Anmälan om fortsatta studier och val av verkstad inleds 15.2.

Publicerad
20.1.2022
Anmälan om fortsatta studier och val av verkstad inleds den 15 februari.

Anmälan om fortsatta studier och val av verkstad inleds den 15 februari. Då kan huvudsakliga vårdnadshavare och elever inleda anmälningarna via Eepos

Eleverna inom bildkonstfostran för småbarn och inom den grundläggande undervisningen (även de som studerar i perioder för 12-åringar) meddelar om de vill fortsätta i bildkonstskolan. Tidpunkterna för när grupperna samlas meddelas i början av april. 

Elever i verkstadsåldern väljer verkstad för följande läsår. 

Anvisningar till eleven om anmälan om fortsatta studier och val av verkstad 

Eepos-koder 

För anmälan om fortsatta studier behöver du personliga Eepos-koder. Koderna har skickats till dig vid föregående anmälan eller när studierna inleddes i det fall du har börjat i mitten av läsåret. Koderna har skickats från adressen postitus@eepos.fi. Du får även koder genomatt begära dem från Esbo bildkonstskolas kansli, toimisto@espoonkuvis.fi. 

Anmälan om fortsattastudier 

Den egentliga anmälan om fortsatta studier inlämnas via Eepos (espoo.eepos.fi) med personliga koder, inte genom att anmäla sig som ny elev. Kontrollera dina kontaktuppgifter och korrigera ändrade uppgifter innan du gör en anmälan om fortsatta studier. Läs omsorgsfullt igenom anvisningarna innan du gör dina val, så att du vet vad de alternativ du har valt betyder. Man anmäler även om att studierna eventuellt avslutas efter vårterminen på blanketten för anmälan om fortsatta studier. Anmäl dig i tid för att säkerställa en plats i höstens grupper. En elevplats kan annulleras avgiftsfritt fram till den 22 augusti om dina planer ändras. 

Kom ihåg att uppdatera dina ändrade kontaktuppgifter – det är på vårdnadshavarens/den myndigaelevens ansvar. Detta är viktigt för att säkerställa att höstensterminsfakturor når fram. Använd en sådan adresssom du läser regelbundet. En myndig elev får sin terminsfaktura till sin egen e-postadress. 

Om du har några frågor, kontakta kansliet på adressen toimisto@espoonkuvis.fi eller per telefon 09 42578920 (telefontid tis–fre 10–15). 

Anmälan om fortsatta studier i daghemsgrupperna

Som elev i daghemsgrupperna väljer du om du fortsätter i daghemsgruppen eller övergår till den grundläggande undervisningen. Läs anvisningar här.

Anmälan om fortsatta studier inom dengrundläggande undervisningen 

Som elev inom den grundläggande undervisningen meddelar du om du fortsätter i bildkonstskolan eller annullerar din elevplats. 

Grupperna blir äldre tillsammans med eleverna, till exempel gruppen för 7–8-åringar blir gruppen för 8–9-åringar, man behöver inte be om att överföras till en grupp i samma ålder. Anmäl dig i tid, en försenad anmälan kan innebära att din egen grupp upphör! Läs anvisningar här.

Verkstadseleveras anmälan omfortsatta studier/verkstadsval 

Vid valet av grupp inom verkstäderna kan du välja tre olika alternativ. Fundera omsorgsfullt över alternativen 2 och 3, eftersom du nödvändigtvis inte kommer med i den grupp du har angett till först. 

Vid valet har de elever som redan studerar i verkstaden och de som har anmält sig till verkstaden under ansökningstiden företräde. Du hittar en presentation av verkstäderna och undervisningsställenas verkstadsalternativ på vår webbplats. Det är möjligt att det bildas nya nivå- eller parallellgrupper. Alla verkstäder inleds nödvändigtvis inte. Läs anvisningar här.

Läsordning 

Läsordningen uppgörs i slutet av mars efter att anmälningstiden för fortsatta studier har löpt ut. Information om när gruppen inom den grundläggandeundervisningen samlas skickas till eleven per e-post direkt efter att läsordningen har blivit klar.  

Tidsschemat för daghemsgrupperna meddelas senare, eftersom grupperna även är beroende av nya anmälda elever och daghemmets tidtabell.