På Svenska

Esbo bildkonstskola ger grundläggande konstundervisning i bildkonst enligt den fördjupade läroplanen åt 5-20-åriga barn och unga i Esbo. Undervisningen sker på svenska, finska eller engelska. Skolan grundades år 1979 och har ca 1500 elever. Lärarna är bildkonstlärare, konstnärer, arkitekter, fotografer och andra professionella inom konstindustrin. Bildkonstskolan ordnar också olika kortkurser för barn, unga och vuxna. En del av kurserna är familjekurser. För skolans administration svarar direktionen för Esbo bildkonstskolas understödsförening r.f.

Bildkonstskolan har ett rikligt och mångsidigt utbud av konstnärliga aktiviteter. Den stöder konstundervisningen i daghem och skolor. Den grundläggande konstundervisningen är också en bra bas för ungdomar som senare siktar på en konstnärlig utbildning. Huvudvikten läggs på elevens eget bildskapande. Allt material ingår i terminsavgiften. Undervisningsgrupperna samlas en gång i veckan eftermiddagar eller kvällar.

Anmäl dig till studier på Eepos

Aktuell

Februari 2021: Nyhetsbrev
Februari 2021:
Anmälningstiden för fortsatta studier i verkstäder
Anmälningstiden för fortsatta studier inom den grundläggande utbildningen
Anmälningstiden för fortsatta studier i daghemsgrupper
Januari 2021: Anmälan om fortsatta studier
Januari 2021: Nyhetsbrev

Kontaktinformation

Anmälningstiden för fortsatta studier i daghemsgrupper

Esbo biIdkonstskola
PB 6670
02070 ESBO STAD
(WeeGee-huset, Flitarvägen 5, Hagalund)

tel. kansli 09 4257 8920
toimisto@espoonkuvis.fi

Länkar

Undervisningsställen
Anmälninsanvisningar för elever
Föräldraguide.pdf