Työpajat

Työpajoissa oppilaat perehtyvät valitsemiinsa taiteenaloihin ja tekniikoihin asiantuntevien opettajien opastuksella. Opiskelu edellyttää pitkäjänteisyyttä, harrastuneisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työpajatarjonta vaihtelee lukuvuosittain.