Perus- ja jaksoryhmät

Lorem Ipsum

Perusryhmät eli opintokokonaisuus 1, 7—11-vuotiaat

Perusopinnoissa käydään läpi kuvataiteen eri osa-alueita. Kuvan rakentamisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisumahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Kuvataiteessa opetuksen päätavoitteet ovat oppilaan oman taidesuhteen syntyminen, visuaalinen lukutaito sekä osallisuus ja vaikuttaminen.

Perusryhmien päätteeksi oppilaat saavat sanallisen arvioinnin.