Uudenlainen arvo tekoälylle ja laajennetulle todellisuudelle

Rehtori Maritta Poijärvi kirjoittaa syyskuun blogissaan käsillä tekemisen merkityksestä ja hidastamisesta digitaalisuuden aikakaudella.

Nykyajan nopeatempoisessa ja digitaalisessa maailmassa slow-muotoilu, arkkitehtuuri ja kuvataide tarjoavat vastapainon hidastamiselle ja käsillä tekemisen merkitykselle. Näillä aloilla korostetaan ihmiskeskeisyyttä, pienien laadukkaiden ja kestävien yksityiskohtien arvostamista ja paluuta perinteisiin käsityötaitoihin. Mutta millainen rooli tekoälyllä ja laajennetulla todellisuudella on näissä hidastamisen taidoissa?

Slow-muotoilu ei välttämättä sulje teknologiaa pois, vaan integroi sen osaksi prosessia. Tekoälyn ja AR:n tarjoamat mahdollisuudet voivat lisätä luovuutta ja innovaatioita hidastamisen rinnalla. Esimerkiksi 3D-tulostus, joka yhdistää käsityötaidot ja moderneimmat teknologiat, voi saada aikaan uskomattomia taiteellisia luomuksia. Tekoäly voi auttaa muotoilijoita luomaan paremmin käyttäjän tarpeisiin vastaavia tuotteita ja lisäämään niiden kestävyyttä ja kierrätettävyyttä.

Arkkitehtuurissa tekoälyä voidaan hyödyntää suunnitteluprosessissa. Sen avulla voidaan analysoida eri sijaintien vaikutuksia rakennuksen energiatehokkuuteen, valaistukseen ja ilmanlaatuun. Muun muassa Älykäs rakentaminen -konsepti, jossa tekoäly auttaa suunnittelijoita ja rakentajia tekemään kestävämpiä ja älykkäämpiä valintoja, on yhdistelmä näitä kahta maailmaa.

Kuvataiteessa lisätty todellisuus on nostanut esiin uudenlaisen suuntauksen. Käsintehdyn taiteen ja digitaalisen teknologian yhdistäminen tuo katsojille mahdollisuuden nähdä taideteokset uudessa valossa. Lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) avulla taiteilijat voivat esimerkiksi luoda interaktiivisia ja moniulotteisia teoksia, jotka haastavat perinteisiä medioita.

Vaikka slow-liike painottaa hidastamista ja käsillä tekemistä, se ei tarkoita, että teknologiaa ei voisi hyödyntää näillä aloilla. Päinvastoin, tekoäly ja laajennettu todellisuus voivat tuoda uutta inspiraatiota ja mahdollisuuksia näihin taidealoihin. Yhdistämällä ihmisen luovuuden ja teknologian tehokkuuden voimme luoda tulevaisuuden ratkaisuja, jotka palvelevat paremmin meitä kaikkia. Tehdään siis hitaammin, mutta älykkäämmin.

Maritta Poijärvi
Rehtori

Julkaistu
22.9.2023