Kuvataidekoulun koronaohjeet

Koronavirusepidemia otetaan Espoon kuvataidekoulussa tarkasti huomioon. Koulussa noudatetaan ajankohtaisia hygienia- ja turvallisuussääntöjä, joiden tarkoituksena on koulun oppilaiden ja henkilökunnan terveyden vaaliminen.


Coronaanvisningar på svenska

Coronavirus Guidelines in English

Koronatilanteeseen varautuminen Espoon kuvataidekoulussa

Espoon kuvataidekoulu noudattaa THL:n ja Espoon kaupungin linjaamia koronarajoituksia ja -suosituksia. Koulu seuraa epidemiatilannetta aktiivisesti ja mukautuu nopeasti uusimpiin ohjeisiin. Kaikista muutoksista ilmoitetaan aina viipymättä koulun kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. Niistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille tarvittaessa myös sähköpostitse uutiskirjeen välityksellä.

Virukselta suojautuminen edellyttää kaikilta kuvislaisilta huolellisuutta, vastuuntuntoa ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Luethan läpi alla olevat tiedot siitä, miten turvaamme oman ja toistemme hyvinvoinnin kuvataidekoulussa.

Matkustelu ja sairastaminen

On ensisijaisen tärkeää, ettei kukaan lapsi tai aikuinen tule kuvataidekouluun sairaana tai oireilevana. Tarttuvat taudit on sairastettava kotona. Kesken opetuksen sairastunut oppilas on haettava turvallisuussyistä heti kotiin.

Olethan erityisen varovainen, jos sinulla tai läheiselläsi on ilmennyt hengitystieinfektion oireita (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky). Lisätietoa koronavirustaudin oireista ja hoitoon hakeutumisesta löydät Espoon kaupungin verkkosivuilta.

Huoltaja tai täysi-ikäinen oppilas on vastuussa oppilaan terveydentilan arvioinnista ennen kuvistunnille osallistumista.

Mikäli oppilas tai henkilökunnan jäsen on matkustellut ulkomailla riskimaissa, tarkista matkustukseen liittyvät suositukset Ulkoministeriön verkkosivuilta.

Turvallinen työskentely kuvistunnilla

Kuvataidekoulussa pidetään kiinni asianmukaisesta hygieniasta ja turvaväleistä, jotta säästymme mahdollisilta tartunnoilta.

Fyysinen kontakti: Kuvataidekoulussa vältetään kättelyä ja muuta tarpeetonta fyysistä kontaktia. Oppilaan tai huoltajan toiveesta pyrimme järjestämään oppilaille mahdollisuuksia turvavälien päässä työskentelyyn oppituntien aikana.

Saapuminen ja poistuminen: Jotta käytävät ja opetustilojen edustat eivät ruuhkautuisi, pyrimme välttämään käytävissä viipymistä ja kuviskoulussa oleilua opetuskertojen ulkopuolella. Pyydämme siksi, että kuvistunnille saavutaan ja että sieltä poistutaan täsmällisesti. Koulun tiloihin ei toistaiseksi päästetä muita kuin henkilökunnan jäseniä ja oppilaita, eivätkä opettajat voi valitettavasti esitellä oppilaiden töitä vanhemmille luokkahuoneissa. WeeGeen toimipisteeseen kuljetaan toistaiseksi luokkien omista ulko-ovista, ei näyttelykeskuksen aulan kautta.

Käsihygienia: Huolehdimme tarkasti käsihygieniasta. Oppilaita neuvotaan pesemään kätensä ulkoa sisälle tultaessa, ennen ja jälkeen ruokailun sekä ennen kotiinlähtöä. Yskiessä ja aivastaessa pärskimme hihaan tai heti roskiin heitettävään paperiliinaan, minkä jälkeen kädet on pestävä. Käsienpesu on luonnollisesti tärkeää myös vessassa käynnin jälkeen, ja WC huuhdellaan kansi kiinni. Käsienpesun jälkeen hana suljetaan paperiliinan avulla, ei paljain käsin.

Omat tavarat: Käsihygieniasyistä omien tavaroiden (kuten kännyköiden ja reppujen) käsittely kuvistuntien aikana ei ole suotavaa. Omat tavarat säilytetään kullekin opetustilalle osoitetussa turvallisessa tilassa oppitunnin ajan, eikä niihin kosketa ilman hyvää syytä. Käsihygieniasta huolehditaan erityisen hyvin myös ennen ja jälkeen mahdollisen evästauon. Oppilaita kehotetaan olemaan jakamatta eväitä keskenään.

