Käsityö

Käsityön perusopetuksessa opitaan hyödyntämään eri tekniikoita, materiaaleja ja muotoiluajattelua luovassa ongelmanratkaisussa. Opetuksessa korostuvat muotoilu, design ja teknologia.

Opetuksessa havainnoidaan ja tutkitaan ympäröivää maailmaa, ja ratkaistaan pukeutumiseen, esineisiin, palveluihin sekä rakennettuun ympäristöön liittyviä muotoilutehtäviä.