Bildkonstskolans coronaanvisningar

Publicerad
11.1.2022
I Esbo bildkonstskola iakttas tillbörliga hygien- och säkerhetsregler som syftar till att tryg ga hälsan hos skolans elever och personal.

Coronavirusepidemin beaktas noga i Esbo bildkonstskola. I skolan iakttas tillbörliga hygien- och säkerhetsregler som syftar till att tryg ga hälsan hos skolans elever och personal.

De säkerhetsregler som Esbo bildkonstskola iakttar baseras på de linjedragningar och rekommendationer som getts av THL och Esbo stad. Bildkonstskolan anpassar sig snabbt till de nyaste anvisningarna. Aktuella coronarelaterade nyheter och förändringar kommuniceras omgående via skolans webbplats och kanaler i sociala medier.

För att vi ska kunna skydda oss mot viruset måste alla personer i bildkonstskolan vara omsorgsfulla, ansvarstagande och följa de gemensamma reglerna. Läs igenom hur vi tryggar vår egen och andras hälsa i bildkonstskolan.

Resor och sjukdomar

Det är ytterst viktigt att inga barn eller vuxna kommer till bildkonstskolan om de är sjuka eller har symtom. När man har en smittsam sjukdom ska man vara hemma eller vid behov på sjukhuset. Av säkerhetsskäl ska en elev som insjuknat mitt i undervisningen hämtas hem omedelbart.

Du är väl särskilt försiktig om du eller någon anhörig har fått symtom på luftvägsinfektion (hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magproblem och huvudvärk). Mer information om coronavirussjukdomens symtom och sökande av vård hittar du på Esbo stads webbplats.

Målsmän eller myndiga elever har ansvaret för att utvärdera elevens hälsotillstånd innan man deltar på konstlektionerna.

Om en elev eller någon i personalen har rest utomlands, finns det på Utrikesministeriets webbplats information om rekommendationer.

Arbeta säkert på konstlektionerna

I bildkonstskolan håller vi fast vid lämplig hygien och säkerhetsavstånd för att vi ska kunna undvika eventuella smittor.

Säkerhetsavstånd: Undvik långvarig vistelse nära andra personer i undervisningen. Arbetsplatserna har placerats med cirka en meters avstånd och vi iakttar säkerhetsavstånden när vi planerar såväl undervisningens innehåll som evenemang. Vi skakar inte heller hand eller rör vid varandra mer än nödvändigt.

Komma till och lämna lektionerna: För att korridorerna och områdena utanför undervisningslokalerna inte ska bli överhopade, undviker vi att hänga i korridorerna och tillbringa tid i bildkonstskolan utanför undervisningsgångerna. Därför ber vi att man passar tiden när man kommer till och lämnar bildkonstlektionerna. Samma anvisningar gäller elevernas målsmän som hämtar barnen till bildkonstlektionen. För tillfället kan vi tyvärr inte presentera elevernas verk i klasserna för målsmännen efter bildkonstlektionerna.

Handhygien: Vi är noggranna vad beträffar handhygienen. Eleverna uppmanas tvätta händerna när de kommer in, före och efter måltid samt innan de åker hem. Om vi hostar eller nyser gör vi det i ärmen eller i en pappersnäsduk som genast slängs i soporna och därefter tvättar vi händerna. Handtvätt är naturligtvis viktigt även efter toabesök, och WC-stolen spolas med locket stängt.

Egna saker: Av handhygieniska skäl rekommenderas det att man inte hanterar sina egna saker (såsom mobiltelefoner och ryggsäckar) under bildkonstlektionerna. Under lektionen förvaras de egna sakerna i ett säkert utrymme som angetts för respektive elev, och man ska inte röra dem utan att ha en bra orsak. Handhygienen ombesörjs särskilt väl före och efter eventuell matpaus. Vi rekommenderar att eleverna inte delar sin matsäck med varandra.

Arbetsredskap: Vi försöker undvika att arbetsredskap flyttas från hand till hand. Eleverna tilldelas egna, personliga redskap medan de arbetar, och dessa arbetsredskap ska inte lånas ut till andra. Egna redskap hämtas inte fritt, utan de tas i bruk enligt lärarens anvisningar, för att hygienen ska kunna bibehållas. I slutet av bildkonstlektionen desinficeras redskapen eller så sätts de åt sidan för att rengöras. Skärmar och tangentbord på digitala enheter torkas av omsorgsfullt med desinficeringsduk innan de används.

Ansiktsmask: De separata rekommendationerna för användning av masker som getts till läroanstalter i huvudstadsregionen upphör 20.4.2022. Man får fortfarande använda mask om man vill. Skolan kan tyvärr inte tillhandahålla masker till eleverna, man måste ta med egna. Läs mer om de aktuella rekommendationerna för ansiktsmasker från Institutet för hälsa och välfärd och Esbo stads rekommendation att använda ansiktsskydd.

Skyddsutrustning: Vi ser till att det finns tillräckligt mycket tvål, handdesinfektion, desinficeringsmedel och pappershanddukar för lärarna och eleverna i vardagen. Skyddsförkläden och -rockar eller sittunderlag delar skolan för närvarande inte längre ut av hygienskäl, så eleverna uppmanas klä sig i sådana kläder som kan bli smutsiga på bildkonstlektionen.

Städning: Undervisningslokalerna städas tillräckligt ofta och ytorna torkas av grundligt. I arbetet används även rit- och arbetsunderlag, vilka minskar den direkta kontakten med bordsytorna.

Lärarna påminner eleverna om säkerhetsanvisningarna så ofta som möjligt. De viktigaste anvisningarna finns även sammanfattade på väggarna i skolans undervisningslokaler, där man kan repetera dem.

Noggrannare tilläggsanvisningar för den rumsspecifika praxisen kan du begära av läraren för din undervisningsgrupp. Skolans rektor har ansvaret för den allmänna säkerhetslinjen.

Undantagsförhållanden och terminsavgifter

Esbo bildkonstskola vill primärt genomföra skolans läroplaner som närundervisning. När eventuella undantagsförhållanden införs, har skolan av säkerhetsskäl förberett sig på att övergå till distansundervisning, om Esbo stad och THL bestämmer så.

I distansundervisningen görs bildkonstskolans uppgifter hemma med handledning av bildkonstläraren via en fjärranslutning. Bildkonstskolan delar även ut materialpaket med konsttillbehör till eleverna, men redskap som är förknippade med specialundervisningen i verkstäderna (till exempel datorer och kameror) kan av jämlikhetsskäl tyvärr inte lånas ut för att användas hemma.

Övergången till exceptionella undervisningsarrangemang är inte en orsak till att återta terminsavgifterna för grupper inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen eller bildkonstklubbar. För kortkurser kan kursavgiften dock returneras mot läkarintyg, om elevens insjuknande förhindrar deltagande i hela kursen, eller om kursen måste annulleras innan den börjat.

Esbo bildkonstskolas rektor Maritta Poijärvi svarar på frågor och förfrågningar om coronasituationen: maritta.poijarvi@espoonkuvis.fi, 044 777 7492.

Läs mer

Anvisningar med anledning av coronaviruset i Esbo

Akutellt om coronaviruset på Institutet för hälsa och välfärds webbplats