Osallistukaa yhdessä taideprojekteihin!

Rehtori Maritta Poijärvi kirjoittaa blogissaan joulukuussa 2023 siitä, miten kuvataiteen ja muotoilun voima ulottuu myös perheisiin ja yhteisöihin.

Kuva: Camilla Bloom

Rakkaat oppilaat, vanhemmat, henkilökunta ja kaikki koulumme sidosryhmät,

Joulun aika on täynnä toivoa, iloa ja kiitollisuutta, ja haluan jakaa kanssanne kiitollisuuteni siitä, että saan työskennellä itselleni tärkeiden ja merkityksellisten asioiden parissa. Lapset, nuoret, taide laajasti sekä muotoilu ovat itselleni intohimoasioita, joiden parissa olen saanut työskennellä lapsuudesta saakka. Minulle lasten ja nuorten onnellisuus, ilo ja hyvinvointi on tärkeintä maailmassa. Kuvataide ja muotoilu ovat voimakkaita työkaluja, jotka voivat tuoda valoa, iloa ja toivoa elämäämme, erityisesti tänä haastavana aikana. Kaikki aktiivinen harrastustoiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin vähenemisen ennaltaehkäisemiseksi on äärettömän arvokasta tässä ajassa.

“Elämme maailmassa, jossa ammattitaito on yhä enemmän kiinni omasta harrastuneisuudesta. Oman osaamisen ylläpito perustuu oman alan intohimoiseen seuraamiseen ja uusien kykyjen omaksumiseen ennen kuin oppilaitos tai työnantaja on niistä kuullutkaan.” – Neogamesin politiikka-analyytikko Jari-Pekka Kaleva 

Miten löytää ja sytyttää jokaisen intohimo johonkin? Miten kaivaa esiin vahvuudet ja tukea ja vahvistaa niitä läpi koko elämän ajan? Miten oppia toimimaan yhdessä ja yhteisöllisesti arvostaen erilaisuutta? Miten vahvistaa keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja ja empatiaa kuviksessa? Miten oppia oppimaan ja välittämään toisista? Miten saada jokainen lapsi ja nuori innostumaan jostain ja tätä kautta voimaan hyvin ja kokemaan elämänsä tarkoituksenmukaiseksi? 

Taide ja kulttuuritoiminta vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen, lisäämällä jopa elinvuosia. Kulttuurin ja taiteen avulla voi kaiken ikäisenä nauttia arjen estetiikasta, toteuttaa itseään ja keskittyä mielihyvää tuottaviin asioihin. Näiden harrastaminen opettaa myös sietämään keskeneräisyyttä ja tarttumaan hetkeen. Yhdessä toimiminen ryhmän jäsenenä lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta, välittämistä ja vahvistaa luottamusta ja vähentää yksinäisyyttä. Taide tekee ihmisen luovemmaksi, iloisemmaksi ja aktiivisemmaksi. 

Lapsilla ja nuorilla on erityinen kyky nähdä maailma luovalla ja taiteellisella tavalla, ja kuvataiteen ja muotoilun avulla he voivat ilmaista itseään, käsitellä ja kohdata omia tunteitaan ja löytää oman äänensä. Tämä harrastus opettaa heille tärkeitä elämäntaitoja, kuten kärsivällisyyttä, omistautumista, tunteiden tunnistamista ja käsittelyä ja yhteistyötaitoja, jotka ovat välttämättömiä menestyksekkään tulevaisuuden, onnellisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. 

Kuvataiteen ja muotoilun voima ulottuu myös perheisiin ja yhteisöihin, sillä se luo yhteistä iloa ja merkityksellisiä hetkiä. Näen päivittäin, miten kuvataide ja muotoilu tuovat iloa ja toivoa oppilaidemme ja perheidemme elämään. 

Osallistukaa yhdessä taideprojekteihin. Voitte esimerkiksi järjestää perheen yhteisiä maalaustuokioita tai kädentaitojen hetkiä, joissa lapset ja nuoret voivat ilmaista itseään taiteen kautta. 

Käykää yhdessä taidegallerioissa ja museoissa. Keskustelkaa ja väitelkää taiteesta. Hullaantukaa luovuudesta. Tutustuminen erilaisiin taiteen muotoihin ja tekotapoihin voi olla inspiroivaa koko perheelle ja antaa uusia ideoita ja näkökulmia kaikille elämän osa-alueille ja hitsaa perheet toimimaan rakentavasti yhdessä. 

Jouluna ja uuden vuoden kynnyksellä kannustan teitä löytämään iloa ja inspiraatiota kuvataiteen ja muotoilun parista. Olkaa avoimia uusille kokemuksille ja antakaa mielikuvituksenne lentää vapaasti. Toivotan teille kaikille innostavaa ja luovaa joulua sekä inspiroivaa uutta vuotta! 

Rohkeasti ja ilolla eteenpäin,

Maritta Poijärvi
rehtori 

Julkaistu
8.12.2023