Anmälan till fortsatta studier inleds tisdagen den 13 februari 2024

Publicerad
31.1.2024
I anmälan till fortsatta studier anmäler bildkonstskolans nuvarande elever om de kommer att fortsätta sina studier under det kommande läsåret. Dessutom väljer elever i verkstadsåldern vilken verkstad de vill delta i.

Anmälan till fortsatta studier på bildkonstskolan för läsåret 2024–2025 inleds tisdagen den 13 februari 2024, då primära vårdnadshavare och över 18 år gamla elever ska göra en anmälan i Eepos-systemet. Anmäl dig i tid för att säkerställa din plats i höstens grupper. Anmälan till fortsatta studier löper ut torsdagen den 7 mars.

Under anmälningstiden till fortsatta studier

• Eleverna inom bildkonstfostran för småbarn och inom den grundläggande bildkonstundervisningen meddelar om de vill fortsätta i bildkonstskolan.

• Eleverna i verkstadsåldern 14–20 år och 13-åriga elever som börjar i verkstäder på hösten väljer en verkstad för det kommande läsåret.

• Om du vill avsluta dina studier efter innevarande termin, anmäl även detta med anmälningsblanketten till fortsatta studier.

Observera att anmälan till fortsatta studier för bildkonstklubbarnas elever börjar separat tisdagen den 26 mars och slutar den 15 april. Grupper som organiseras i följande skolor är bildkonstklubbar: Aurora, Eestinkallio, Laajalahti, Lintuvaara, Niittykumpu/Uusikumpu, Päivänkehrä, Saunalahti och Vindängen.

Anmälan om studier inom den grundläggande undervisningen och bildkonstklubbar inleds 9.4.2024.

Så här anmäler du dig till fortsatta studier

Anmäl dig till fortsatta studier i Eepos (https://espoo.eepos.fi/) med dina användarkoder, inte som en ny elev.

Logga in på ditt Eepos-konto. Du behöver dina personliga Eepos-koder för att anmäla dig till fortsatta studier. Koderna har skickats till den primära vårdnadshavaren eller en myndig elev. Om du inte ännu har ett aktivt användarnamn har en länk för att skapa det skickats till dig från Eepos.

Kom ihåg att kontrollera dina kontaktuppgifter och korrigera eventuella ändrade uppgifter. Detta är viktigt för att säkerställa att fakturorna når fram. Du får terminsfakturan till din egen e-post om du är en myndig elev. Använd en e-postadress som du läser regelbundet.

Om dina planer ändras kan du avboka din plats kostnadsfritt fram till höstfakturans förfallodag 19.8.2024.

Anmälan till fortsatta studier inom den grundläggande undervisningen

Om du är elev inom den grundläggande utbildningen, meddela om du vill fortsätta i bildkonstskolan eller annullera din studieplats.

Grupperna blir äldre tillsammans med eleverna (t.ex. gruppen för 7–8-åringar blir gruppen för 8–9-åringar), så du behöver inte be om att överföras till en grupp för barn i samma ålder. Anmäl dig i tid, en försenad anmälan kan innebära att gruppen upphör.

Anmälan till fortsatta studier för verkstadselever och val av verkstad

Om du är en verkstadselev mellan 14 och 20 år eller en 13-årig elev som ska börja i en verkstad på hösten, välj en verkstad du vill delta i nästa läsår. Beskrivningar finns på sidan Verkstäder.

Du kan välja tre olika verkstadsalternativ. Var noga med alternativ 2 och 3, eftersom din första önskan kanske inte kan uppfyllas. Elever som redan studerar i verkstaden har företräde vid gruppvalet.

Om det är möjligt bildar vi parallellgrupper vid behov, men alla verkstäder inleds nödvändigtvis inte på grund av lågt antal elever.

‍Läsordning

Läsordningen görs upp efter anmälan till fortsatta studier. Du kommer att meddelas om när höstens grupp samlas per e-post i form av ett Eepos-meddelande i april.

Frågor?

Kontakta kansliet per e-post toimisto@espoonkuvis.fi eller per telefon 044 291 4996 (telefontid tis–fre 10–15).