Sivuotsikko

Lopputyö

Lopputyö on yhden lukuvuoden mittainen itsenäinen työ, jonka aiheen ja toteutustavan oppilas valitsee itse. Sen edellytys on, että oppilas on opiskellut vähintään kolme vuotta työpajoissa ja on täyttänyt 16 vuotta tai täyttää sen syksyn aikana, jolloin lopputyö aloitetaan.

Lopputyö muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin dokumentoinnista ja kirjallisesta osuudesta, jossa oppilas arvioi omaa työtään.

Lopputyössä oppilas tuo esiin kuvataiteellista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä hahmottaa niitä suhteessa kuvataiteeseen tai muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Työ on tekijän itsenäisesti oman idean pohjalta suunnittelema ja toteuttama kokonaisuus.


Lopputyötä varten

-         tehdään ensin lopputyösuunnitelma, joka palautetaan lopputyökoordinaattorille määräaikaan mennessä.

-         osallistutaan taiteentuntemusluennoille ja lopputyöinfoihin

-         dokumentoidaan etenemistä ja arvioidaan omaa työtä

-         osallistutaan lopputyönäyttelyyn ja esitellään oma teos arvioitsijoille