Kom med i Esbo bildkonstskola!

Publicerad
4.4.2024
Ansökningsperioden för nya elever till läsåret 2024–2025 vid Esbo bildkonstskola pågår kontinuerligt.

Ansökningsperioden för nya elever till läsåret 2024–2025 vid Esbo bildkonstskola pågår kontinuerligt. Du kan ansöka fram till februari 2025, förutsatt att det finns lediga platser i undervisningsgrupperna.

Du kan söka till grundläggande konst- och hantverksundervisningsgrupper riktad för 5–20-åringar, samt bildkonstklubbar som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Läs omsorgsfullt anvisningar för elever innan du anmäler dig till undervisningsgrupperna.

Anmälningen till Esbo bildkonstskola sker med en digital anmälningsblankett via Eepos-portalen:

Grupper inom bildkonst och hantverk (design) för 5–13-åringar 2024–2025

Verkstadgrupper inom bildkonst och hantverk (design) för 14–20-åringar 2024–2025

• Bildkonstklubbar till barn i lågstadieåldern

Läs mer om terminsavgifter och hur du ansöker om en lättnad för terminsavgiftenpå sidan Elevguide > Studieavgifter.

Det är möjligt att söka till undervisningsgrupperna även mitt under läsåret fram till februari 2025, om det finns plats i grupperna.  

Skolans 1 500 elever studerar i undervisningsgrupper indelade efter åldersgrupp, som samlas en gång i veckan på eftermiddagarna eller kvällarna. Undervisningen sker huvudsakligen på finska, men det finns även undervisningsgrupper på svenska och engelska.

Vi rekommenderar att sökande söker till flera undervisningsgrupper (men högst tre), så att de så sannolikt som möjligt får en elevplats.

Om du vill dra tillbaka din ansökan eller har andra frågor, vänligen kontakta bildkonstskolans kansli: toimisto@espoonkuvis.fi.