Kuvataidekoulun koronaohjeet

Koronavirusepidemia otetaan Espoon kuvataidekoulussa tarkasti huomioon. Koulussa noudatetaan asianmukaisia hygienia- ja turvallisuussääntöjä, joiden tarkoituksena on koulun oppilaiden ja henkilökunnan terveyden vaaliminen.

Coronaanvisningar på svenska

Coronavirus guidelines in English


Päivitetty 20.10.2020 maskisuosituksen osalta.


Espoon kuvataidekoulun noudattamat turvallisuussäännöt perustuvat THL:n ja Espoon kaupungin antamiin linjauksiin ja suosituksiin. Kuvataidekoulu mukautuu nopeasti uusimpiin ohjeisiin. Ajankohtaisista koronatilanteeseen liittyvistä uutisista ja muutoksista ilmoitetaan aina viipymättä koulun kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

Virukselta suojautuminen edellyttää kaikilta kuvislaisilta huolellisuutta, vastuuntuntoa ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Luethan läpi alla olevat tiedot siitä, miten turvaamme oman ja toistemme hyvinvoinnin kuvataidekoulussa.

Matkustelu ja sairastaminen

On ensisijaisen tärkeää, ettei kukaan lapsi tai aikuinen tule kuvataidekouluun sairaana tai oireilevana. Tarttuvat taudit on sairastettava kotona tai tarvittaessa sairaalassa. Kesken opetuksen sairastunut oppilas on haettava turvallisuussyistä heti kotiin.

Olethan erityisen varovainen, jos sinulla tai läheiselläsi on ilmennyt hengitysinfektion oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky). Lisätietoa koronavirustaudin oireista ja hoitoon hakeutumisesta löydät Espoon kaupungin verkkosivuilta.

Huoltaja tai täysi-ikäinen oppilas on vastuussa oppilaan terveydentilan arvioinnista ennen kuvistunnille osallistumista. Jos et ole varma, edellyttävätkö oppilaan oireet poissaoloa, otathan yhteyttä lääkäriin.

Mikäli oppilas tai henkilökunnan jäsen on matkustellut ulkomailla riskimaissa, edellytämme häneltä kahden viikon karanteenia ennen kuvataidekouluun palaamista. Matkustukseen liittyvistä suosituksista ja riskimaista löydät tietoa Ulkoministeriön verkkosivuilta.

Turvallinen työskentely kuvistunnilla

Kuvataidekoulussa pidetään kiinni asianmukaisesta hygieniasta ja turvaväleistä, jotta säästymme mahdollisilta tartunnoilta.

Turvavälit: Opetuksessa vältetään pitkäaikaista oleskelua lähikontaktissa. Työskentelypisteet on sijoitettu noin metrin välein ja huomioimme turvavälit opetussisältöjen sekä tapahtumien suunnittelussa. Vältämme myös kättelyä ja muuta tarpeetonta kosketusta. 

Saapuminen ja poistuminen: Jotta käytävät ja opetustilojen edustat eivät ruuhkautuisi, pyrimme välttämään käytävissä viipymistä ja kuviskoulussa oleilua opetuskertojen ulkopuolella. Pyydämme siksi, että kuvistunnille saavutaan ja että sieltä poistutaan täsmällisesti. Samat ohjeet koskevat oppilaiden huoltajia, jotka saattavat lapsensa kuvistunnille. Emme toistaiseksi voi valitettavasti esitellä oppilaiden töitä luokissa huoltajille kuvistuntien jälkeen.

Käsihygienia: Huolehdimme tarkasti käsihygieniasta. Oppilaita neuvotaan pesemään kätensä ulkoa sisälle tultaessa, ennen ja jälkeen ruokailun sekä ennen kotiinlähtöä. Yskiessä ja aivastaessa pärskimme hihaan tai heti roskiin heitettävään paperiliinaan, minkä jälkeen kädet on pestävä. Käsienpesu on luonnollisesti tärkeää myös vessassa käynnin jälkeen, ja WC huuhdellaan kansi kiinni. Käsienpesun jälkeen hana suljetaan paperiliinan avulla, ei paljain käsin.

