Opiskelijan opas

Tervetuloa oppilaaksi Espoon kuvataidekouluun! Tutustuthan opintojen alussa tämän sivun ohjeisiin, josta löydät tietoa koulun säännöistä, oppitunneilla työskentelystä ja muista käytännön asioista. Opetuksen sisältöön, lukukausimaksuihin ja opintojen rakenteeseen liittyvää tietoa löydät sivuvalikkoa selaamalla.

Jatkoilmoittautuminen ja opintojen keskeyttäminen

Espoon kuvataidekouluun haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Kouluun hyväksytty oppilas voi jatkaa opintojaan vuodesta toiseen ilmoittautumalla keväisin seuraavalle opintovuodelle. Kouluun jo hyväksytyt oppilaat ovat etusijalla, kun uusia opetusryhmiä täytetään.

Jos oppilas keskeyttää opintonsa lukuvuoden lopussa tai sen kesken, on keskeytyksestä ilmoitettava kirjallisesti koulun toimistoon osoitteseen toimisto@espoonkuvis.fi. Vapautuvalle oppilaspaikalle voidaan sen jälkeen ottaa uusi oppilas. Opintojen keskeyttämispäiväksi merkitään se päivä, jolloin ilmoitus saapuu koulun toimistoon.

Opiskelupaikan voi peruuttaa maksutta lukukausimaksun eräpäivään mennessä. Tämän jälkeen opetuspaikkansa peruuttaneiden lukukausimaksusta voidaan hyvittää puolet. Lukukausimaksun eräpäivän jälkeen peruutetuista oppilaspaikoista ei saa palautusta.

Oppilas voi pitää välivuoden sairauden tai toiselle paikkakunnalle suuntautuvan tilapäisen muuton takia. Välivuodesta tehdään kirjallinen ilmoitus koulun toimistoon.

Poissaolot ja niistä ilmoittaminen

Oppilaita tai huoltajia pyydetään ilmoittamaan poissaoloista opettajalle esimerkiksi tekstiviestillä, varsinkin jos oppilas joutuu olemaan poissa oppitunneilta usean perättäisen kerran ajan.

Jos oppitunnit peruutetaan opettajalle tulleen esteen vuoksi, oppitunnit korvataan oppilaille jonain toisena ajankohtana.

Opetuksen toteutumisen ja oppilaan turvallisuuden takia huoltajia pyydetään huolehtimaan siitä, että koululla on tiedossa ajan tasalla olevat osoitetiedot, huoltajien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Ilmoitathan tietojen muutoksista koulun toimistoon.

Kuvataidekoulussa työskentely

Kuvataidekoulussa opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä. Oppilaat tottuvat vähitellen siihen, että saman tehtävän parissa voidaan työskennellä useamman opintokerran ajan. Kuvataiteiden ilmiöitä käsitellään syventävästi, ensin opittu pohjustaa myöhemmin opittavaa asiaa.

Tämän vuoksi on tärkeää, että oppilaat osallistuvat säännöllisesti oppitunneille ja että he ovat läsnä oppitunnin alkaessa, jolloin useimmiten keskustellaan yhdessä siitä, mitä on tarkoitus tehdä ja oppia, tarkastellaan kuva-aineistoja ja pohditaan erilaisia ratkaisuja.

Retket museoihin, näyttelyihin ja muihin kohteisiin järjestetään tavallisesti eri aikaan kuin tavallinen opintokerta. Niihinkin osallistuminen on tärkeää, sillä retkien sisältö liittyy kaikkeen muuhun opiskeluun.

Opetuskerran lopussa puhdistetaan yhdessä työvälineet ja siistitään työhuone. Työvälineiden huoltaminen kuuluu olennaisesti taideopetukseen.

Säännöt

Turvallinen ja viihtyisä työskentely kuvataidekoulussa edellyttää yhteisten pelisääntöjen kunnioittamista. Yhteiset säännöt on laadittu siksi, että opintosi sujuisivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Noudata opettajan antamia ohjeita, opiskele keskittyneesti ja tavoitteellisesti. Arvosta omaa ja muiden työtä äläkä häiritse oppituntia. Kiusaamiselle ja syrjinnälle koulussa on nollatoleranssi.

