Lisättyä luontoa

Kuvataidekoulun Kalajärven opetuspisteen kuvataiteen työpajassa sekä 11–12-vuotiaiden mediajaksoryhmässä luontokuvia tehostettiin kuvanmuokkaustyökalujen, green screen -tekniikan ja muiden digitaalisten työkalujen avulla.

Opettajapari Elina Hartzell ja Paula Martikainen pitivät digiopetus- sekä Näkymätön luonto -teemoilla yhteisen opetusjakson Espoon kuviksen Kalajärven opetuspisteessä 21.1.–11.2.2020. Opettajapari opetti yhdessä neljä eri opetuskertaa. 

Oppilaina olivat mediajakson 11-12-vuotiaat sekä Kuvataide 1 -työpajan 13–15-vuotiaat, molemmat omissa ryhmissään.

Mediajakson tarkoituksena oli tutustua laaja-alaisesti digitaaliseen kuvankäsittelyn eri osa-alueisiin. Tavoitteena oli kuvankäsittelyn periaatteet taiteellisesta näköalasta sekä itseilmaisun alueet. 

Työskentely tapahtui pääasiallisesti iPadien mahdollisuuksia hyödyntäen ja opiskellen. 

Opetuskerrat muodostuivat seuraavista teemoista:

Omakuva

Mediajakso: digitaalinen valokuvaus ja Sketch Book

Tutustuttiin tabletin ominaisuuksin ja valokuvaukseen. Lähdimme kuvaamaan läheistä luontoa sekä ottamaan omakuvia itsenäisesti tai toisen oppilaan avustamana. Rohkaisimme ottamaan kuvia niin läheltä kuin kaukaa sekä käyttämään erilaisia kuvakulmia. 

Omakuvan tulisi ilmentää asennon, värien, valon tai valitun taustan avulla tekijäänsä.

Omakuvasta käsitteenä keskusteltiin yhdessä. Kuvan ei tarvinnut olla perinteinen omakuva, vaan pohdimme omakuvaa taiteellisen lähestymisen kautta. Jokainen sai lähestyä teemaa oman kiinnostuksensa mukaan. 

Tavoitteena oli yhdistää kaksi tai useampaa kuvaa omakuvassa sekä leikitellä kuvien ja kuvankäsittelyn avulla. 

Kävimme läpi Sketch Bookin -kuvanmuokkauksen aakkosia ja erilaisten kerrosten käyttöä omassa työskentelyssä. Otimme käyttöön digitaaliset piirtimet.

Lopuksi kävimme läpi tallennuksen, Airdroppauksen ja kuvien poiston.


Kaisla / Mediajakso
Kaisla / Mediajakso
Siiri / Mediajakso
Erika E. / Mediajakso
Elina / Mediajakso
Anna / Mediajakso
Sanna / Mediajakso
Jasmin / Mediajakso
Olga / Mediajakso

Luonnollinen omakuva

Kuvataiteen työpaja: Sketch Book

Toteutetaan omakuva yhdistelemällä erilaisia luontokuvia: taiteilijoiden luontokuvia, itse otettuja ja digitaalista piirtämistä. Miten erilaisia kuvia luonnosta voi tehdä?

Taiteilijoiden teokset löysimme Kansallisarkiston sivustolta. Omakuvan tulisi ilmentää asennon, värien tai valon avulla tekijäänsä. Kuinka paljon omakuvassa on näkyvillä tekijää?

Harjoitellaan kuvanmuokkauksen aakkosia ja erilaisten työkalujen käyttöä omassa työskentelyssä. Otimme käyttöön digitaaliset piirtimet.

Lopuksi käydään läpi tallennus, Airdroppaus ja kuvien poisto.

Tinja / Kuvataiteen työpaja
Isabel / Kuvataiteen työpaja
Simona / Kuvataiteen työpaja
Olivia / Kuvataiteen työpaja 
Liisa ja Aada/ Kuvataiteen työpaja
Mia / Kuvataiteen työpaja

Mahdoton luonto  

Kuvataiteen työpaja: Sketch Book ja Green Screen 

Luodaan teos, jossa on todellista sekä epätodellista tunnelmaa. Sitä voi luoda leikkimällä mittakaavalla tai yhdistelemällä yllättäviä elementtejä ja materiaaleja.

Valokuvataan esineistä ja materiaaleista itse rakennettuja asetelmia green screen -studiossa. Kävimme läpi GreenScreen -sovelluksen.

Kuvia kerrostamalla kokeilimme nopeasti erilaisia taustan ja asetelman suhteita.

Kuvia pystyi halutessaan lisäämään Sketch Book -sovellukseen ja jatkaa kuvan tekemistä sen piirtimellä. 

Kokeilua Green Screen -sovelluksen avulla: Luonto, väri, epätodellisuus
Mia / Kuvataiteen työpaja 
Isabel / Kuvataiteen työpaja
Janna / Kuvataiteen työpaja

Tutkimusta, kokeilua ja viimeistelyä

Mediajakso: Sketch Book ja digipiirustus

Tutkimme valoja, hedelmiä ja lehtiä erilaisilla välineillä: kaleidoskoopilla, stereomikroskoopilla, led-valaistulla suurennuslasilla sekä pienillä luupeilla. Mitä siellä näkyy ja miten niitä voisi tallentaa?

Kokeilimme erilaisia keinoja kuvata mikroskooppisia ilmiöitä tableteilla erilaisissa valaistuksissa. Viimeistelemme keskeneräisiä kuvia, keskustelimme kuvien julkaisusta ja jakamisesta.

Osa oppilaista innostui tekemään digitaalisia piirustuksia. Tutustuimme digitaaliseen piirtämiseen ja harjoittelimme digikynän käyttöä. 

Anna /Mediajakso: Kokeilua erilaisten valojen ja makrokuvauksen avulla.
Makrokuvausta värikalvojen avulla
Valon, varjon ja muodon pohdintaa
Kaleidoskooppikokeiluja
Elina, muokattua kuvaa digitaalisen kuvan keinoilla / Mediajakso

Lahja

Sketch Book

Tutustuimme taiteilija Ilona Niemen teoksiin, jotka perustuvat erilaisten eläinten ja lehdistä leikattujen kuvien yhdistämiseen kollaasitekniikalla. Tehtävänä oli tehdä muotokuva lahjanantajasta, joka muodostuu ihmisestä ja eläimestä. Kuvassa voi olla näkyvillä lahja.

Minkälaisia ihailtavia ominaisuuksia eläimillä on? Mikä eläin sopisi ihmisen osaksi, voiko eläimen kuvalla tulkita teoksessa esim. tunteita: rakkautta, iloa tai surua. Mietimme, mitä lahja voisi kertoa antajasta ja lahjan saajasta.

Tavoitteena oli tutustua Sketschbookin kuvien muokkaamiseen ja poistamiseen lassotyökalulla. Käytimme myös sovelluksen tasoja yhdistääksemme erilaisia kuvia kerroksina yhteen kuvaan.

Yhteen kuvaan pyrittiin saamaan neljä kerrosta: tausta, eläimen ja ihmisen osat, asusteet sekä lahja.


Olga / Mediajakso
Julia / Mediajakso
Liisa ja Aada / Mediajakso
Kaisla / Mediajakso
Erika R. / Mediajakso
Olga / Mediajakso
Mediajakso


Teksti ja kuvat: Paula Martikainen ja Elina Hartzell

Julkaistu
9.6.2021