På Svenska

Esbo bildkonstskola ger grundläggande konstundervisning i bildkonst enligt den fördjupade läroplanen åt 5 - 20-åriga barn och unga i Esbo. Undervisningen sker på svenska, finska eller engelska. Skolan grundades år 1979 och har ca 1200 elever. Lärarna är bildkonstlärare, konstnärer, arkitekter, fotografer och andra professionella inom konstindustrin. Bildkonstskolan ordnar också olika kortkurser för barn, unga och vuxna. En del av kurserna är familjekurser. För skolans administration svarar direktionen för Esbo bildkonstskolas understödsförening r.f.

Bildkonstskolan har ett rikligt och mångsidigt utbud av konstnärliga aktiviteter. Den stöder konstundervisningen i daghem och skolor. Den grundläggande konstundervisningen är också en bra bas för ungdomar som senare siktar på en konstnärlig utbildning. Huvudvikten läggs på elevens eget bildskapande. Allt material ingår i terminsavgiften. Undervisningsgrupperna samlas en gång i veckan eftermiddagar eller kvällar.

FÖRBEREDANDE STUDIER I BILDKONST (2h/v) är avsedda för 5–6 åringar.

Den fördjupade lärokursen består av grundstudier och fördjupade studier. GRUNDSTUDIERNA (540h) består av grundkurser för 7–12 åringar (2–3 h/v). I FÖRDJUPADE STUDIER (760h) eller verkstäder studerar 13–20-åringar 3–4 veckotimmar.

I fördjupade studier kan man välja mellan till exempel teckning, teckning och målning, grafik, 3D, keramik, digital konst, fotografering, serieteckning, allmän bildkonst, illustrering, gatukonst, mode, skulptur, arkitektur och omgivning, textilkonst samt video. Studieåret omfattar 34 veckor. Ansökningen sker i april i elektronisk form (espoo.eepos.fi). Alla material och verktyg ingår i terminsavgiften.

Kontaktinformation

Esbo biIdkonstskola 
PB 6670 
02070 ESBO STAD 
(WeeGee-huset, 
Flitarvägen 5 
Hagalund) 

tel. kansli 09 4257 8920 Salma Tähtivuo eller 09 4257 8923 Marju Pohjola
 
toimisto@espoonkuvataidekoulu.fi

Länkar:

Undervisningsställen

Anmälninsanvisningar för elever

Föräldraguide.pdf