Sosiaalisten taitojen kehittäminen kuvataideprojekteissa

Rehtori Maritta Poijärvi kirjoittaa helmikuun blogissaan kevään näyttelyvalmisteluista ja sosiaalisten taitojen kehittämisestä kuvataideprojekteissa.

Kevään näyttelyiden valmistelut ovat täydessä vauhdissa, ja olemme innoissamme jatkamassa innostavaa yhteistyötä perusopetusryhmien ja lopputyönäyttelyiden tiimoilta kauppakeskus AINOan kanssa. Tämä mahdollistaa meille kaksi erillistä näyttelytilaa ilmaiseksi sekä osallistumisen kauppakeskuksen markkinointikampanjaan. Tänä vuonna meillä on ilo esitellä ennätysmäärä, noin 50 lopputyöntekijää.

Lisäksi Espoon kaupungin valtuutettu ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja, VTT Mervi Katainen tulee avaamaan ja puhumaan Espoon kuvataidekoulun oppilaiden lopputyönäyttelyn ja perusopetusryhmien näyttelyn avajaisiin torstaina 11.4.2024 klo 18.00 Kauppakeskus AINOAssa.

Perusopetusryhmien yhteisteoksen toteutuksessa teemana tänä vuonna ovat nimet ja niiden tarinat. Oppilaat lähestyvät aihetta omien nimensä kautta, etunimiä, sukunimiä, etymologiaa tai esimerkiksi itse valittuja nimiä.

Henkilön nimen muistaminen on tärkeää vuorovaikutuksessa, sillä se osoittaa kiinnostusta ja halua luoda aitoa yhteyttä keskustelukumppaniin. Nimen mainitseminen herättää positiivisia tunteita ja luo henkilökohtaista yhteyttä. Se on merkki kunnioituksesta ja huomaavaisuudesta toista kohtaan, sekä osoitus hyvistä sosiaalisista taidoista. Nimen muistaminen luo perustan avoimelle ja luottamukselliselle vuorovaikutukselle, vahvistaen ihmissuhteita ja luoden positiivista ilmapiiriä niin henkilökohtaisessa elämässä kuin oppilasryhmissä ja työympäristössäkin. Tämä pieni ele voi ilmentää suurta arvostusta toista henkilöä kohtaan ja vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen.

Yhteiset kuvataide- ja muotoiluprojektit opettavat lapsille ja nuorille taitoja kuten kuuntelemista, konfliktien ratkaisemista ja vastuunjakoa, ja samalla kehittävät heidän sosiaalisia taitojaan. Kuvataiteen ja muotoilun opiskelu kannustaa myös lasten ja nuorten mielikuvituksen, luovuuden ja ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä, mikä puolestaan auttaa heitä näkemään asioita uusista näkökulmista ja löytämään innovatiivisia ratkaisuja ryhmätyöskentelyssä. Kuvataiteen ja muotoilun projekteihin ja näyttelyihin osallistuminen voi merkittävästi vaikuttaa lasten ja nuorten sosiaalisiin taitoihin ja yhteistyökykyyn sekä vähentää yksinäisyyttä.

Yhteistyö ja toisten arvostava kohtaaminen ovat keskeisiä elementtejä Espoon kuvataidekoulussa, ja haluammekin kannustaa oppilaita ja huoltajia tukemaan ja rohkaisemaan näiden taitojen kehittämisessä.

Toivomme yhdessä voivamme luoda positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen oppilas saa mahdollisuuden kehittää itseään kuvataiteen ja muotoilun keinoin rauhassa ja turvassa, ja oppia arvostamaan toisten panosta ja näkemyksiä.

Huomaan sinussa asuvan kauneuden ja arvokkuuden ja kunnioitan sitä.” – Pekka Tölli

Kiitos yhteistyöstänne ja tuestanne!

Maritta Poijärvi

Rehtori

Julkaistu
28.2.2024