Pidä työvälineistä, tiloista ja materiaaleista hyvää huolta. Jos tahallasi hukkaat tai vahingoitat työvälineitä tai muuta koulun omaisuutta, olet itse velvollinen korvaamaan tai korjaamaan aiheuttamasi vahingon. Osallistu opettajan ohjauksessa opetustilojen siivoukseen ja järjestelyyn sekä välineiden huoltoon oppituntien aikana.

Kuvataidekouluun ei saa tuoda eläimiä, sillä ne voivat aiheuttaa allergisia reaktioita oppilaille tai opettajille. Haluamme, että kuvataidekoulu on jokaiselle miellyttävä ja turvallinen paikka oppia ja opettaa.

Huolehdi siitä, että lukukausimaksu maksetaan määräaikaan mennessä. Koulussa opiskelu edellyttää lukukausimaksun maksamista, eikä uusiin opetusryhmiin voi ilmoittautua, mikäli edellinen maksu on vielä suorittamatta. Muista myös ilmoittaa opintojen peruuttamisesta tai keskeyttämisestä kuvataidekoulun toimistoon ajoissa.

Älä poistu ilman opettajan lupaa koulun alueelta opetuskerran aikana. Oppilasvakuutus ei korvaa sinulle mahdollisesti sattunutta tapaturmaa.

Jos et noudata koulun sääntöjä, vastaat edesottamuksistasi seuraavasti tässä järjestyksessä:

1. Osallistut keskusteluun, jossa ovat läsnä vanhempasi ja opettajasi.
2. Joudut keskustelemaan rehtorin kanssa.
3. Asiasi käsitellään kuvataidekoulun johtokunnassa, joka päättää jatkotoimista.

Vastuut ja vakuutukset

Kuvataidekoulu on vakuuttanut oppilaat tapaturman varalta. Oppilaan tapaturmavakuutus on voimassa koulun järjestämän toiminnan aikana ja välittömien matkojen aikana. Välittömillä matkoilla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä kotoa tai peruskoulusta kuvataidekouluun ja takaisin kotiin. Tapaturman sattuessa hakeudutaan hoitoon ja otetaan mahdollisimman nopeasti yhteys koulun toimistoon.

Opettaja on vastuussa oppilaista oppituntien aikana ja retkillä, mutta ei koulumatkoilla.

Kuvataidekoulussa käytetään monenlaisia materiaaleja ja työvälineitä, jotka saattavat liata ja vahingoittaa vaatteita. Koulu ei ole vastuussa sattuneista vahingoista. Opetuspisteissä on esiliinoja yhteiseen käyttöön, mutta oppilas voi käyttää myös omaa suojavaatettaan.

Koululle ja opettajalle on hyvä ilmoittaa etukäteen oppilaan mahdollisista erityistarpeista, jotta ne osataan ottaa opetuksessa huomioon.

Oppilastyöt, kuvat ja niiden julkaiseminen

Opintovuoden aikana valmistuneet teokset jaetaan oppilaille viimeistään kevätlukukauden lopussa. Kuvataidekoulu ei voi säilyttää noutamatta jääneitä teoksia.

Kuvataidekoulu järjestää oppilastöiden näyttelyitä, lainaa oppilastöitä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton ja opetushallituksen näyttelyihin sekä käyttää kuvia oppilastöistä omissa julkaisuissaan ja verkkosivuillaan. Kuvataidekoulun toiminnasta kerrotaan myös dokumenttiaineiston avulla, jota on tallennettu työskentelytilanteissa.

Oppilastöitä kerätään koulun arkistoon ja mahdollisia lahjoituksia varten. Arkistointilupa kysytään teoskohtaisesti tekijältä.

Kuvataidekoulu tarvitsee oppilaan ja huoltajan suostumuksen oppilaan nimen, kuvan tai teosten julkaisemiseen. Lupaa nimen, teoksen tai kuvan julkaisemiseen kysytään ilmoittautumisen yhteydessä Eepoksessa. Tehtyjä valintoja voi muuttaa milloin vain.