Oppilaaksi hakeminen

Uusien oppilaiden haku lukuvuodelle 2021–2022

Lukuvuosi 2021–2022 alkaa 23.8.2021 ja päättyy 21.5.2022. Uusien oppilaiden haku tulevalle lukuvuodelle alkoi 12.4.2021 ja oppilaspaikat vahvistettiin toukokuussa. Oppilaspaikkaa voi hakea myös kesken lukuvuoden 10.2.2022 asti, mikäli ryhmissä on tilaa.  

Ryhmiin ilmoittaudutaan Eepoksessa. Ryhmät ja niiden täyttöasteet näkyvät myös Eepoksen ilmoittautumislomakkeissa. Tutustu huolellisesti ilmoittautuvan oppilaan ohjeisiin ennen opetusryhmiin ilmoittautumista.

Uudet hakijat voivat hakea koulusta oppilaspaikkaa täyttämällä Eepoksessa ilmoittautumislomakkeen. Opintojaan jatkavat kuvataidekoulun oppilaat ilmoittautuvat ryhmiin kirjautumalla Eepokseen opintojensa alussa saamiensa tunnusten avulla. Huom! Älä ilmoittaudu kouluun uutena oppilaana, jos oppilaspaikka on sinulle jo joskus myönnetty; perustietosi löytyvät jo Eepos-järjestelmästä, minkä vuoksi uutena oppilaana ilmoittautuminen aiheuttaa järjestelmässä sekaannusta.

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta opintojen jatkuvuuden takaamisen vuoksi kuvataidekoulussa jo opiskelevat oppilaat ovat hakuvaiheessa etusijalla. Oppilaspaikat vahvistetaan toukokuussa. Jonotussijoille jääneille ilmoitetaan myös haun tuloksesta. Huomaathan, että kuittausviesti ilmoittautumisen onnistumisesta ei ole vielä vahvistus oppilaspaikan varmistumisesta.

Suosittelemme hakijoita hakemaan useaan opetusryhmään (mutta enintään kolmeen), jolloin oppilaspaikan saa mahdollisimman suurella todennäköisyydellä. Jos hakija saa paikan toiseksi tai kolmanneksi vaihtoehdoksi merkitsemästään ryhmästä, on hän edelleen jonossa ensimmäiseksi vaihtoehdokseen nimeämäänsä ryhmään, johon saattaa vapautua tilaa myöhemmin. Koulussa jo opiskelevat ovat tällöinkin etusijalla.

Huomaathan, että opetusryhmä perustetaan vain, jos siihen on riittävästi hakijoita.

Lukukausimaksut laskutetaan syys- ja kevätlukukausien alussa. Maksut vaihtelevat opintokokonaisuuksien mukaan – kaikki hinnat löydät täältä.

Mikäli haluat perua hakemuksesi tai päättää opintosi kesken lukuvuoden, ota yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon: toimisto@espoonkuvis.fi. Toimita toimistoon myös mahdolliset ryhmänvaihtotoiveesi tai välivuosianomuksesi.

Lue lisää:

Kevään 2022 lukujärjestys