Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys

Espoon kuvataidekoulua ylläpitää kannatusyhdistys, joka saa toimintansa rahoittamiseen tukea valtiolta ja Espoon kaupungilta. Huoltajat, entiset oppilaat ja muut kuvataidekoulun toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi.

Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä, jotka toiminnallaan tukevat ja mahdollistavat koulun toimintaa ja tarkoitusta.

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö, joka ilmoittaa kirjallisesti johtokunnalle halukkuutensa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Kannatusjäseneksi otetaan johtokunnan hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa eri tavoin tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kannatusyhdistyksen johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuussa. Vuosikokouksessa päätetään myös yhdistyksen vuosittaisten jäsenmaksujen suuruudesta.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään johtokunnalle osoitetun jäsenilmoituksen perusteella. Täytetty jäsenilmoitus toimitetaan koulun toimistoon. Jäsenyys tulee voimaan, kun johtokunta on hyväksynyt hakijan jäseneksi, ja kun hakija on maksanut jäsenmaksun ja on tämän jälkeen merkitty jäsenluetteloon.

Vuoden 2021 jäsenmaksut:

Henkilöjäsen: 5 €
Yhteisöjäsen: 120 €

Täytä jäsenilmoitus ja tule mukaan Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistykseen:

Kannatusyhdistyksen jäsenilmoitus