Terminsavgifter 2024

Publicerad
4.12.2023
Esbo bildkonstskolas terminsavgifter ändras vid årsskiftet.

År 2024 är terminsavgifterna för grundundervisningsgrupperna i konst följande:

• Småbarnspedagogiska grupper 5–6-åringar, 2 lektioner (90 min): 280 €

• Basgrupper för 7–10-åringar, 2 lektioner (90 min): 280 €

• Basgrupper för 11-åringar, 3 lektioner (135 min): 304 €

• Basgrupper för 12–13-åringar, 3 lektioner (135 min): 315 €

• Verkstäder för 14–20-åringar, 3 lektioner (135 min): 337 €

• Grafikverkstad för 14–20-åringar, 4 lektioner (180 min): 407 €

Terminsavgifterna för bildkonstklubbarna under 2024 är:

• 60 min. bildkonstklubb: 208 €

• 90 min. bildkonstklubb: 235 €

En lektion är 45 minuter.

I terminsavgiften ingår konstnärsmaterial av hög kvalitet och undervisning av yrkeskunniga lärare. Dessutom ingår elevutställningar, ett eget konto i Eepos-portalen (bl.a. elevens bedömningar) samt slutarbetesseminarier, en utställning och betyg i avgiften.

Observera att du kan hitta information om frielevsplatser och avgiftslättnader samt olika parter som erbjuder stöd för barns hobbyer på sidan Elevguide.