Näkymätön luonto: Tehtäväpankki

Kokoelma Näkymätön luonto -teeman innoittamia kuvis- ja muotoilutehtäviä opetuskäyttöön ja omaksi iloksi taiteiluun.

Miten kuvataide voi käsitellä jotakin, mikä on näkymätöntä? Minkä parissa tässä oikein työskennellään?

Kuvataiteen kannalta paradoksaalinen nimi “Näkymätön luonto” on kiehtovan syvällinen – ihmissilmän näkymättömissä on nimittäin valtavan tärkeitä ulottuvuuksia luontosuhteesta. Apuvälineiden, ajattelun ja mielikuvittelun avulla avautuu näkymiä mikroskooppisen pienestä maailmankaikkeuden käsittämättömän suureen mittakaavaan saakka, niin ajassa kuin avaruudessakin.

Teema johdattaa kuvataidekoululaisia sukeltamaan luonnon prosesseihin, joihin itsekin osallistumme. Lasten kanssa huomio tarkennetaan vaikkapa kevään heräämiseen, elämän kehittymiseen, pieniin elollisiin kuten hyönteisiin tai vaikka siihen miten keittiöstä löytyvät väriaineet reagoivat toisiinsa. Mytologioiden kautta pohditaan myös ihmisluontoa lajien joukossa. Avainasemassa on ihmettely ja uteliaisuus, joka lähtee pienestä.

Tehtäviä voidaan soveltaa eri ikäisille.


Tehtäväpankki

1. VOIMAELÄIN

Alkuperäiskansojen elämäntapaan tutustumista ja moniaistista savityöskentelyä luonnossa, Kaksi opintokertaa.


2. HETKEN HAHMOT

Paikkasidonnaista ja hetkellistä taidetta ulkona kahdelle opitokerralle: materiaalina ihmiset ja savi. Kaksi opintokertaa.


3. YSTÄVÄNI PUU

Moniaistinen havaintopiirustus- ja savitehtävä ulkona ja sisällä sopii nuorimmillekin. Kaksi opintokertaa.


4. NÄKYMÄTÖN NÄKYVÄKSI

Etä- tai lähiopetustehtävä ulkona tai sisällä: mobilen rakennusta. Yksi opintokerta.


5. LUONNONTEOKSIA

Sommitelmia ja kuvailua. Etä- ja lähiopetukseen sopiva maataide- ja valokuvaustehtävä ulkona. Yksi opintokerta.


6. MUSTIKKAMAALAUSTA

Illan sininen hetki ja alkueliöitä: maalausta keittiöstä löytyvillä happamilla ja emäksisillä luonnonaineilla. Yksi opintokerta.


7. TARINOITA MAAN ALTA

Mitä maa kertoo menneisyydestä? Kahden lähiopetustehtävän kokonaisuus sisällä: tehdään savireliefi ja kuivaneulagrafiikka. 2-4 opetuskertaa.


8. RETKI TUNTEMATTOMAAN

Kahden lähiopetustehtävän kokonaisuus sisällä: mediataiteen tarkastelua ja näkymättömän näkyväksi tekemistä akvarellin keinoin, sekä  mikroskoopilla tarkastelua ja kuplamaalaausta. Kaksi opetuskertaa.


9. FOTOSYNTEESI

Lähiopetustehtävä sisällä: harjoitellaan animaation ja elokuvakerronnan keinoja ja kuvataan yhteyttämistä animaation keinoin. 1-3 opetuskertaa.


10. MULTA-ANIMAATIO

Lähiopetustehtävä sisällä tai ulkona: toteutetaan animaatioita mullan ja muovailuvahan avulla. 1-2 opetuskertaa.


11. KEVÄÄN MERKKEJÄ

Etäopetustehtävä ulkona ja sisällä: tehdään havaintoja heräävästä luonnosta ulkona piirtäen tai digitaalisesti. 1-3 opetuskertaa.


12. ÖTÖKÖIDEN SEIKKAILURATA

Etäopetustehtävä ulkona. Suunnittelutehtävässä käytetään luonnonmateriaaleja ja kannustetaan toisen asemaan eläytymiseen, kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja mielikuvitusta omassa lähiympäristössä. Yksi opetuskerta.


13. LUONNON HALTIOITA JA ASUMUKSIA

Kahden etätehtävän kokonaisuus: muovaillaan itsetehdystä massasta luonnonhaltia ja rakennetaan sille ulos maja luonnonmateriaaleista. Kaksi opetuskertaa.


14. MERTEN LEGENDAT  

Lumiveistostehtävä sopii etä- ja lähiopetukseen talvella ulkona kun on lunta ja pakkasta. 1-2 opetuskertaa.


15. USKOMATON EVOLUUTIO

Etäopetustehtävä sisällä. Piirustustehtävässä leikitään evoluution ajatuksella ja piirretään kuvasarja uskomattomasta evoluutiosta. Yksi opetuskerta.


16. KEVÄTKALENTERI

Maiseman ja keväänmerkkien havainnointia ulkona ja sisällä piirtämällä ja maalaamalla. Kaksi opetuskertaa.

Teksti & tehtävien taitto: Mari von BoehmJulkaistu
25.5.2021