyttämisestä ja ilmoittautumisen perumisesta on aina ilmoitettava kirjallisesti. Pelkkä paikalle tulematta jättäminen ei riitä, sillä peruuttamaton paikka katsotaan täytetyksi ja se johtaa laskutukseen ja maskuvelvollisuuteen. Lue lisää opintojen keskeyttämistestä tai perumisesta oppilaan oppaasta.


Miten toimin, jos olen sairas tai muuten estynyt osallistumaan opetukseen?

– Ilmoitathan poissaoloista ryhmän opettajalle. Lue lisää poissaoloista.


Haluan vaihtaa opetusryhmää, mitä teen?

– Ota yhteyttä kuvataidekoulun asiakaspalveluun: toimisto@espoonkuvis.fi

Haluan jatkaa opintoja, mutta unohdin jatkoilmoittautua uudelle lukuvuodelle. Mitä teen?

– Ota yhtyettä Espoon kuvataidekoulun asiakaspalveluun (toimisto@espoonkuvis.fi). Älä ilmoittaudu opetukseen Eepoksen kautta uutena oppilaana, oppilastietosi ovat jo järjestelmässä tallessa ja uuden ilmoittutumislomakkeen täyttäminen voi siksi aiheuttaa sekaannusta.