Oppilaaksi hakeminen

Uusien oppilaiden haku lukuvuodelle 2023–2024

Lukuvuosi 2022–2023 alkaa 22.8.2022 ja päättyy 20.5.2023.

Uusien oppilaiden haku tulevalle lukuvuodelle alkaa tiistaina 11.4.2023 ja oppilaspaikat vahvistetaan toukokuussa. Oppilaspaikkaa voi hakea myös kesken lukuvuoden 9.2.2024 asti, mikäli ryhmissä on tilaa.  

Ryhmiin ilmoittaudutaan Eepoksessa. Ryhmät ja niiden täyttöasteet näkyvät myös Eepoksen ilmoittautumislomakkeissa. Tutustu huolellisesti ilmoittautuvan oppilaan ohjeisiin ennen opetusryhmiin ilmoittautumista.

Uudet hakijat voivat hakea koulusta oppilaspaikkaa täyttämällä Eepoksessa ilmoittautumislomakkeen. Opintojaan jatkavat kuvataidekoulun oppilaat ilmoittautuvat ryhmiin kirjautumalla Eepokseen opintojensa alussa saamiensa tunnusten avulla. Huom! Älä ilmoittaudu kouluun uutena oppilaana, jos oppilaspaikka on sinulle jo joskus myönnetty; perustietosi löytyvät jo Eepos-järjestelmästä, minkä vuoksi uutena oppilaana ilmoittautuminen aiheuttaa järjestelmässä sekaannusta.

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta opintojen jatkuvuuden takaamisen vuoksi kuvataidekoulussa jo opiskelevat oppilaat ovat hakuvaiheessa etusijalla. Oppilaspaikat vahvistetaan toukokuussa. Jonotussijoille jääneille ilmoitetaan myös haun tuloksesta. Huomaathan, että kuittausviesti ilmoittautumisen onnistumisesta ei ole vielä vahvistus oppilaspaikan varmistumisesta.

Suosittelemme hakijoita hakemaan useaan opetusryhmään (mutta enintään kolmeen), jolloin oppilaspaikan saa mahdollisimman suurella todennäköisyydellä. Jos hakija saa paikan toiseksi tai kolmanneksi vaihtoehdoksi merkitsemästään ryhmästä, on hän edelleen jonossa ensimmäiseksi vaihtoehdokseen nimeämäänsä ryhmään, johon saattaa vapautua tilaa myöhemmin. Koulussa jo opiskelevat ovat tällöinkin etusijalla.

Huomaathan, että opetusryhmä perustetaan vain, jos siihen on riittävästi hakijoita.

Lukukausimaksut laskutetaan syys- ja kevätlukukausien alussa. Maksut vaihtelevat opintokokonaisuuksien mukaan – kaikki hinnat löydät täältä.

Mikäli haluat perua hakemuksesi tai päättää opintosi kesken lukuvuoden, ota yhteyttä kuvataidekoulun toimistoon: toimisto@espoonkuvis.fi. Toimita toimistoon myös mahdolliset ryhmänvaihtotoiveesi tai välivuosianomuksesi.

Lue lisää:

Ajankohtainen lukujärjestys