Ansöka om en gratis elevplats eller om en sänkning av terminsavgiften

Publicerad
19.1.2023
Om du vill ansöka om en gratis elevplats eller om en sänkning av terminsavgiften ska du skicka den senast den 31 januari.

Om du vill ansöka om en gratis elevplats eller om en sänkning av terminsavgiften ska du fylla i ansökan om en sänkning på skolans webbplats och skicka den till skolans kansli senast den 31 januari. Varje termin beviljar rektorn ett visst antal lättnader på grundval av ansökningarna.

Familjens inkomster och antalet familjemedlemmar påverkar beviljandet av lättnaden. Storleken på de beviljade lättnaderna varierar. Lättnad eller friplats beviljas endast ett barn i familjen, för att så många familjer som möjligt kan beviljas lättnad. Deltagare i kurser och klubbar kan inte ansöka om lättnad.

Lättnaden beviljas per termin; den lättnad som beviljats för föregående termin omfattar inte följande, utan en ny ansökan måste vid behov lämnas in för varje termin. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Fakturor för vårterminen har skickats till de huvudsakliga vårdnadshavarnas och fullvuxna elevernas e-postadresser. Betalningen för en termin kan göras som två delbetalningar, där den andra förfallodagen är en månad efter den förfallodag som anges på fakturan för terminsavgiften.