Espoon kuvataidekoulun oppilaan ohjeet ja ehdot

Tervetuloa oppilaaksi Espoon kuvataidekouluun! Tutustuthan ennen oppilaaksi hakemista tämän sivun ohjeisiin, joista löydät tietoa koulun säännöistä, oppitunneilla työskentelystä ja muista käytännön asioista. Hyväksyt nämä ehdot ja ohjeet hakulomakkeen yhteydessä Eepoksessa.

Opetuksen sisältöön, lukukausimaksuihin ja opintojen rakenteeseen liittyvää tietoa löydät sivuvalikkoa selaamalla.

1. Hakeminen

Espoon kuvataidekouluun haetaan sähköisellä hakulomakkeella Eepos-palvelussa. Lue täältä ohjeet oppilaaksi hakemiseen Eepoksessa.

Hakemuksen voi täyttää vain oppilaan huoltaja tai yli 18-vuotias oppilas. Hakemus on sitova.
• Uusien oppilaiden hakuaika alkaa huhtikuussa. Koulussa jo opiskelevat valitsevat ryhmänsä ensin. Myös jo opiskelevan oppilaan ryhmänvaihtopyyntö ohittaa uusien hakemukset.
• Tämän jälkeen uudet oppilaat hyväksytään ryhmiin hakujärjestyksessä. Uuden hakijan hakemus jää jonoon, jos ryhmässä ei ole enää tilaa. Jos valitset hakemuksessa monta ryhmää, saat paikan todennäköisemmin.
• Saat sähköpostiisi Eepoksesta automaattivastauksen hakemuksen jättämisestä.
• Saat erillisessä viestissä vahvistuksen, jos hakemaasi ryhmään tulee vapaa paikka.

Kouluun voi hakea myös kesken lukuvuoden. Silloin opetusryhmissä täytetään vapaiksi jääneitä paikkoja. Helmikuun 10. päivän jälkeen kuluvalle lukuvuodelle ei oteta enää uusia oppilaita.

Oppilasta ei voi ilmoittaa ikäistään vanhempien ryhmään, mutta hyvän syyn perusteella hänet voidaan hyväksyä ikäistään nuorempien ryhmään. Ilmoita syy Eepos-lomakkeen lisätiedoissa.

Jos sinulla on aiemmin ollut oppilaspaikka (olet esimerkiksi pitänyt taukoa edellisen lukukauden), hae paikkaa uutena oppilaana. Pyydä tarvittaessa uusi Eepos-salasana toimistosta.

Oppilaspaikka myönnetään koko lukuvuodeksi. Syyslukukauden jälkeen opiskelu jatkuu automaattisesti kevätlukukaudelle, ellei huoltaja tai yli 18-vuotias oppilas tee kirjallista ilmoitusta opintojen lopettamisesta koulun toimistoon.

Kouluun hyväksytty oppilas jatkaa opintojaan lukuvuodesta toiseen jatkoilmoittautumalla keväisin seuraavalle opintovuodelle. Ryhmänvaihtopyynnöt lähetetään koulun toimistoon.

Espoon kuvataidekoulun toimiston yhteystiedot: ti–pe klo 10–15 p. 044 291 4996, sähköposti: toimisto@espoonkuvis.fi

2. Maksut

Ajantasaiset tiedot lukukausimaksuista ovat Lukukausimaksut-sivulla.

Lukukausimaksu maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Lasku lähetetään ensisijaisen huoltajan sähköpostiin lukukauden alussa. Lähettäjä on Eepos-postitus (billing@eepos.fi).

Lukukausimaksun maksaminen eräpäivään mennessä on edellytys oppilaspaikan säilyttämiselle. Käytä aina viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu oikealle oppilaalle.

Lasku on mahdollista maksaa kahdessa erässä: 50 % laskun eräpäivänä ja 50 % kuukauden kuluttua ensimmäisestä erästä. Käytä molemmissa maksusuorituksissa alkuperäisen laskun tietoja.

Lasku on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. Maksamaton lukukausimaksu siirretään perittäväksi. Laskun maksamatta jättäminen aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen välittömästi.

3. Peruutusehdot ja opintojen keskeyttäminen

Oppilaspaikan voi peruuttaa maksutta lukukausimaksun eräpäivään mennessä. Peruutus on tehtävä sähköpostitse koulun toimistoon (toimisto@espoonkuvis.fi).

Jos oppilaspaikka peruutetaan alle 30 päivää lukukausimaksun eräpäivän jälkeen, koulu veloittaa 50 % lukukausimaksusta. Jos peruutus tapahtuu yli 30 päivää laskun eräpäivän jälkeen, koulu veloittaa lukukausimaksun kokonaan.

