Opetussuunnitelma

Tutustu Espoon kuvataidekoulun kuvataiteen ja käsityön laajan oppimäärän perusopetuksen opetussuunnitelmiin ja opintojen rakenteeseen.

Opetussuunnitelmat

Espoon kuvataidekoulun kuvataiteen opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen laatimaan kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2017). Design & teknologia -opetussuunnitelma perustuu taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2017). Niiden noudattamista edellyttää laki taiteen perusopetuksesta (633/1998).

Kuvataidekoulun opetussuunnitelma sisältää kuvauksen opetuksen tavoitteista ja sisällöistä sekä opetuksen järjestämisen periaatteista. Kuvataidekoulussa opiskellaan kuvallista kieltä eli oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan havaintojaan, mielikuviaan, tunteitaan ja ajatuksiaan käyttämällä erilaisia kuvataiteiden tekniikkoja ja materiaaleja. Samalla he oppivat kuvallisen kielen käsitteitä ja ilmiöitä. Sellaisia ovat mm. väri, valo, muoto, sommittelu, tila ja rakenne. Taiteen tarkastelu kuva-aineiston avulla sekä kuvataiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin teoksiin tutustuminen näyttelyissä ja museokäynneillä kuuluvat myös opetukseen.

Kuvallisen ilmaisun kehitys tapahtuu vähitellen ja se vaatii paljon aikaa ja harjoittelua. Kyseessä on henkinen kasvu taiteen avulla. Opetuksen tarkoituksena on erilaisten valmiuksien kehittäminen, ei taideteosten tuottaminen. Niinpä oppitunneilla tapahtuvilla työprosesseilla on suuri merkitys. Opettajat kertovat mielellään tarkemmin opetuksen tavoitteista ja kunkin opintokerran tapahtumista. Vanhempien tuki ja kiinnostus lapsen harrastusta kohtaan on ensiarvoisen tärkeää.

Espoon kuvataidekoulun kuvataiteen opetussuunnitelma 2018

Voimassa varhaisiän taidekasvatuksen ryhmissä elokuusta 2018 alkaen ja kaikissa ryhmissä elokuusta 2019 alkaen.

Kuvataiteen opetussuunnitelma perustuu taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2017)

Kuvataiteen opetussuunnitelma 2018

Espoon kuvataidekoulun design–teknologian opetussuunnitelma 2018

Voimassa muotoilun esikouluryhmissä elokuusta 2018 alkaen ja kaikissa design & teknologia -ryhmissä elokuusta 2019 alkaen.

Design & teknologia -opetussuunnitelma perustuu taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2017)

Design-teknologian opetussuunnitelma 2018

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018