Omat tavarat: Käsihygieniasyistä omien tavaroiden (kuten kännyköiden ja reppujen) käsittely kuvistuntien aikana ei ole suotavaa. Omat tavarat säilytetään kullekin opetustilalle osoitetussa turvallisessa tilassa oppitunnin ajan, eikä niihin kosketa ilman hyvää syytä. Käsihygieniasta huolehditaan erityisen hyvin myös ennen ja jälkeen mahdollisen evästauon. Oppilaita kehotetaan olemaan jakamatta eväitä keskenään.

Työvälineet: Pyrimme välttämään työvälineiden siirtelyä kädestä käteen. Oppilaille osoitetaan omat henkilökohtaiset välineet työskentelyn ajaksi, eikä näitä työvälineitä lainata muille. Omia välineitä ei haeta vapaasti, vaan ne otetaan käyttöön opettajan antamien ohjeiden mukaan, jotta hygieniataso säilyy. Kuvistunnin päätteeksi välineet desinfioidaan tai siirretään sivuun puhdistumaan. Digilaitteiden näytöt ja näppäimistöt pyyhitään huolellisesti desinfiointiliinalla ennen käyttöä.

Kasvomaskit: Kuvataidekoulu suosittelee pääkaupunkiseudun linjausten mukaista maskien tai visiirien käyttöä työntekijöilleen sekä yli 15-vuotiaille oppilaille. Maskien käyttö on erityisen suositeltavaa pienissä opetustiloissa, joissa turvavälien ylläpitäminen on hankalaa. Koulu ei valitettavasti voi tarjota kasvomaskeja oppilaille, vaan maskit on tuotava itse. Lue lisää THL:n kasvomaskisuosituksista.

Muut suojavarusteet: Pidämme huolen siitä, että luokista löytyy riittävästi saippuaa, käsidesiä, desinfiointiainetta ja paperiliinoja opettajien ja oppilaiden päivittäiseen käyttöön. Suojaessuja- ja takkeja sekä istuinalustuja koulu ei toistaiseksi lainaa hygieniasyistä, joten oppilaita kehotetaan pukeutumaan kuvistunnilla vaatteisiin, jotka saavat sotkeutua.

Siivous: Opetustilat siivotaan riittävän usein ja pinnat pyyhitään perusteellisesti. Työskentelyssä hyödynnetään myös piirustus- ja työskentelyalustoja, joilla suoraa kontaktia pöytäpintoihin vähennetään.

Opettajat muistuttavat oppilaita turvallisuusohjeista mahdollisimman usein. Tärkeimmät ohjeet löytyvät tiivistettyinä myös koulun omien opetustilojen seiniltä, josta ne voi kerrata. Tarkempia lisäohjeita opetustilakohtaisista käytänteistä voit kysyä oman opetusryhmäsi opettajalta. Yleisestä turvallisuuslinjasta vastaa koulun rehtori.

Poikkeusolot ja lukukausimaksut

Espoon kuvataidekoulun ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa koulun opetussuunnitelmia lähiopetuksena. Mahdollisten poikkeusolojen alkaessa koulu on varautunut siirtymään turvallisuussyistä etäopetukseen, mikäli Espoon kaupunki ja THL niin linjaavat.

Etäopetuksessa kuvataidekoulun tehtäviä tehdään kotioloissa kuvataideopettajan opastuksella etäyhteyden välityksellä. Kuvataidekoulu jakaa oppilaille myös taidetarvikkeita sisältäviä materiaalipaketteja, mutta työpajojen erityisopetukseen liittyviä välineitä (kuten tietokoneita ja kameroita) ei tasapuolisuuden nimissä voida valitettavasti lainata kotikäyttöön.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen ei ole syy varhaiskasvatus- ja perusopetusryhmien tai kuviskerhojen lukukausimaksujen perumiselle. Lyhytkursseilla kurssimaksu voidaan kuitenkin palauttaa lääkärintodistusta vastaan, mikäli oppilaan oma sairastuminen estää osallistumisen koko kurssille, tai jos koko kurssi joudutaan perumaan ennen sen alkamista.


Espoon kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi vastaa koronatilanteeseen liittyviin kysymyksiin ja tiedusteluihin: maritta.poijarvi@espoonkuvis.fi, p. 09 4257 8921


Lue lisää:

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta THL:n sivuilla

Espoon kaupungin koronavirusohjeet