Hyvää lapsen oikeuksien viikkoa!

Julkaistu
16.11.2020
Rehtorin terveiset lapsen oikeuksien viikkoon
Muistatko vielä Juppin kartanon? Kuvataidekoulu toimi Kauklahdessa sijaitsevassa vanhassa kartanossa 1980- ja 1990-luvuilla ennen muuttoa WeeGee-talon tiloihin. Nykyään kuviskoululla on monia toimipisteitä ympäri Espoota. Kuva: Espoon kuviksen arkisto.

Tänään alkaa lapsen oikeuksien viikko. Marraskuisin kansainvälisen lapsen oikeuksien päivän yhteydessä järjestettävän viikon tavoitteena on tuoda esille YK:n lapsen oikeuksien sopimusta tapahtumien, toiminnan ja tiedotuksen kautta. Viikolla on vuosittain vaihtuva teema, joka on tänä vuonna lapsen oikeus tulevaisuuteen.

Lapsen oikeuksien viikko on tärkeää aikaa myös Espoon kuvataidekoulussa, sillä olemme olemassa lapsia ja nuoria varten. Kuvis on turvallinen ja kannustava paikka, jossa kaikki oppilaat saavat unelmoida itsensä näköisistä tulevaisuuksista. Vastuu tulevaisuudesta näkyy kuvataidekoulun toiminnassa, sillä kestävä kehitys ja esteettisten arvojen vaaliminen kuuluvat koulun arvoihin. Niiden tavoitteena on varmistaa, että puhdasta luontoa, yhteiskuntarauhaa ja kauneutta riittää myös tuleville sukupolville.

Tulevaisuuden maalailua ja muotoilua

Tulevaisuuden ideoiminen ja omien ideoiden muuntaminen käytännön suunnitelmiksi sisältyy olennaisesti muotoiluopetukseen, jota koulussamme toteutetaan käsityön laajan oppimäärän opetusryhmissä. Vaatteen, palvelun tai vaikka pelin muotoilemisen lähtökohtana on aina pohdiskelu siitä, mihin tarpeeseen tuote vastaa, kenelle se on tarkoitettu ja miten sen voisi toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla esteettisesti, eettisesti ja vastuullisesti. Sitä ei voi kuvitella luomatta samalla mielikuvaa tulevaisuudesta.

Myös perinteisen kuvataiteen puolella katsotaan usein tulevaisuuteen. Tulevaisuudesta voi haaveilla tai siihen liittyviä pelkoja ja muita tunteita voi käsitellä esimerkiksi maalauksen, videotaiteen tai kuvanveiston kautta. Työnsä kautta taiteilija voi kertoa näkökulmistaan tunteisiin vetoavalla ja ajatuksia herättävällä tavalla, joka on usein suoraa puhetta tehokkaampi tapa vaikuttaa muihin. Kaikki lähtee mielikuvituksesta, jonka saattamista näkyvään muotoon kuvataideopetuksessa harjoitellaan.

Kuvataide- ja muotoiluharrastus vahvistaa lasten uskoa siihen, että he todellakin voivat vaikuttaa tulevaisuuteensa. Paremmasta maailmasta unelmoivat taiteilijat ovat muuttaneet historian suuntaa kautta aikojen. Siksi taiteen perusopetus on myös tulevaisuuden luomisen opetusta.

Hyvinvointia itseilmaisusta ja yhteisöstä

Viime aikoina mediassa on keskustelu nuorten levottomuudesta. Marraskuun 15. päivänä julkaistu Helsingin Sanomien pääkirjoitus herättää ajatuksia siitä, miten tärkeää on tarjota nuorille merkityksellistä ja yhteisöllistä vapaa-ajan tekemistä. He tarvitsevat myös onnistumisen kokemuksia, keinoja käsitellä omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä tiloja, joissa heidät hyväksytään sellaisina kuin he ovat. Kuvataide- ja muotoiluharrastus antaa tähän kaikkeen erinomaiset työkalut.

Varsinkin maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten potentiaali pitäisi oppia tunnistamaan. Heidät pitää ottaa entistä vahvemmin mukaan kuviskoulunkin toimintaan. Meillä on hurjan hienoja kokemuksia esimerkiksi pääsääntöisesti maahanmuuttajataustaisessa Kirstin koulussa kokoontuvista opetusryhmistä jo useamman vuoden ajalta, ja se rohkaisee meitä kehittämään toimintaamme edelleen.

Jokainen lapsi ja nuori on arvokas ja rakkauden arvoinen. Jokaisella lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus valoisaan tulevaisuuteen – ja meillä aikuisilla on velvollisuus varmistaa, että he saavat parhaat mahdolliset edellytykset kasvaa turvallisessa, rakastavassa, kestävässä maailmassa, jossa erilaisuudesta iloitaan ja sitä pidetään voimavarana.

Eilisen ja huomisen ääriviivoja

Espoon kuvis on auttanut lapsia ja nuoria maalaamaan omia tulevaisuudenkuviaan jo neljän vuosikymmenen ajan. Tällä viikolla julkaisemme koulun 40-vuotisjuhlavuoden johdosta teetetyn historiikin Ääriviivoja, joka kertoo kuviskoulun historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Julkaisemme lapsen oikeuksien viikon aikana kuvia kirjastamme sosiaalisessa mediassamme. Niissä esiintyy koulun oppilaita ja oppilastöitä vuosien varrelta. Monet näistä nuorista taiteilijoista ovat nykyään aikuisia, joista on tullut tämän päivän asioihin aktiivisesti vaikuttavia päättäjiä, luovan alan ammattilaisia ja johtajia. Se muistuttaa meitä siitä, että koulumme käytävillä kävelee tulevaisuuden rakentajia, jotka oppivat tälläkin hetkellä aikuisena tarvitsemiaan taitoja ja kestäviä arvoja.

Unelmoivaa lapsen oikeuksien viikkoa!


Maritta Poijärvi

rehtori


Lue lisää:


Lapsen oikeuksien viikko:

https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/


Ääriviivoja-kirjan tiedote:

https://www.espoonkuvis.fi/tiedote/aariviivoja-ja-silmanrapayksia-espoon-kuviksen-40-vuotishistoriikki-julkaistaan-20-marraskuuta