Työvälineet: Pyrimme välttämään työvälineiden siirtelyä kädestä käteen. Oppilaille osoitetaan omat henkilökohtaiset välineet työskentelyn ajaksi, eikä näitä työvälineitä lainata muille. Omia välineitä ei haeta vapaasti, vaan ne otetaan käyttöön opettajan antamien ohjeiden mukaan, jotta hygieniataso säilyy. Kuvistunnin päätteeksi välineet desinfioidaan tai siirretään sivuun puhdistumaan. Digilaitteiden näytöt ja näppäimistöt pyyhitään huolellisesti desinfiointiliinalla ennen käyttöä.

Kasvomaskit: Espoolaisiin oppilaitoksiin annetut erilliset maskinkäyttösuositukset päättyvät 20.4.2022. Maskia saa halutessaan edelleen käyttää. Koulu ei valitettavasti voi tarjota maskeja oppilaille, vaan ne on tuotava itse. Lue lisää THL:n kasvomaskisuosituksista ja Espoon kaupungin suositus kasvomaskin käytöstä.

Muut suojavarusteet: Pidämme huolen siitä, että luokista löytyy riittävästi saippuaa, käsidesiä, desinfiointiainetta ja paperiliinoja opettajien ja oppilaiden päivittäiseen käyttöön. Suojaessuja- ja takkeja sekä istuinalustuja koulu ei toistaiseksi lainaa hygieniasyistä, joten oppilaita kehotetaan pukeutumaan kuvistunnilla vaatteisiin, jotka saavat sotkeutua.

Siivous: Opetustilat siivotaan riittävän usein ja pinnat pyyhitään perusteellisesti. Työskentelyssä hyödynnetään myös piirustus- ja työskentelyalustoja, joilla suoraa kontaktia pöytäpintoihin vähennetään.

Opettajat muistuttavat oppilaita turvallisuusohjeista. Tärkeimmät ohjeet löytyvät tiivistettyinä myös koulun omien opetustilojen seiniltä, josta ne voi kerrata. Tarkempia lisäohjeita opetustilakohtaisista käytänteistä voit kysyä oman opetusryhmäsi opettajalta. Yleisestä turvallisuuslinjasta vastaa koulun rehtori.

Etäopetukseen siirtyminen

Espoon kuvataidekoulun ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa koulun opetussuunnitelmia lähiopetuksena. Mahdollisten poikkeusolojen alkaessa koulu on varautunut siirtymään turvallisuussyistä etäopetukseen, mikäli Espoon kaupunki ja THL niin linjaavat.

Etäopetus järjestetään Espoon kuvataidekoulussa Google Meet -verkkokokoustyökalun kautta lukujärjestyksen mukaisesti, ellei ryhmälle ole ilmoitettu toista kokoontumisaikaa. Opettaja kutsuu ryhmänsä opetustunnille sähköpostitse lähetettävän linkin kautta, ja opetus alkaa normaalisti lukujärjestyksessä ilmoitettuun tai muualla sovittuun kellonaikaan.

Jotta etäopetus sujuisi mahdollisimman hyvin, toivomme kaikkien huoltajien varmistavan, että oppilaan henkilökohtaiset yhteystiedot löytyvät oppilashallinto-ohjelma Eepoksesta. Yhteystiedot voi päivittää kirjautumalla Eepokseen oppilaan tai huoltajan tunnuksilla. Unohtuneita tunnuksia voi kysyä kuvataidekoulun toimistosta osoitteesta toimisto@espoonkuvis.fi.

Etäopetuksen aikana kuvataidekoulu jakaa oppilaille taidetarvikkeita sisältäviä materiaalipaketteja, joiden jakelusta ilmoitetaan erikseen. Kaikkia työpajojen erityisopetukseen liittyviä välineitä (kuten tietokoneita ja kameroita) ei tasapuolisuuden nimissä voida valitettavasti lainata kotikäyttöön. Materiaalipaketit jaetaan opetusryhmille porrastetusti kuvataidekoulun eri toimipisteissä ennalta ilmoitetussa järjestyksessä, jotta vältämme ruuhkat ja jonot.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen ei oikeuta varhaiskasvatus- ja perusopetusryhmien tai kuviskerhojen lukukausimaksujen perumiseen. Lyhytkursseilla kurssimaksu voidaan kuitenkin palauttaa lääkärintodistusta vastaan, mikäli oppilaan oma sairastuminen estää osallistumisen koko kurssille, tai jos koko kurssi joudutaan perumaan ennen sen alkamista.

Espoon kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi vastaa koronatilanteeseen liittyviin kysymyksiin ja tiedusteluihin: maritta.poijarvi@espoonkuvis.fi, p. 044 777 7492.


Lue lisää:

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta THL:n sivuilla

Espoon kaupungin koronavirusohjeet