Psykologinen turvallisuus ja luovuus

Rehtori Maritta Poijärven aiheena blogissa on lapsen oikeuksien viikon 2022 teema: lapsen oikeus turvallisuuteen.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 14.–20.11.2022, ja vuoden teema on lapsen oikeus turvallisuuteen. Maailman ollessa jatkuvassa murroksessa on erityisen tärkeää kuunnella lasten ja nuorten omia tuntemuksia, näkemyksiä ja kokemuksia turvallisuudesta. Miten vahvistaa toivoa, elämäniloa, jaksamista ja tulevaisuuden uskoa?

Vaikka Suomessa lasten ja nuorten turvallisuus on monessa mielessä parantunut viime vuosikymmeninä, myös ongelmia on. Lasten ja nuorten välinen väkivalta on puhuttanut, ja nuoret itse ovat nostaneet esille huoltaan kiusaamisesta sekä toiveitaan mielenterveyden tukemisesta. Kouluterveyskyselyn (2021) perusteella erityisesti tyttöjen kokemukset seksuaalisesta häirinnästä ovat lisääntyneet merkittävästi.

Pelastakaa lapset ry:n Lapsen ääni 2022 -kyselyssä pienituloisten perheiden lasten vastauksissa nousivat esiin erityisesti stressi rahasta, mielenterveyshaasteet ja vapaa-ajanvieton mahdollisuuksien rajallisuus. Osaa lapsista varjostaa arjessa valtava hyvinvoinnin vaje.

Tällaisessa maailmantilanteessa kaikki lapsen ja nuoren hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja iloa lisäävät harrastukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Miten me aikuiset kuviksessa voisimme vahvistaa lasten ja nuorten psykologista turvallisuutta ja hyvinvointia?

Yhdellä rohkaisevalla lempeällä katseella ja tsemppauksella voit saada lapsen ja nuoren päivän pelastettua. Tärkeintä on pysähtyä ja rauhoittua lasten ja nuorten äärelle, ja antaa hänelle tilaa ilmaista ajatuksiaan ja tunteitaan. Tämä voi tapahtua jutellen tai kuvallisin ja muotoilullisin keinoin. Hyväksymme lapsen ja nuoren omana itsenään – kasvavana ja keskeneräisenä, tukea tarvitsevana ja rakastettuna.

Mietinkin, että Espoon kuvataidekoululla on erittäin merkittävä tehtävä olla vahvistamassa ja auttamassa lasta ja nuorta kasvamaan omaksi uljaaksi ja rohkeaksi persoonakseen. Luomme heille mahdollisuuden ilmaista itseään visuaalisesti. Positiivinen ja turvallinen ilmapiiri kuvataidekoulussa tarkoittaa, että lapsi ja nuori viihtyy kuviksessa ja kokee, että sinne on joka viikko kiva tulla ja että me huolehdimme ja välitämme hänestä.

Kiitän teitä vanhempia hyvästä yhteistyöstä lastenne ja nuortenne parhaaksi – mitä enemmän lapsen ja nuoren ympärillä on kannattelevia aikuisia sen parempi. Keskittyminen tavallisiin arkisiin asioihin yhdessä – ulkoiluun, piirtämiseen, maalaamiseen, lautapelien pelaamiseen, musiikkiin, lukemiseen, leffojen katseluun, taidenäyttelyihin, ruuanlaittoon, leipomiseen, auttamiseen – lisää turvallisuudentunnetta ja iloa elämään.

Ihmisten toiveikkuus, myötätunto ja elämänilo on edellytys paremmalle huomiselle sekä vastuulliselle ja turvalliselle tulevaisuudelle.

Turvallista lapsen oikeuksien viikkoa,
Maritta Poijärvi
rehtori

Julkaistu
14.11.2022