Uhanalaiset eläimet -kokonaisuudet

Blogissa esitellään kolmen opettajan eri ryhmien uhanalaisiin eläimiin liittyviä töitä Myötätunto ja moninaisuus -hankkeen teemaan liittyen.

Julisteet ja pinssit

Tarkastelimme 9–10-vuotiaiden oppilaiden kanssa lukuvuoden Myötätunto ja moninaisuus -teemaa uhanalaisten eläinten näkökulmasta.

Aluksi pohdimme mitä myötätunto tarkoittaa, millaista myötätunto voi olla, ja että sitä voi tuntea myös eläimiä kohtaan. Keskustelimme yleisellä tasolla muutamien esimerkkien avulla, kuinka ihmisen toiminta on vaikuttanut lukuisten eläinlajien sukupuuttoon ja uhanalaisuuteen sekä mitä sukupuuton estämiseksi mahdollisesti voitaisiin tehdä.

Tutustuimme yhdessä Suomen uhanalaisiin eläimiin Ylen ”lajien punaisen listan" avulla.

Sen jälkeen tutustuimme erilaisiin uhanalaisuuden määritelmiin, kuten äärimmäisen uhanalainen, erittäin uhanalainen, vaarantunut, silmälläpidettävä ja elinvoimainen, ja otimme selvää mitä ne tarkoittavat.

Sitten kukin oppilas sai iPadin, ja netistä selaamalla valitsi eläimen, jota kohtaan tuntevat myötätuntoa, haluavat suojella ja jonka puolesta haluavat tehdä julisteen. Samalla he tutustuivat kyseisen eläimen tilanteeseen, kuinka todennäköisesti eläin on sukupuuton partaalla? Valitsimme vain sellaisia lajeja, jotka eivät ole elinvoimaisia.

Ennen varsinaisen työn aloitusta kerrattiin vielä, millainen on hyvä juliste? Minkälainen juliste kiinnittää katsojan huomion ja on kiinnostava. Puhuimme sommittelusta sekä millaisia huomiovärejä kannattaa käyttää. Kuvien ja väripintojen tulee olla selkeitä, ja riittävän isoja, jotta julisteen hahmottaa kauempaakin. Iskulauseen kannattaa olla lyhyt ja ytimekäs. Keskustelimme myös, millaiset fontit näkyvät kaukaa ja ovat helppolukuisia.

Oppilaat keksivät itse julisteen iskulauseen, millä sanoilla haluavat yleisön kiinnittävän huomionsa juuri tämän eläimen suojeluun. Julisteet piirrettiin oppilaan valitsemasta mallikuvasta. Työ tehtiin A3-kokoiselle Steiner-paperille pullopeiteväreillä maalaten. Tekstit sai tehdä halutessaan huopatussilla. Myös eläimen värin sai itse päättää.

Jatkotehtävä aiheeseen oli pinssi uhanalaisesta eläimestä. Tehtävä oli oppilaille mieluisa, ja syntyi useita hienoja pinssejä, joita ottivat heti mukaansa ja kiinnittivät mm. reppuunsa.

Samat pohdinnat, alustukset ja esimerkit käytiin läpi myös 12-vuotiaiden mediajaksoissa. Tekniikka vain oli erilainen. He toteuttivat julisteen uhanalaisista eläimistä iPadillä SketchBook-ohjelmalla.

Maalattuja julisteita on ollut esillä Entressen näyttelyssä ja Pensselihirmut-lehdessä. Digipiirrosjulisteita on ollut esillä Espoon kuviksen Facebookissa.

Työt: 10A tiistai ja 9-10A perjantai ryhmät, sekä maanantain ja torstain mediajaksot, Tapiola

Teksti ja kuvat pinsseistä: Valpuri Grönholm-Brade
Kuvat maalatuista julisteista: Pasi Autio

Vaarantuneet ja uhanalaiset eläinlajit raapekartongille

Tutustuimme suomalaisiin vaarantuneisiin ja uhanalaisiin eläinlajeihin ja siihen, mikä lajien harvinaistumiseen vaikuttaa. Oppilaat saivat valita itseään kiinnostavan eläimen ja tehdä siitä muotokuvan raapekartongille. Tehtävää tehdessä harjoittelimme pintatekstuurien kuvaamista ja  negatiivina työskentelyä.

Tehtävän valmistuttua ripustimme eläinkuvat seinälle lisäämään tietoisuutta uhanalaisista lajeista Suomessa.

Työt: Piirustus–maalaus-työpaja 3

Teksti: Neonilla Narjus

Mielenosoittajat

Leppävaaran 7–8- ja 8–9-vuotiaiden ryhmissä juteltiin keväällä 2024, millaisia keinoja voisi olla vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin tai miten voisi kertoa asioista, jotka kokee tärkeiksi.

Kuluneen lukuvuoden aikana oli jo tehty pohdintoja turvallisemman tilan periaatteista ja tulevaisuuden kuviskoulusta, ja halusin, että oppilaat voisivat miettiä mitä vain asioita, jotka itse kokevat tärkeiksi. Tekemisen tapaan innoitus tuli Hyvinkään kuvataidekoulun mielenilmaisijoista Pieniä tekoja -julkaisussa.

Selvitimme yhdessä mikä mielenosoitus tai mielenilmaisu on ja miten sellaisen voisi tehdä. Aiheen parissa pohdittiin oppilaiden kanssa myös sitä, kuinka meillä voi olla hyvinkin erilaiset mielipiteet ja ajatukset, jotka sitten olisi opittava tuomaan esiin toisiamme kunnioittaen, ja kuinka jokaisen ajatukset ovat tärkeitä, vaikkeivat olisi samanlaisia kuin omat.

Mielenosoittajat-teoksessa tutkittiin myös ihmisen mittasuhteita ja asentoja, kun hahmot muotoiltiin savesta. Valmiit hahmot poltettiin ja maalattiin vesivärillä. Mukaan tuli myös oppilaille tärkeitä eläinhahmoja. Kylttien tekemisessä pohdittiin sitä, kuinka erilaiset värit näkyvät kyltissä ja erottuvat toisistaan.

Teksti ja kuvat: Minttu Hyytiäinen

Myötätunto ja moninaisuus on Espoon kuvataidekoulussa vuosina 2022–2024 toteutettava hanke, jossa kehitetään vastuullisuuskasvatuksen näkökulmaa osana kuvataidekoulun pedagogiikka, samalla kun tuetaan koko koulun sitoutumista vastuullisten arvojen mukaiseen toimintaan. Hanke on saanut valtionavustuksen Opetushallitukselta. Blogikirjoitusten sarja esittelee hankkeen tuloksia.

Julkaistu
10.4.2024