Beredskap för strömavbrott på Esbo bildkonstskola

Publicerad
12.1.2023
Vi på Esbo bildkonstskola förbereder oss för strömavbrott som orsakas av en eventuell elbrist. Elbristen kan meddelas nationellt eller regionalt i förväg om situationen är förutsebar. Ett strömavbrott kan också inträffa oväntat.

Vi ber föräldrar att följa den allmänna rapporteringen om strömavbrott i olika medier. Dessutom ber vi dig att uppdatera dina kontaktuppgifter (fungerande telefonnummer och e-post) på Eepos. Se också till att ditt barn alltid har tillräckligt med varma ytterkläder på sig när hen kommer till bildkonstskolan.

Om ett strömavbrott meddelas i förväg i Esboregionen ordnar bildkonstskolan av säkerhetsskäl inga aktiviteter den dagen. Vi kommer att informera om inställd undervisning i form av ett Eepos-meddelande och på vår webbplats. I så fall kommer läraren inte att vara på plats på undervisningsstället. Ersättande undervisning ordnas inte.

Oförutsedda strömavbrott är också möjliga. I sådana situationer kan vi nödvändigtvis inte skicka meddelanden. Under ett oförutsägbart strömavbrott är läraren närvarande på undervisningsstället. Läraren skickar hem de elever som kommer till hobbyn självständigt. Föräldrar till yngre elever hämtar sina barn från undervisningsstället.

Med vänliga hälsningar,

Maritta Poijärvi

rektor

maritta.poijarvi@espoonkuvis.fi

044 777 7492