Hösttermin avslutas den 19 december

Publicerad
29.11.2021
Bildkonstskolans hösttermin avslutas den 19 december. Vårterminen börjar den 10 januarien ligt läsordningen.

Bildkonstskolans hösttermin avslutas den 19 december och vårterminen börjar den 10 januari enligt läsordningen. Under jullovet är skolans kansli och kundserviceväxeln stängda.

Studierna fortsätter automatiskt på våren, vilket innebär att eleverna inte behöver registrera sig separat för vårterminens grupper. Om du inte vill fortsätta studera under vårterminen kan du säga upp dig genom att anmäla det till skolavdelningen (toimisto@espoonkuvis.fi) senast den 12 december 2021. Slutförande av studier ska meddelas skriftligen inom tidsfristen, annars anses eleven vara närvarande och debiteras för den plats hen har bokat.