Kuvataide

Kuvataiteen työpaja 14–20-vuotiaille Kauklahdessa ja Juvanpuistossa.
TUntimäärä/viikko:
1 opetuskerta (3 x 45 min) viikossa
Sijainti/TOimipiste:

Kuvataiteen perustyöpaja (Kuvataide 1)

Kuvataiteen työpajassa kuvalliseen ilmaisuun tutustutaan monipuolisesti oppilaan oman mielenkiinnon johdolla. Työpaja sopii oppilaalle, jota kiinnostaa tekniikoiden yhdistely ja vaihtelu.

Perustyöpajassa painottuvat piirustus ja maalaus, mutta tekniikkana voi olla myös esimerkiksi keramiikka, grafiikka tai kolmiulotteinen rakentelu. Omaa ilmaisua voi laajentaa myös videon, valokuvauksen tai vaikkapa performanssitaiteen keinoin.

Kuvataiteen syventävä työpaja (Kuvataide 2)

Syventävässä työpajassa lisäät omaa tietämystäsi ja kokemustasi valitsemallasi kuvataiteen osa-alueella. Työskentelyssä korostuvat oma aktiivisuutesi sekä kykysi ilmaista omia toiveitasi ja ajatuksiasi syventymisesi kohteista.