Strejkens inverkan på undervisningen

Publicerad
12.2.2024
Undervisningen vid Esbo bildkonstskola ordnas i huvudsak enligt läsordningen.

Strejkerna och de politiska demonstrationerna som stoppar kollektivtrafiken den 12-15 februari 2024 påverkar även Esbo bildkonstskola.

Lärare som inte kan delta i undervisningen på grund av strejkerna försöker hålla undervisningen på distans eller senare som förflyttningar.

Om läraren inte kan ordna distansundervisning eller flytta undervisningen, är skolan inte skyldig att ersätta den missade lektionen.

Om strejkerna påverkar undervisningen vid konstskolan, kommer lärarna själva att vara i kontakt med sina elever. Om läraren inte meddelar eleven och vårdnadshavaren, hålls lektionerna som vanligt.

Vi rekommenderar att du reserverar tillräckligt med tid och är beredd på eventuella transportutmaningar. Om en elev måste missa en lektion på grund av ett transportproblem, vänligen informera läraren.