Työpajat

Työpajoissa 14–20-vuotiaat oppilaat perehtyvät valitsemiinsa taiteenaloihin ja tekniikoihin asiantuntevien opettajien opastuksella. Opiskelu edellyttää pitkäjänteisyyttä, harrastuneisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työpajatarjonta vaihtelee lukuvuosittain.
Ilmoittaudu ajankohtaisiin työpajoihin

Perusopintojen kaksi viimeistä vuotta ovat perustyöpajoja. Työpajoissa oppilaat perehtyvät valitsemaansa kuvataiteen tai muotoilun osa-alueeseen asiantuntevan opettajan opastuksella. Työpajan voi valita vapaasti joko perustyöpajoista tai yhdistetyistä perus- ja syventävistä työpajoista. Oppilas voi opiskella molemmat vuodet samassa työpajassa tai vaihtaa työpajaa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Perustyöpajojen jälkeen oppilas voi halutessaan ilmoittautua syventäviin työpajoihin, jotka ovat valinnaisia opintoja. Niissä korostuvat erityisesti itsenäinen työskentely, aiemmin opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen sekä pitkäjänteinen työskentely. Syventävien opintojen lopulla oppilas voi halutessaan tehdä lopputyön.

Työpajat 2024–2025