Opintojen peruutus- tai keskeyttämishetki on se päivä, jolloin ilmoitus saapuu koulun toimistoon.

Jos oppilas keskeyttää opintonsa kesken lukuvuotta tai lukuvuoden lopussa, siitä on ilmoitettava kirjallisesti koulun toimistoon. Opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia. Kuvataidekoulu voi ottaa vapautuvalle oppilaspaikalle uuden oppilaan.

Lyhytkurssien (kesäkurssit, värikylvyt, perhekurssit) tarkat peruutusehdot löytyvät kurssien ilmoittautumislomakkeiden yhteydestä Eepoksessa. Alle 7 päivää (kesäkurssit: 14 päivää) ennen kurssin alkua osallistumisensa peruvilta koulu veloittaa 50 % kurssimaksusta, ja kurssin alkamisen jälkeen kurssimaksu veloitetaan kokonaan.

4. Maksuhuojennukset

Taiteen perusopetuksen lukukausimaksuun voi hakea huojennusta lukukausittain. Hakulomake on saatavilla koulun toimistossa ja koulun Lukukausimaksut-sivulla PDF-muodossa.

Huojennuksen saamiseen vaikuttavat perheen tulot ja perheenjäsenten lukumäärä. Huojennus tai vapautus myönnetään vain yhdelle perheen lapselle, jotta huojennusta voidaan myöntää mahdollisimman monelle.

Hakemus liitteineen toimitetaan koulun talousvastaavalle (marju.pohjola@espoonkuvis.fi). Huojennusta on haettava syyslukukaudella 15.9. ja kevätlukukaudella 31.1. mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Huojennus myönnetään lukukausimaksun jälkimmäisestä erästä, joten huojennusta hakevan kannattaa maksaa lasku kahdessa erässä.

Lyhytkurssien (kesäkurssit, värikylvyt ja perhekuvikset) ja koulujen kuviskerhojen maksuihin ei voi hakea huojennusta.

5. Poissaolot ja niistä ilmoittaminen

Oppilaita tai huoltajia pyydetään ilmoittamaan poissaoloista opettajalle sähköpostitse tai tekstiviestillä. Kuvataidekoulu ei korvaa menetettyä opetuskertaa, jos oppilas on esimerkiksi sairaana, lomamatkalla, myöhästynyt tai unohtanut tunnin.

Jos oppitunnit peruutetaan opettajalle tulleen esteen vuoksi, oppitunnit korvataan oppilaille toisena ajankohtana.

Oppilaan turvallisuuden takia huoltajia pyydetään huolehtimaan siitä, että koululla on tiedossa ajan tasalla olevat osoitetiedot, huoltajien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Tiedot voi päivittää Eepoksessa. Jos olet unohtanut tunnuksesi tai salasanasi, olethan yhteydessä toimistoon.

6. Välivuoden pitäminen

Kuvataidekoulun opinnoista voi pitää välivuoden terveydellisistä syistä tai jos oppilas muuttaa tilapäisesti toiselle paikkakunnalle. Välivuodesta tehdään kirjallinen ilmoitus koulun toimistoon.

7. Vastuut ja vakuutukset

Kuvataidekoulu on vakuuttanut oppilaat tapaturman varalta. Oppilaan tapaturmavakuutus on voimassa koulun järjestämän toiminnan aikana ja välittömien matkojen aikana. Välittömillä matkoilla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä kotoa tai koulusta kuvataidekouluun ja takaisin kotiin. Tapaturman sattuessa hakeudutaan hoitoon ja otetaan mahdollisimman nopeasti yhteys koulun toimistoon.

Opettaja on vastuussa oppilaistaan oppituntien aikana ja retkillä, mutta ei koulumatkoilla.

Kuvataidekoulussa käytetään monenlaisia materiaaleja ja työvälineitä, jotka saattavat liata ja vahingoittaa vaatteita. Koulu ei ole vastuussa vaatteille sattuneista vahingoista. Opetuspisteissä on esiliinoja yhteiseen käyttöön, mutta oppilas voi käyttää myös omaa suojavaatettaan.

8. Muutokset lukujärjestykseen

Kuvataidekoulu pidättää oikeuden tilapäisiin ja pysyviin tunti- ja opettajamuutoksiin. Ryhmiä saatetaan joutua yhdistämään kesken lukuvuoden, jos niiden oppilasmäärä on liian alhainen.

Hakuaikana valittavana olevaa ryhmää ei perusteta, jos ryhmään ei hae riittävästi oppilaita. Tämä saattaa vaikuttaa myös muiden ryhmien lukujärjestykseen. Muutoksista ilmoitetaan huoltajille.

