Taidepedagogiikka tutuksi

Kuvataiteen ja muotoilun täydennyskoulutuspaketti varhaiskasvattajille.
Ajankohta:
1.1.2023
-
Sijainti:
Vetäjä:
Hinta:

Espoon kuvataidekoulu tarjoaa kuvataide- ja muotoilupedagogiikan täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Kurssit ja koulutustilaisuudet perehdyttävät osallistujat kuvataide- ja muotoilukasvatuksen tavoitteisiin kuvallisen ilmaisun harjoitusten sekä taidekasvatuksen eri osa-alueisiin keskittyvien oppimateriaalien avulla. Tilaisuuksia vetävät Espoon kuvataidekoulun ammattitaitoiset ja kokeneet kuvataideopettajat.

Koulutusten tavoitteena on täydentää varhaiskasvattajien ammatillista osaamista kuvataide-ja muotoilupedagogiikan osalta. Ne rohkaisevat kasvattajia löytämään uusia ja luovia menetelmiä työskentelyynsä, syventävät näiden taidepedagogista ajattelua ja opettavat näitä suunnittelemaan sekä toteuttamaan varhaisiän taidekasvatusta, joka tukee lasten kuvallista kehitystä. 

Koulutustilaisuudet järjestetään Espoon kuvataidekoulun toimipisteissä. Niitä voidaan järjestää myös koulutuksen tilaajan omissa toimitiloissa.

Kuvataidekasvatusta 40 vuoden kokemuksella

Vuonna 1979 perustetussa Espoon kuvataidekoulussa taidepedagogiikan kehittämisellä ja opettamisella on pitkät perinteet. Kuvataidekoulun tarjoamat koulutukset pohjautuvat seuraaviin lapsi- ja oppimiskäsityksiin, joihin myös koulun oma opetus perustuu:

 • Lapset ovat luontaisesti uteliaita ja aktiivisia toimijoita. Taidekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen aktiivisuutta ja kykyä tehdä havaintoja lähiympäristöstä sekä hänelle merkityksellisistä kuvista.
 • Lapsi  ilmaisee kuvien avulla sisäisiä mielikuviaan. Lapsen kuvallista ilmaisua kunnioitetaan.
 • Kuvataidekasvatuksen avulla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja: omista ajatuksista kertomista, toisen kuuntelemista sekä omien kuvien sanallistamista.
 • Opettaja suunnittelee toiminnan tavoitteet etukäteen tiedostaen, miksi tehtäviä ja harjoituksia tehdään. Tehtävien suunnittelussa huomioidaan lapsen kokemusmaailma.    

Yhden koulutustilaisuuden kesto on vähintään 90 min. Tilaisuuksia voi yhdistää pidemmiksi kokonaisuuksiksi ja kursseiksi, joiden teemat, kestot ja ajankohdat ovat räätälöitävissä koulutuksen tilaajan toiveiden mukaan.

Ota meihin yhteyttä – suunnittelemme mielellämme tarpeitasi vastaavan koulutuspaketin!

Koulutusten teemat ja hinnat

Koulutusten sisällöt koostuvat teemoista, joista voit koota mieleisesi kokonaisuuden. Teemoja voi valita koulutukseen useampia ja niitä käsitellään ytimekkäästi tai syvällisemmin tilaisuuden pituudesta sekä koulutuksen tilaajan toiveista riippuen.

Teemat ovat:

 1. Teemalliset kokonaisuudet kuvataidekasvatuksessa
  Miten suunnittelen tehtäviä lapsille?
  Miten suunnittelen ajankäyttöä ja huomioin lasten erilaiset työskentelyrytmit?
 2. Materiaalit ja välineet 1,5–5-vuotiaiden kuvataidekasvatuksessa
  Miten valitaan laadukkaat ja turvalliset materiaalit?
  Monipuolinen materiaalien ja välineiden kokeilukerta
 3. Lapsen kuvallisen ilmaisun kehittyminen ikävaiheittain
  Miksi lapset piirtävät?
  Jokaisen lapsen työ on arvokas – miten opettaja huomioi erityyppiset kuvantekijät ryhmässä?
 4. Vauvojen ja taaperoiden värikylpy
  Kurkistuksia vauvojen ja taaperoiden värikylpyjen käytäntöön
  Miten värikylpyohjaajien metodeja voidaan soveltaa varhaiskasvatuksessa?
 5. Pedagoginen dokumentointi kuvataidekasvatuksen apuvälineenä
  Miten pedagoginen dokumentointi palvelee oppimista?
 6. Ympäristökasvatuksen ja taidekasvatuksen yhteydet
  Virikkeitä lapsilähtöiseen toimintaan ympäristökasvatuksen näkökulmasta
 7. Taideteosten tarkastelu ja sanoittaminen lasten kanssa
  Kuvakirja lapsen ensimmäisenä taidegalleriana
 8. Tutkiva oppiminen – mitä se tarkoittaa?
  Millaiset tehtävät rohkaisevat lasta luovaan ongelmanratkaisuun?
  Löytöretkiä tieteiden ja taiteiden välillä

Hinnasto

 • Kesto max. 2 x 60 min: 500–550 € 
 • Kesto max. 4 x 60 min: 830–930 €  
 • Kesto max.8 x 60 min: 1400–1550 €

Hinnat sisältävät opetuksen, materiaalit ja kahvitarjoilun 10–20 henkilölle. 

Kysy lisää

Apulaisrehtori Anu Hietala
040 536 8621
anu.hietala@espoonkuvis.fi