Anmälan om fortsatta studier för bildkonstklubbar 27.3–7.4

Publicerad
21.3.2023
Nuvarande studenter på bildkonstklubbar kan återanmäla sig till höstterminsgrupperna från 27 mars till 7 april.

Anmälan till fortsatta studier för läsåret 2022–23 för nuvarande klubbmedlemmar i bildkonstklubbarna i Aurora, Eestinkallio, Lintuvaara, Niittykumpu, Päivänkehrä och Saunalahti skolor sker i Eepos 27.3–7.4.

Anvisningar till eleven om anmälan

Eepos-koder

För anmälan om fortsatta studier behöver du personliga Eepos-koder. Koderna har skickats till dig vid föregående anmälan eller när studierna inleddes i det fall du har börjat i mitten av läsåret. Koderna har skickats från adressen postitus@eepos.fi eller no-reply@eepos.fi. Du får även koder genom att begära dem från Esbo bildkonstskolas kansli, toimisto@espoonkuvis.fi.

Anmälan om fortsattastudier

Den egentliga anmälan om fortsatta studier inlämnas via Eepos (espoo.eepos.fi) med personliga koder, inte genom att anmäla sig som ny elev. Kontrollera dina kontaktuppgifter och korrigera ändrade uppgifter innan du gör en anmälan om fortsatta studier.

Läs omsorgsfullt igenom anvisningarna innan du gör dina val, så att du vet vad de alternativ du har valt betyder. Man anmäler även om att studierna eventuellt avslutas efter vårterminen på blanketten för anmälan om fortsatta studier. Anmäl dig i tid för att säkerställa en plats i höstens grupper. En elevplats kan annulleras avgiftsfritt fram till den 21 augusti om dina planer ändras.

Kom ihåg att uppdatera dina ändrade kontaktuppgifter – det är på vårdnadshavarens/den myndigaelevens ansvar. Detta är viktigt för att säkerställa att höstensterminsfakturor når fram. Använd en sådan adresssom du läser regelbundet. En myndig elev får sin terminsfaktura till sin egen e-postadress.

Om du har några frågor, kontakta kansliet på adressen toimisto@espoonkuvis.fi eller per telefon 09 42578920 (telefontid tis–fre 10–15).