Meddelande till elever och vårdnadshavare 23.3.2020

Julkaistu
23.3.2020
Distansundervisning i Esbo bildkonstskola för alla grupper enligt läsordningen från och med 30.3.

Bästa elever och elevernas vårdnadshavare

Distansundervisning i Esbo bildkonstskola kommer att inledas för alla grundstudiegrupper samt klubbar från och med måndagen den 30.3.2020 under tider enligt läsordningen. På vår webbplats https://www.espoonkuvis.fi/kuvisetana publiceras hemuppgifter för alla åldersgrupper från och med måndagen den 23.3.2020.

Lärarna ger närmare information om sina egna lektioner och distansundervisningsformerna till vårdnadshavare och de över 12-åriga elever vars e-postadress läraren känner till. Daghemsgruppernas distansundervisningstider avviker från tiderna i den normala läsordningen. Dessa grupper meddelas separat om tidtabellen. Vi kommer att dela ut små materialpaket till eleverna utanför utställningscentret Weegee med iakttagande av regeringens anvisningar om begränsning av sammankomster. Tidpunkterna kommer att meddelas senare. Följ meddelanden som publiceras på Esbo bildkonstskolas webbplats.

Vi vill erbjuda barnen och ungdomarna högkvalitativ grundläggande konstundervisning och en pågående långvarig hobby samt familjerna uppfriskande och inspirerande konststunder under hemmavaro.

Föräldrarna kan gärna delta i konstundervisningen tillsammans med barnen. Distansbildkonstskolan erbjuder föräldrarna möjlighet att också själv ryckas med av konstens och formgivningens mångfacetterade och engagerande värld, bekanta sig med barnens och ungdomarnas intressen och hitta en ny och inspirerande konsthobby för hela familjen. Jag önskar er givande konststunder!

rektor

Maritta Poijärvi

044-7777492

maritta.poijarvi@espoonkuvis.fi