Mitä lapset ja nuoret toivovat päättäjiltä?

Rehtori Maritta Poijärvi kirjoittaa blogissaan Luovuutta politiikkaan -kampanjan inspiroimana siitä, mitä lapset ja nuoret toivoisivat päättäjiltä.

Kuva: Luovuutta politiikkaan -tapahtuma Espoon kuviksessa 8.2.2023 (Pasi Autio).

Maailma on täynnä ihania asioita ja sinä olet yksi niistä.” – Hidasta elämää

Kirjoitettu Luovuutta politiikkaan -kampanjan inspiroimana ystävänpäivänä 2023.

Lämpimät kiitokset innostaville espoolaisille päättäjille vierailustanne Espoon kuvataidekoulussa Luovuutta politiikkaan -kampanjan tapahtumassa 8.2.2023. Oli ilo esitellä toimintaamme sekä keskustella kuvataiteen ja muotoilun opetuksen merkityksestä lasten ja nuorten elämässä. Vierailullanne ja läsnäolollanne osoititte kuvataiteen ja muotoilun harrastuksen tärkeyden Espoossa. Iloitsen siitä suuresti ja kiitän ajastanne ja keskusteluistanne. Oli myös tärkeää, että oppilaamme pääsivät keskustelemaan kanssanne ja esittämään omia toiveitaan. Saitte myös itse kokeilla miltä savi tuntuu käsissänne ja kuinka siitä alkaa hahmottua muoto.

Vierainamme olivat:
Tiina Aavaparta, valtuutettu
Noora Fagerström, valtuutettu
Inka Hopsu, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Saara Hyrkkö, valtuutettu, kansanedustaja
Elli Keisteri-Sipilä, valtuutettu
Jarno Limnéll, valtuuston puheenjohtaja

Mitä lapset ja nuoret toivovat päättäjiltä?
Valtiovarainministeriö ja kansallinen lapsistrategia kysyivät lapsilta ja nuorilta, mihin kohteisiin he käyttäisivät valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitusta. Kyselyyn tuli lähes 7000 vastausta, mikä kertoo siitä, että lapset haluavat osallistua ja he ovat kiinnostuneita myös taloudellisista teemoista.

Lasten ja nuorten toiveissa ykköseksi nousivat harrastukset ja vapaa-aika
Jos 10–17-vuotiaat kyselyyn vastanneet saisivat päättää, julkisia varoja kohdennettaisiin nykyistä enemmän harrastuksiin ja vapaa-aikaan. Lisäksi lapset painottivat yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Kakkoseksi nousi kouluihin ja oppimiseen panostaminen
Oppimiseen toivottiin lisää tukea ja apua, pienryhmiä, aikuisia ja avustajia. Lisäksi lapsilla oli hyviä ehdotuksia, miten koulukiusaamiseen voisi puuttua. Kiusaamisen valvontaan ehdotettiin lisää resursseja, minkä lisäksi toivottiin, että kiusaamistapauksiin luotaisiin selkeät säännöt, miten niissä menetellään.

Kolmanneksi esiin nousi mielenterveyteen tehtävät panostukset
Vastaajien mielestä mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, ja hoitoon on nykyisin vaikeaa päästä. Myös mielenterveyden osalta lapset ja nuoret tekivät konkreettisia ehdotuksia: lyhennetään jonotusaikoja, lisätään kouluihin tunneoppitunteja ja mahdollistetaan, että kuraattorille pääsisi ilman ajanvarausta koulupäivän aikana.

Nämä teemat ja huolet ovat minunkin työpöydälläni ja arjessani rehtorin työssä, kun kohtaan nuoria ja heidän perheitään. Toivoisinkin sydämestäni rehtorina, että lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointi nostettaisiin tärkeimmäksi vaaliteemaksi kaikissa puolueissa. Lasten ja nuorten onnellinen ja hyvinvoiva lapsuus ja nuoruus takaa onnellisia ja hyvinvoivia kansalaisia tulevaisuudessakin. Lasten onnistumisen ilo ja pystyvyys kullekin omissa harrastuksissaan on tärkeä kannatteleva voima läpi elämän.

Me luomme yhdessä tulevaisuuden maailman. Millaisen maailman me haluaisimme luoda? Tehdään yhdessä turvallinen, vastuullinen, sivistynyt ja onnellinen maailma, joka on täynnä elämäniloa, värikkyyttä, luovuutta, uusia ideoita, uteliaisuutta ja ennen kaikkea innostumista. Maailma, jossa jokainen voi kukoistaa.

Valoisin terveisin,

Maritta Poijärvi
rehtori
maritta.poijarvi@espoonkuvis.fi
044 777 7492

Julkaistu
27.2.2023