Strejkens inverkan på undervisningen på torsdag 14.12.2023

Publicerad
13.12.2023
Undervisningen vid Esbo bildkonstskola ordnas i huvudsak enligt läsordningen.

Nästan all spår- och busstrafik kommer att stå stilla torsdagen den 14 december på grund av en politisk strejk.

Undervisningen i skolan organiseras enligt läsordningen. Om grupper måste ställas in informeras elever och vårdnadshavare så snart som möjligt.

Vi rekommenderar att du reserverar tillräckligt med tid och förbereder dig för eventuella transportutmaningar. Om en elev måste missa en lektion på grund av transportproblem ber vi vårdnadshavaren eller eleven att informera läraren.

Vänligen följ strejkens inverkan på kollektivtrafiken på HRT:s webbplats för aktuell information: https://www.hsl.fi/sv/hrt/nyheter/uutiset/2023/12/nastan-all-kollektivtrafik-star-stilla-pa-torsdag-14.12-pa-grund-av-strejk