Anmälan om studier inom den grundläggande undervisningen och bildkonstklubbar inleds 11.4.2023

Publicerad
11.4.2023
Anmälningstiden för nya elever till bildkonstskolan för läsåret 2023–24 har börjat!

Nya elevers ansökan för nästa läsår i Esbo bildkonstskola inleds 11.4.2023 kl 8.00. och studieplatserna bekräftas i maj. Du kan söka till grundläggande konst- och hantverksundervisningsgrupper riktad för 5–20-åringar, samt bildkonstklubbar som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Anmälningen till Esbo bildkonstskola sker med en digital anmälningsblankett via Eepos-portalen.

Det är möjligt att söka till undervisningsgrupperna även mitt under läsåret fram till februari 2024, om det finns plats i grupperna.  

Skolans 1 500 elever studerar i undervisningsgrupper indelade efter åldersgrupp, som samlas en gång i veckan på eftermiddagarna eller kvällarna. Undervisningen sker huvudsakligen på finska, men det finns även undervisningsgrupper på svenska och engelska.

Läs omsorgsfullt anmälningsanvisningar för elever innan du anmäler dig till undervisningsgrupperna.

Vi rekommenderar att sökande söker till flera undervisningsgrupper (men högst tre), så att de så sannolikt som möjligt får en elevplats.

Om du vill dra tillbaka din ansökan eller har andra frågor, vänligen kontakta bildkonstskolans kansli: toimisto@espoonkuvis.fi.