Elonkirjo: mielikuvitusmaailman eliökartta

Kevätnäyttelyssämme 2023 oli esillä yhteisteos nimeltä ”Elonkirjo”. Se oli valtava eri ikäisten lasten piirtämä värityskuva – mielikuvitusmaailman monimuotoinen kuvallinen kartta, jota yleisö kutsuttiin mukaan värittämään.

“Värit ovat kadoksissa! Tule herättämään eloon piirrosmaailmaa ja pohtimaan yhdessä lajien monimuotoisuuden tärkeyttä!”

Kevätnäyttelyssämme 2023 oli esillä yhteisteos nimeltä ”Elonkirjo”. Se oli valtava eri ikäisten lasten piirtämä värityskuva – mielikuvitusmaailman monimuotoinen kuvallinen kartta, jota yleisö kutsuttiin mukaan värittämään.

Tämän mielikuvitusmaailman kartalla oli paljon eliöitä: kasveja, sieniä ja eläimiä kuten oikeassa maailmassamme. Välissä on kuitenkin kohtia, joissa ei ollut elämää lainkaan. Halusimme kutsua yleisön mukaan herättämään kartta eloon värittämällä ja piirtämällä eliöitä sekä ympäristöjä, joissa ne viihtyvät.

Suuren kartan tekeminen aloitettiin alkukeväästä kuvataidekoulun opetusryhmissä pienemmissä osissa. Jokainen ryhmä sai toteuttaa haluamansa ekosysteemin erilaisine eliöineen värityskuvana. Aiheena oli luonnon monimuotoisuus; eläimet, oliot, kasvit ynnä muu elollinen.

Pohjana olivat eriväriset vaaleat paperilämpäreet, joista suuri osa oli opetuspisteistä löytyneitä kierrätystä kaipaavia rullapapereita. Paperin sävy saattoi kuvata kyseistä paikkaa maastokartan tavoin.

Ryhmät päättivät yhdessä, millainen alue oma lämpäre on (esim. metsää, niittyä, savannia, vuoristoa, vettä jne.) ja mitä kaikkea elollista siellä on vuorovaikutuksessa: kasvien, sienten ja eläinten yhteiseloa.

Elolliset saivat olla todellisia tai mielikuvituksellisia. Ryhmiä pyydettiin miettimään miten elolliset ovat toisistaan riippuvaisia: esimerkiksi kukkien pölyttäminen, siementen levittäminen, ravinnon saaminen jne. Ryhmissä saatettiin myös puhua lajien uhanalaisuudesta ja eri syistä, jotka johtavat monimuotoisuuden vaarantumiseen.

Piirtiminä sai käyttää erilaisia mustia tussikynät tai nestemäistä mustaa tussia sopivan piirtimen kanssa. Digiryhmät saattoivat myös työskennellä koneella ja printata piirroskuvat sopivaan kokoon.

Näyttelyssä kartan paperilämpäreet kiinnitettiin toisiinsa limittäin ja lomittain niin, että ne muodostavat kartan, johon yleisö sai värittää puuväreillä värejä, sekä lisätä omia eliöitään.

Monimuotoisuus todellisuudessa

Ympäristö, jossa vain muutama laji on vallalla, on hyvin herkkä. Tarvitaan paljon erilaisia lajeja ja toisiinsa yhteydessä olevia elinkelpoisia alueita. Lajien selviytymisen kannalta on tärkeää myös se, että eri suojelualueet yhdistetään toisiinsa niin, että lajit voivat kulkea suojelualueelta toiselle. Todellisuudessa ihminen ei pysty luomaan tyhjästä uusia lajeja. Voimme kuitenkin tehdä monia asioita, ettemme lisäisi muiden eliöiden ahdinkoa.

Olemme kaikki osa luontoa. Suojelemalla luonnon monimuotoisuutta suojelemme myös ihmisen elämälle, terveydelle ja hyvinvoinnille elintärkeitä asioita – esimerkiksi puhdasta vettä, hengityskelpoista ilmaa, ruokaa ja lääkeaineita tarjoavia lajeja.

Maapallolla on luokiteltu jo yli 40 000 lajia uhanalaisiksi ja määrä kasvaa vuosi vuodelta. Luonnon köyhtymistä voimme estää suojelemalla luonnonvaraisia elinympäristöjä.

AUTA LUONNON MONIMUOTOISUUTTA NÄILLÄ TEOILLA:

• Syö kestävästi – ruoantuotanto on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista luonnon köyhtymisen syistä.
• Kuluta järkevästi – ylikulutus on yksi suurimmista syistä luonnon köyhtymiseen.
• Luo pihastasi monimuotoisen luonnon kehto – omalla pihalla voit tehdä paikallisesti merkittäviä tekoja monimuotoisuuden hyväksi antamalla elintilaa esimerkiksi pölyttäjähyönteisille.
• Vaali metsäluontoa – metsät ovat elintärkeitä luonnon monimuotoisuudelle.
• Torju haitallisia vieraslajeja – vieraslajit voivat uhata alueen alkuperäistä lajistoa esimerkiksi kilpailemalla samoista resursseista.
• Pidä lemmikit kotona tai hihnassa – luonnossa lemmikit voivat olla haitallisia paikallisille lajeille ja jopa syrjäyttää ne varsinkin saarilla ja muilla rajatuilla alueilla.
• Kunnioita luontoa liikkuessasi siellä – luonnossa liikkuminen kannattaa, sillä se vahvistaa luontosuhdetta ja virkistää mieltä. Luonnossa liikkuessasi on tärkeää kunnioittaa muita lajeja ja pyrkiä häiritsemään niitä mahdollisimman vähän.
• Osallistu luonnonhoitotalkoisiin tai tee lahjoitus luonnon monimuotoisuuden suojeluun – mitä useampi meistä toimii luonnon monimuotoisuuden hyväksi, sitä tehokkaammin voimme vaikuttaa! Rohkaise myös muita toimimaan.

teksti: Mari von Boehm

Lue lisää ja tee lahjoitus Suomen luonnonsuojeluliitolle: sll.fi/lahjoita

Myötätunto ja moninaisuus on Espoon kuvataidekoulussa vuosina 2022–2024 toteutettava hanke, jossa kehitetään vastuullisuuskasvatuksen näkökulmaa osana kuvataidekoulun pedagogiikka, samalla kun tuetaan koko koulun sitoutumista vastuullisten arvojen mukaiseen toimintaan. Hanke on saanut valtionavustuksen Opetushallitukselta. Blogikirjoitusten sarja esittelee hankkeen tuloksia.

Julkaistu
2.4.2024