Terminsavgifter 2023

Publicerad
17.11.2022
Esbo bildkonstskolas terminsavgifter ändras vid årsskiftet.

År 2023 är terminsavgifterna för grundundervisningsgrupperna i konst följande:

• Förskolebarn (5–6 år): 270 €

• Grundundervisningsgrupper för 7–10-åringar: 270 €

• Grundundervisningsgrupper för 11-åringar: 292 €

• Periodgrupper (12–13-åringar): 303 €

• Verkstäder, 3 lektioner per vecka (14–20-åringar): 324 €

• Verkstäder, 4 lektioner per vecka (14–20-åringar): 391 €

I terminsavgiften ingår konstnärsmaterial av hög kvalitet och undervisning av yrkeskunniga lärare. Dessutom ingår elevutställningar, ett eget konto i Eepos-portalen (bl.a. elevens bedömningar) samt slutarbetesseminarier, en slutarbetesutställning och betyg i avgiften. En lektion är 45 minuter.

Terminsavgifterna för bildkonstklubbarna är:

• 60 min. bildkonstklubb: 200 €

• 90 min. bildkonstklubb: 228 €