Sinulla on väliä!

Rehtorin tervehdys lapsen oikeuksien päivään 20.11.2021.

Sinulla on väliä!

Huomenna lauantaina 20. marraskuuta vietetään jälleen lapsen oikeuksien päivää. Tämä päivä on tärkeä myös Espoon kuvataidekoulussa, sillä olemme olemassa lapsia ja nuoria varten. Kuvis on turvallinen ja kannustava paikka, jossa jokaisella on väliä. Ihan jokainen lapsi ja nuori on tärkeä omana ainutlaatuisena yksilönään.

Lapsen oikeuksien päivällä on vuosittain vaihtuva teema, joka on tänä vuonna lapsen oikeus hyvään kohteluun. Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lapsella on oikeus saada arvostavaa kohtelua, ymmärrystä ja hellyyttä kaikissa hänelle merkityksellisissä yhteisöissä. Lapsilla ja nuorilla täytyy olla tunne, että heidät nähdään ja että heitä kuullaan. Lapsella ja nuorella on oltava myös yhdenvertainen oikeus päästä toteuttamaan omia vahvuuksiaan itselleen mieluisten harrastusten kautta. Lapsen oikeuksien julistuksessakin sanotaan, että jokaisella lapsella on oikeus lepoon, leikkiin, vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.

Merkityksellisten harrastusten rooli korostuu nuoruusiässä myös siksi, että itsenäistyvät nuoret kaipaavat omien vanhempiensa lisäksi sekä ikätovereidensa että kodin ulkopuolisten aikuisten hyväksyntää identiteettinsä rakennusaineeksi. Monesti kuvataideopettajan, urheiluvalmentajan tai kaverin kannustus on tärkein toivoa tuova voima nuoren elämässä.

Kuvataiteen ja muotoilun harrastaminen on monelle nuorelle tärkeä identiteetin rakentaja. Taideteosten ja esteettisen ympäristön kautta hän voi pohtia tunteitaan, tutkia maailmaa, kokea itsensä merkitykselliseksi ja etsiä itselleen sopivan tavan olla olemassa.

Taiteella on myös lohduttava vaikutus. Siihen voi upottaa murheita ja siitä voi ammentaa energiaa. Harva asia vetää vertoja niille tunteille, joita suuren maalauksen kanssa käytävä vuoropuhelu, meditatiivinen piirustushetki, isojen veistosten fyysinen työstäminen tai kokonaisen videotuotantoprosessin toteuttaminen voivat tuottaa. Taidetta tekemällä lapset ja nuoret voivat jäsentää monitasoisesti omia tunteitaan ja ajatuksiaan sekä oppia olemaan intensiivisesti läsnä hetkessä. Siten taide valaa heihin rohkeutta ja uskoa tulevaisuuteen, jossa kaikki on mahdollista.

Espoon kuvis on paikka, jossa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus kasvaa parhaaksi mahdolliseksi itsekseen turvallisessa ja hyväksyvässä yhteisössä, jossa kaikkia kohdellaan hyvin.

Hyvää lapsen oikeuksien päivää kaikille!

Maritta Poijärvi

rehtori

Julkaistu
19.11.2021