Kevään kynnyksellä: Ajatuksia lasten hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä

Kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi pohtii blogissaan lasten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kuvataide- ja muotoiluopetuksessa.

Kuva: Camilla Bloom

Arvoisat oppilaat ja huoltajat,

Kevät on saapunut ja se tuntuu erityisen merkitykselliseltä, kun meillä on edessämme kevätnäyttelyt ja lopputyöseminaarit AINOAssa, jossa kuulemme ja näemme 50 erilaista tarinaa ja työprosessia. Vantaalla tapahtuneet surulliset tapahtumat ovat herättäneet meidät kaikki pohtimaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä entistäkin syvemmin. Kuinka voimme varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori tuntee kuuluvansa joukkoon, ja että heidät nähdään ja kuullaan?

Kaverisuhteilla on valtava merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. Kaverit tuovat iloa, hyväksyntää, joukkoon kuulumisen tunnetta, leikillisyyttä ja yhteistä tekemistä lapsen ja nuoren arkeen. Mutta miten voimme varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus rakentaa vahvoja ja terveitä kaverisuhteita? Sosiaaliset taidot, kuten toisten ymmärtäminen, omien tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja rakentava vuorovaikutus ovat avainasemassa tässä prosessissa. Mutta näiden taitojen oppiminen ei aina ole helppoa, ja siksi tarvitsemme aikuisten apua ja tukea ryhmäytymisen edistämisessä ja yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksen luomisessa.

“Hyväksyminen tarkoittaa, että meidät hyväksytään tunteinemme, valintoinemme ja henkilökohtaisine piirteinemme, ja niitä kunnioitetaan ja tuetaan.” – D. Richo

Kuvataide ja muotoilu ovat tehokkaita työkaluja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Nämä harrastukset eivät ainoastaan tarjoa lapsille mahdollisuuden ilmaista itseään luovasti, vaan ne myös auttavat heitä kehittämään sosiaalisia taitoja, itsetuntemusta ja itsetuntoa. Opettajien ja ohjaajien arvostava kohtaaminen luo turvallisen ympäristön, jossa lapset voivat harjoitella, kasvaa ja oppia.

Kuvataide ja muotoilu opettavat lapsille empatiaa, myötätuntoa, moraalia ja taitoja tunnistaa omia tunteitaan. Ne kannustavat lapsia toimimaan yhdessä muiden kanssa, kehittämään tiimityötaitoja ja luomaan ja jakamaan yhteisiä kokemuksia arvostaen erilaisia näkemyksiä jo pienestä pitäen. Näiden harrastusten avulla lapset voivat löytää omia ainutlaatuisia vahvuuksiaan, lisätä osallisuuden tunnettaan ja vahvistaa itsetuntoaan. Oppia myös kannustamaan ja tukemaan toisten onnistumisia.  

Kannustan kaikkia vanhempia tukemaan lastensa kuvataide- ja muotoiluharrastuksia, sillä ne voivat olla avain lapsen hyvinvoinnin ja kasvun tukemiseen. Yhdessä voimme luoda yhteisön, jossa jokainen lapsi kokee olevansa arvokas ja hyväksytty omana ainutlaatuisena itsenään.

“Ihailen sinua, iloitsen olemassaolostasi, arvostan sinua, kunnioitan sinua, huomaan sinut ja sinun voimavarasi. Arvostan sinua ainutlaatuisena olentona” – D. Richo

Tapaamisiin avajaisissa!

Rehtori Maritta Poijärvi
maritta.poijarvi@espoonkuvis.fi

Julkaistu
9.4.2024