Koronaohjeet kevätlukukauden 2022 alussa

Julkaistu
14.1.2022
Tällä hetkellä voimassa olevat koronaohjeet kuvataidekoulun kevätlukukauden alkuun.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Espoon kuvataidekoulu noudattaa THL:n ja Espoon kaupungin linjaamia koronarajoituksia ja -suosituksia. Koulu seuraa epidemiatilannetta aktiivisesti ja mukautuu nopeasti uusimpiin ohjeisiin. Kaikista muutoksista ilmoitetaan aina viipymättä koulun kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. Niistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille tarvittaessa myös sähköpostitse uutiskirjeen välityksellä.

Virukselta suojautuminen edellyttää kaikilta kuvislaisilta huolellisuutta, vastuuntuntoa ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Luethan läpi alla olevat tiedot siitä, miten turvaamme oman ja toistemme hyvinvoinnin kuvataidekoulussa.

Nämä ohjeistukset on valmisteltu yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan taiteen perusopetuksen koordinaattoreiden kanssa.  Nämä suositukset ovat voimassa toistaiseksi ja ne on valmisteltu Etelä-Suomen aluehallintoviraston 7.1. tekemien päätösten pohjalta.

Harrastustoiminnan järjestäjän tulee varmistaa, että toimintaan osallistuvilla yli 16-vuotiailla on koronapassi

Opettaja tarkistaa yli 16-vuotiailta oppilailtaan koronapassin. Oppilas voi valmistautua tähän lataamalla koronapassin valmiiksi ennen opetuskertaa, jotta se on helposti näytettävissä. Koronapassi voi olla myös tulostettuna versiona.

Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen järjestäminen

Lasten ja nuorten taiteen perusopetus jatkuu pääsääntöisesti lähiopetuksessa vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten osalta Lapset ja nuoret ensin -periaatteen mukaisesti. Aluehallintoviraston sulkemissa tiloissa aikuisten osallistuminen erilaiseen perheharrastustoimintaan (esim. vauvamuskarit, perheryhmät ja muut vastaavat) ei ole sallittua.

Vuonna 2002 ja sitä ennen syntyneiden taiteen perusopetuksen järjestäminen

Vuonna 2002 ja sitä ennen syntyneiden oppilaiden osalta noudatetaan valtioneuvoston linjausta etäopetuksesta koskien aikuisten taiteen perusopetusta. Suositus etäopetuksesta ei kuitenkaan koske välttämätöntä lähiopetusta! Välttämättömäksi lähiopetukseksi katsotaan esim. tutkintoon (lopputyö) valmistautuvien oppilaiden opetus tai ryhmien (esim. orkesterit, teatteri- ja tanssiryhmät jne) harjoitustarpeet. Näin ollen vuonna 2002 ja sitä ennen syntyneiden taiteen perusopetus toteutetaan etäopetuksessa, mikäli mahdollista, mutta sitä voi toteuttaa myös lähiopetuksena välttämättömästä syystä, esim. tutkintoon (lopputyöhön) valmistautumisesta tai ryhmien harjoitustarpeesta johtuen.

Aikuisten taiteen perusopetuksen etäopetussuositus on voimassa 31.1.2022 asti.

Kasvomaskisuositus voimassa

Laajempi maskisuositus on voimassa 13.2.2022 asti. Maskinkäyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa oleskelee muita ihmisiä. Maskinkäyttösuositus laajennettiin kouluissa 3.–5.-luokkalaisiin kevätlukukauden alkaessa 10.1.2022. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuorituksen aikana tai jos maskin käytölle on terveydellisiä esteitä. Pyydämme, että oppilaat ottavat kotoa oman maskin mukaan!

Terveysturvallisuuden noudattaminen

Pääkaupunkiseudulla on myös voimassa harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeistus harrastustoiminnan järjestäjille. Harrastusryhmän tulee esimerkiksi kokoontua samassa kokoonpanossa ja kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa tulee välttää samoin kuin tarpeetonta fyysistä kontaktia harrastustoiminnassa ylipäätään. Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.

Katso kaikki Espoossa voimassa olevat harrastustoiminnan suositukset ja rajoitukset verkkosivuilta

Rehtori Maritta Poijärvi vastaa kuvataidekoulun koronalinjaan liittyviin kysymyksiin ja tiedusteluihin: maritta.poijarvi@espoonkuvis.fi, p. 044 777 7492.