9. Oppilasrekisteri Eepos

Espoon kuvataidekoulun oppilasrekisteriä Eeposta käytetään luottamuksellisesti laskutuksessa, oppilastiedotteiden lähettämisessä, taiteen perusopetuksen opintosuoritusten rekisteröimisessä ja muissa oppilasasioissa sekä palautekyselyiden lähettämisessä. Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja korjata niitä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista, mikäli henkilörekisterilaki ei toisin määrää.

Espoon kuvataidekoulu käsittelee henkilötietoja 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen voi lukea täältä. Saavutettavuusselosteen voi lukea täältä.

Eeposta ylläpitää Oksidia Oy (https://oksidia.fi/).

10. Tiedotus huoltajille ja oppilaille

Kuvataidekoulu tiedottaa mm. laskujen lähettämisestä, jatkoilmoittautumisesta ja näyttelyistä sähköisellä uutiskirjeellä (E-maileri) sekä Eepos-oppilashallintatyökalulla.

Ryhmien tuntimuutoksista ja näyttelykäynneistä tiedotetaan sähköpostilla, tekstiviestillä tai oppilaalle jaettavalla tiedotteella.

Huoltaja tai yli 18-vuotias oppilas on vastuussa yhteystietojensa päivittämisestä Eepokseen. Jos olet unohtanut tunnuksesi tai salasanasi, olethan yhteydessä toimistoon.

11. Oppilastyöt, valokuvat ja niiden julkaiseminen

Kuvataidekoulussa opintovuoden aikana valmistuneet teokset jaetaan oppilaille lukukauden lopussa. Noutamatta jääneitä teoksia ei säilytetä.

Kuvataidekoulu järjestää oppilastöiden näyttelyitä ja lainaa oppilastöitä Kuvataidekoulujen liiton ja Opetushallituksen näyttelyihin. Kuvia oppilastöistä käytetään koulun omissa julkaisuissa ja verkkosivuilla. Kuvataidekoulun toimintaa tallennetaan myös dokumenttiaineiston avulla, jota on tallennettu työskentelytilanteissa.

Kuvataidekoulun oppilastöistä otettuja kuvia sekä kuvia opetustilanteista ja näyttelyistä julkaistaan kuvataidekoulun sosiaalisen median kanavilla, tiedotteissa, julkaisuissa, verkkosivuilla ja YouTube-kanavalla. Kuvataidekoulu ei julkaise sopimatonta tai loukkaavaa materiaalia.

Oppilaiden nimiä voidaan julkaista hyvän tavan mukaisesti, ellei sitä erikseen kielletä. Luvat ja kiellot määritellään Eepos-hakulomakkeessa, ja niitä voi muokata oppilaan Eepoksessa.

Oppilastöitä kerätään koulun arkistoon, ja arkistointilupa kysytään teoskohtaisesti tekijältä.

12. Säännöt

Turvallinen ja viihtyisä työskentely kuvataidekoulussa edellyttää yhteisten pelisääntöjen kunnioittamista.
• Noudata opettajan antamia ohjeita, opiskele keskittyneesti ja tavoitteellisesti. Arvosta omaa työtäsi ja muiden työtä.
• Koulussa ei hyväksytä kiusaamista tai syrjintää, ja sitoudut noudattamaan KulttuuriEspoon turvallisemman tilan periaatteita.
• Huolehdi työvälineistä, tiloista ja materiaaleista. Jos tahallasi hukkaat tai vahingoitat työvälineitä tai muuta koulun omaisuutta, olet velvollinen korvaamaan tai korjaamaan aiheuttamasi vahingon.
• Osallistu opettajan ohjauksessa tilojen siivoukseen ja järjestelyyn sekä välineiden huoltoon.
• Älä tuo koulun alueelle eläimiä allergiariskien vuoksi. Haluamme, että kuvataidekoulu on jokaiselle miellyttävä ja turvallinen paikka oppia ja opettaa.
• Älä poistu ilman opettajan lupaa koulun alueelta opetuskerran aikana. Oppilasvakuutus ei korvaa sinulle mahdollisesti sattunutta tapaturmaa.

Sääntöjen rikkomisesta aiheutuvat toimenpiteet:

  1. Osallistut keskusteluun, jossa ovat läsnä vanhempasi ja opettajasi.
  2. Keskustelet rehtorin kanssa.
  3. Asiasi käsitellään kuvataidekoulun johtokunnassa, joka päättää jatkotoimista.

13. Opetussuunnitelmat ja opetuksen rakenne

Opetuksen rakenne ja voimassa oleva opetussuunnitelma esitellään Taiteen perusopetus -sivuilla.