Perus- ja jaksoryhmät

7–11-vuotiaille suunnatuissa perusryhmissä harjoitellaan monipuolisesti kuvataiteen ja muotoilun perustaitoja. 12–13-vuotiaiden jaksoryhmissä perehdytään vuorotellen taiteen eri osa-alueisiin.

7–11-vuotiaille suunnatuissa perusryhmissä kuvataiteen ja muotoilun perusteet otetaan haltuun monipuolisesti ja kattavasti. Opetus on ikätasolle sopivalla tavalla tavoitteellista, mutta leikillistä: asiasisällöt tulevat oppilaille tutuiksi hauskojen tehtävänantojen sekä jännittävien kokeilujen ja havaintojen kautta.

Jaksoryhmät kestävät kaksi vuotta. Ryhmien oppilaat ovat 12–13-vuotiaita. Opinnot järjestetään neljässä lukukauden mittaisessa jaksossa, joissa keskitytään vuorotellen kuvataiteen ja muotoilun eri osa-alueisiin. Ryhmiä opettavat omien taiteenalojensa asiantuntijat. Opetus syventää oppilaan ymmärrystä taiteesta, vahvistaa tämän osaamista ja auttaa tätä valitsemaan itselleen parhaiten sopivan työpajan opintojen seuraavassa vaiheessa.

Kuvataide

Kuvataiteen perusopinnoissa kuvataiteeseen perehdytään monipuolisesti. Kuvan rakentamisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisumahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Kuvataiteessa opetuksen päätavoitteet ovat oppilaan oman taidesuhteen syntyminen, visuaalinen lukutaito sekä osallisuus ja vaikuttaminen. Perusryhmien päätteeksi oppilaat saavat sanallisen arvioinnin.

Jaksoryhmissä oppilaat perehtyvät puolen vuoden jaksoissa kaksiulotteiseen taiteeseen (esim. piirustus, maalaus, grafiikka), kolmiulotteinen taiteeseen (esim. keramiikka, kuvanveisto, rakentaminen), mediaan (esim. valokuva, elokuva, animaatio) sekä muotoiluun (tiivistelmä muotoilun eri aloista ja muotoilullisesta ajattelusta).

Käsityö eli muotoilu

Käsityön eli muotoilun perusryhmissä tutustutaan muotoilun perusosaamiseen, ratkotaan arjen ja ympäristön haasteita luovien työskentelytapojen avulla ja opitaan ymmärtämään muotoilu- ja käsityökulttuuria. Pukeutumiseen, esineisiin, rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä palveluihin liittyvät tehtävät tutustuttavat oppilaat muotoiluprosessin eri työvaiheisiin, tekniikoihin ja työskentelytapoihin. Tavoitteena on oppilaan käsillä tekemisen, oman ajattelun sekä sanallisen ja kuvallisen ilmaisun kehittyminen.

Jaksoryhmissä oppilaat perehtyvät puolen vuoden jaksoissa käsityöhön, muotoiluun ja muihin visuaalisiin aloihin.